HR business partner

HR business partner je služba, kterou nabízíme všem firmám, požadující komplexní řešení personálních otázek.

Zajistíme nejen zvýšení efektivity práce u jednotlivých zaměstnanců, ale také vyšší efektivitu jednotlivých oddělení, s přihlédnutím na jejich roli ve společnosti.

HR procesy jsou všechny činnosti a aktivity, které souvisí s náborem zaměstnanců, ale také s komunikací s pracovníky uvnitř firmy. Vylepšete s námi svou HR koncepci a řešte personální otázky s nadhledem. HR business partner je osoba, která se stane skutečným partnerem a přítelem v oblasti vnitřní i vnější komunikace s lidskými zdroji.

V rámci nabídky naší služby HR business partner nabízíme kompletní zastřešení všech HR procesů. Vytváříme koncepce v oblasti vzdělávání, hodnocení a odměňování zaměstnanců, spolupracujeme s managementem společnosti při řešení personálních otázek. Realizujeme získávání, nábor a uvedení nových pracovníků, neseme odpovědnost za dodržování pracovněprávní legislativy.

Přinášíme přidanou hodnotu a efektivní řešení například rozvojem schopnosti vedení a plánovaným nástupnictvím, řízením změn, rozvojem organizace, personální strategií.

HR business partner služba

Je pro vás osoba, která se soustředí na budování podmínek a efektivity přiděleného oddělení, úkolu, projektu, zadání. Víme jak Vám pomoci.

#hrbusinesspartner #hrpartner #hr #humanresources

Odebírejte zdarma můj email newsletter a již vám neuteče žádná novinka z oboru HR, personálního marketingu nebo personalistiky. Odebírejte zde