HR kreativní agentura

V rámci naší služby HR kreativní agentury pracujeme s tématem konceptu HR kreativní strategie, kterou pro každého klienta/ zaměstnavatele navrhujeme individuálně a s ohledem na jeho zaměstnavatelskou značku, EVP atd.

HR kreativní agentura

Koncept HR kreativní agentury je založen na službě, která pomáhá zaměstnavatelům uspět se svou HR kampaní nebo HR komunikací na trhu práce. Kreativní koncept a práce je tím nejpřínosnějším prvkem pro úspěšnost a efektivitu náboru zaměstnanců a náborové strategie společnosti.

HR kreativní strategie

Tvorba HR kreativní strategie pro náborovou nebo HR kampaň vychází z našeho kreativního briefu. Vždy se zákazníkem zapracujeme informace získané od zaměstnanců, kandidátů do výsledků naší analýzy formou vstupního personálního auditu. Na základě všech informací vytvoří náš tým kreativců podobu vaší kreativní HR strategie.

Kreativní HR brief

 1. Jaký je problém náboru nebo v čem spočívá příležitost HR kreativního konceptu?
 2. Jaké jsou hlavní HR marketingové cíle?
 3. Jaké z toho vyplývají cíle pro HR komunikaci?
 4. K jakým kandidátům mluvíme?
 5. Kdy a kde se cílová skupina setkává s naší zaměstnavatelskou značkou a její konkurencí?
 6. Jaká je hlavní myšlenka, kterou chceme cílové skupině kandidátů sdělit?
 7. Co podporuje tuto myšlenku?
 8. Jaká je osobnost zaměstnavatelské značky?
 9. Existují aktuálně nějaká omezení?
 10. Jaký je rozpočet na komunikaci a jaký máme termín?

HR komunikační kampaň

Základem pro naší HR marketingovou, tak pro HR komunikační kampaň je provedení situační analýzy, na kterou klademe velký důraz a je třeba jí věnovat zvýšenou pozornost, neboť špatně provedená analýza může vést k chybným závěrům v dalších fázích tvorby HR kampaně. Na situační analýzu navazují naše další kroky, jakým jsou marketingové cíle, marketingová strategie a přesný časový plán a rozpočet na kampaň nebo koncept jako celek.

Cíl HR marketingové kreativní kampaně

Cílem naší HR kreativní kampaně je představení aktivním i pasivním kandidátům výhody nespojené přímo s pracovní nabídkou, ale s představou o image zaměstnavatele, kterou volbou nabídky práce získají. Snažíme se vzbudit v uchazečích emoce, a tím je podnítit k rozhodnutí. Při volbě kreativní HR kampaně používáme od standardizovaných možností reklamy, po události a zážitky, vztahy s veřejností, direct marketing, osobní prezentace a především komplexní on-line aktivity, včetně sociálních sítí atd.

 • Postrádáte kreativitu ve vaší HR marketingové komunikaci?
 • Hledáte nápad a námět pro vaši HR kampaň?
 • Chcete efektivně vynakládat prostředky na nábor zaměstnanců?
 • Máte problém s náborem kandidátů a nevíte, jak jinak uchopit toto téma, aby se stalo úspěšným?
 • Definujete problém ve vašem HR sdělení nebo reputaci vašeho HR?
 • Nevíte, jak komunikovat to, jaký jste zaměstnavatel?
 • Přemýšlíte, jak oslovit nové zaměstnance?
 • Tápete nad obsahem pro vaši HR komunikaci?

Kreativní HR / personální marketing

HR kreativní marketing, je relativně novým pojmem v oblasti HR, ale v dnešní době by již neměl být žádnou společností opomíjen, protože jeho přínosy jsou obrovské a mají dopad i na další oblasti společnosti. Úspěšnost firmy, jako zaměstnavatele, rostou a padají právě se schopností využití úspěšných metod HR kreativního marketingu.

Vhodně aplikovaný a odborně nastavený HR kreativní marketing sebou přináší významnou konkurenční výhodu, která dopomáhá k získání nejvhodnějších, ale také obvykle nejkvalifikovanějších zaměstnanců z trhu práce. Další přínos má kreativní HR marketing v retenci stávajících zaměstnanců. Obecně kreativní HR marketing posiluje celou řadu dalších aspektů, jako je identifikace se zaměstnavatelem a pocit být součástí něčeho většího.

Kreativní marketing, ve spojení s HR, představuje pro zaměstnavatele použití kreativního marketingového přístupu v personální oblasti, zejména v úsilí nalezení a udržení potřebné pracovní síly společnosti. Kreativní marketingový přístup, můžeme také vnímat, jako dlouhodobý proces získávání lidských zdrojů z trhu práce vytvářením pozitivního image unikátním způsobem.

Proces kreativního HR marketingu

Proces nastavení kreativního HR marketingu, skrze kreativní HR agenturu, není jednoduchý a krátkodobý, vyžaduje marketingové znalosti, znalost personální práce a praktické zkušenosti z trhu práce, celou řadu analýz a sběru dat, včetně pochopení fungování organizace, teprve tehdy můžeme hovořit o správném a komplexním kreativním HR marketingovém konceptu.

Zatímco metody klasického marketingu jsou zaměřeny na oblasti 4P, jako jsou produkt, cena, místo a propagace, je HR marketing zaměřen na pracovní místo, motivaci, výkon práce a nakonec prezentaci pracovní nabídky uchazečům. Ve spojení s kreativním a originálním přístupem se jeho efekt znásobuje, díky svému většímu zásahu publika a individuálnímu zpracování. Jako si každá společnost přeje uspět na trhu se svými výrobky a službami, přeje si uspět i na trhu práce. Trh práce a trh zaměstnavatelů se stává vysoce konkurenční.

HR kreativní lídr

V rámci naší HR kreativní agentury naleznete specialisty na různé kreativní koncepty, zadání a projekty. V rámci HR oblasti disponujeme službou HR kreativní lídr, což je ve své podstatě kreativec, který mentoruje, podporuje nebo koučuje interní HR tým v rámci HR kampaně, projektu náboru nebo HR komunikace obecně a disponuje tak pro firmu potřebným know-how pro jejich úspěšnost.

HR kreativec

HR kreativní ředitel, HR creative director nebo HR art director je popisem kreativce, který se zabývá převážně tvůrčí činností v oblasti HR komunikace a HR marketingu. Připravuje nápadité a kreativní reklamní koncepty. Zajišťuje tvorbu hlavních reklamních sloganů a hlavní obsahové koncepce. Účastní se hlavně na startu tvorby reklamní kampaně, definuje její strategie a koncept. Dílčí kroky již pouze kontroluje, skrze dodržování staregie HR marketingového konceptu.

Reference

Reference dělení dle průmyslu a odvětví
Elektrotechnický průmysl E-commerce Neziskovky
EGSTON SYSTEM ELECTRONIC, spol. s r.o.. decoDoma, s.r.o. Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.
Informační systémy Bankovnictví, finance a pojišťovnictví Obce a města
Versino CZ, s.r.o. Europ Assistance s.r.o. Obec Zašová
Lehký průmysl Zdravotnictví a technika Maloobchod
Pavliš a Hartmann, spol. s r.o. – Požární technika Arjo Czech Republic s.r.o. HECHT MOTORS s.r.o.
Strojírenství a obrábění kovů Logistika a doprava Elektrotechnický průmysl
Ammann Czech Republic a.s. DHL Express (Czech Republic) s.r.o. Siemens Česká republika
Papírenský a polygrafický průmysl Sklářský a porcelánový průmysl Nábytkářský průmysl
Tiskárna H.R.G. LASVIT s.r.o. Amirro s.r.o. – Sklo a zrcadla
Automotive Informační technologie Výroba  
Ammann Czech Republic a.s. sledovanitv.cz s.r.o LINDE + WIEMANN SE & Co. KG
Polygrafický průmysl Energetický průmysl Potravinářský průmysl
Westrock Packaging Systems Svitavy, s.r.o. NET4GAS, s.r.o. Nate – nápojová technika a.s.
Státní firmy Řetězce a retail
Velkoobchod
Společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Tesco Stores ČR a.s OTTO Office (CZ) s.r.o.

Čím se odlišujeme od konkurence

Jak to chodí u nás… Jak to chodí u konkurence…
Naše zkušenosti Již od roku 2010 poskytujeme poradenství a konzultace v personálním řízení firem, skrze naše individuální řešení a unikátní HR marketingové poradenství. Zeptejte se nás…
Náš přístup Pracujeme na klíč a vždy k problematice zakázky přistupujeme individuálně. Máme originální výstupy, přímo pro potřeby vašeho podnikání. Vše děláme podle šablon, jejich obsahu často klient nerozumí.
Naše praxe Za 10 let jsme prošli různými organizacemi s různou úrovní problémů a překážek. Vždy jsme nakonec našli řešení a vyřešili problém našeho klienta. Nestabilní týmy konzultantů vedou k různým výstupům kvality práce. Z důvodů fluktuace konzultantů poradenských firem, konzultují problémy často poradci bez znalosti oboru a řádné praxe.
Naše realita Výstup naší práce musí být účelný a funkční, aby všichni ve firmě věděli, co a jak mají s výstupy následně dělat. Hodně cizích lov, nepoužitelných matic a složitých systémů dalších kroků utržených od reality vaší firmy.
Naše strategie Řekneme vám, co máte dělat a na co se máte v rozvoji vaší firmy zaměřit. Některé poradenské společnosti berou výstup poradenství jako manuál, ale do hloubky problému nevstupují a neřeší kvalitu a efektivitu svého výstupu.
Naše propojení To, co vymyslíme, pro klienta také následně realizujeme a klient nás dle výstupu hodnotí. Děláme výstupy, které jsou praktické, dají se zrealizovat a je u nich rychle vidět efekt. Vzdušná a krásná, ale obecná a prázdná teorie výstupu. Firma neví, co přesně má dělat. Nebo to ne zcela realizovat.
Naše výsledky Chceme, aby se vám naše výstupy brzy a úspěšně uplatnily v praxi. Poradenská firma není odpovědná za své výsledky. Dělejte si s tím co potřebujete…
Naše metody Za 10 let již máme přesný postup, jak se rychle dobrat k cíli. Proto je také cena pro vás dostupná. Zeptejte se a možná se budete i divit.
Naše inovace Do našeho výstupu spolupráce vkládáme množství našich konkrétních nápadů. V podstatě nás klienti platí za přinášení nápadů a inovací, pohledů a postojů. Inovace, nápady, kreativa často chybí.