HR Marketing

HR marketing, je stále relativně novým pojmem v oblasti HR, ale v dnešní době by již neměl být žádnou společností opomíjen, protože jeho přínosy jsou obrovské a mají dopad i na další oblasti společnosti. Úspěšnost firmy, jako zaměstnavatele, rostou a padají právě se schopností využití úspěšných metod HR marketingu.

HR Marketing odborně

Vhodně aplikovaný a odborně nastavený HR marketing sebou přináší významnou konkurenční výhodu, která dopomáhá k získání nejvhodnějších, ale také obvykle nejkvalifikovanějších zaměstnanců z trhu práce. Další přínos má HR marketing v retenci stávajících zaměstnanců. Obecně HR marketing posiluje celou řadu dalších aspektů, jako je identifikace se zaměstnavatelem a pocit být součástí něčeho většího.

HR marketing a 4P

HR marketing představuje pro zaměstnavatele použití marketingového přístupu v personální oblasti, zejména v úsilí nalezení a udržení potřebné pracovní síly společnosti. HR marketing můžeme také vnímat, jako dlouhodobý proces získávání lidských zdrojů z trhu práce vytvářením pozitivního image. Proces nastavení HR marketingu není jednoduchý a krátkodobý, vyžaduje marketingové znalosti, znalost personální práce a praktické zkušenosti z trhu práce, teprve tehdy můžeme hovořit o komplexním HR-marketingovém přístupu.

Zatímco klasický marketing je zaměřen na oblasti 4P, jako jsou produkt, cena, místo a propagace, je HR marketing zaměřen na pracovní místo, motivaci, výkon práce a nakonec prezentaci pracovní nabídky uchazečům.

Co to je HR marketing?

HR marketing dělíme na externí a interní personální marketing. Externí HR marketing se obvykle soustřeďuje na celkovou prezentaci firmy jako zaměstnavatele uchazečům, kandidátům na trhu práce, ať už jde o absolventy či zaměstnance z dalších firem. Interní marketing se zaměřuje na zaměstnance, tedy lidi, kteří již pracují v dané společnosti nebo s ní měli zkušenost jako její zaměstnanci.

Externí HR marketing

Externího personální marketingu je především oslovování a získávání nových pracovníků. Jejím cílem je tedy přilákat dostatečné množství kvalitních kandidátů a snížit dobu náborového procesu, a tím i náklady na získávání zaměstnanců.

Interní HR marketing

Na rozdíl od externího personálního marketingu je interní personální marketing zaměřen dovnitř podniku. Interní personální marketing je tedy souhrn aktivit sloužící k budování atraktivity podniku pro stávající zaměstnance.

Co služba HR marketingu pro vaši firmu přináší:

 • Časová úspora při vyhledání zaměstnanců
 • Úspora nákladů na opakovanou inzerci
 • Budování zaměstnanecké značky – Employer Brand
 • Nastavení, vedení a rozvoj personálně-marketingové koncepce
 • Vyšší ziskovost produktů nebo služeb
 • Lepší zacílení, rozvoj prezentace výrobků, služeb a celé společnosti.
 • Zlepšení vintrofiremní komunikace
 • Rozvoj angažovanosti zaměstnanců

Službu HR marketing je možné realizovat i skrze dočasně přidělené specialisty formou interim: 

 • HR marketing manager – Interim
 • HR marketer strategist – Interim
 • HR marketing specialist – Interim

Další odkazy

Reference

Reference dělení dle průmyslu a odvětví
Elektrotechnický průmysl E-commerce Neziskovky
EGSTON SYSTEM ELECTRONIC, spol. s r.o.. decoDoma, s.r.o. Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.
Informační systémy Bankovnictví, finance a pojišťovnictví Obce a města
Versino CZ, s.r.o. Europ Assistance s.r.o. Obec Zašová
Lehký průmysl Zdravotnictví a technika Maloobchod
Pavliš a Hartmann, spol. s r.o. – Požární technika Arjo Czech Republic s.r.o. HECHT MOTORS s.r.o.
Strojírenství a obrábění kovů Logistika a doprava Elektrotechnický průmysl
Ammann Czech Republic a.s. DHL Express (Czech Republic) s.r.o. Siemens Česká republika
Papírenský a polygrafický průmysl Sklářský a porcelánový průmysl Nábytkářský průmysl
Tiskárna H.R.G. LASVIT s.r.o. Amirro s.r.o. – Sklo a zrcadla
Automotive Informační technologie Výroba  
Ammann Czech Republic a.s. sledovanitv.cz s.r.o LINDE + WIEMANN SE & Co. KG
Polygrafický průmysl Energetický průmysl Potravinářský průmysl
Westrock Packaging Systems Svitavy, s.r.o. NET4GAS, s.r.o. Nate – nápojová technika a.s.
Státní firmy Řetězce a retail
Velkoobchod
Společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Tesco Stores ČR a.s OTTO Office (CZ) s.r.o.
hr marketing
hr marketing

Čím se odlišujeme od konkurence

Jak to chodí u nás… Jak to chodí u konkurence…
Naše zkušenosti Již od roku 2010 poskytujeme poradenství a konzultace v personálním řízení firem, skrze naše individuální řešení a unikátní poradenství. Zeptejte se nás…
Náš přístup Pracujeme na klíč a vždy k problematice zakázky přistupujeme individuálně. Máme originální výstupy, přímo pro potřeby vašeho podnikání. Vše děláme podle šablon, jejich obsahu často klient nerozumí.
Naše praxe Za 10 let jsme prošli různými organizacemi s různou úrovní problémů a překážek. Vždy jsme nakonec našli řešení a vyřešili problém našeho klienta. Nestabilní týmy konzultantů vedou k různým výstupům kvality práce. Z důvodů fluktuace konzultantů poradenských firem, konzultují problémy často poradci bez znalosti oboru a řádné praxe.
Naše realita Výstup naší práce musí být účelný a funkční, aby všichni ve firmě věděli, co a jak mají s výstupy následně dělat. Hodně cizích lov, nepoužitelných matic a složitých systémů dalších kroků utržených od reality firmy.
Naše strategie Řekneme vám, co máte dělat a na co se máte v rozvoji vaší firmy zaměřit. Některé poradenské společnosti berou výstup poradenství jako manuál, ale do hloubky problému nevstupují a neřeší kvalitu a efektivitu svého výstupu.
Naše propojení To, co vymyslíme, pro klienta také následně realizujeme a klient nás dle výstupu hodnotí. Děláme výstupy, které jsou praktické, dají se zrealizovat a je u nich rychle vidět efekt. Vzdušná a krásná, ale obecná a prázdná teorie výstupu. Firma neví, co přesně má dělat. Nebo to ne zcela realizovat.
Naše výsledky Chceme, aby se vám naše výstupy brzy a úspěšně uplatnily v praxi. Poradenská firma není odpovědná za své výsledky. Dělejte si s tím co potřebujete…
Naše metody Za 10 let již máme přesný postup, jak se rychle dobrat k cíli. Proto je také cena pro vás dostupná. Zeptejte se a možná se budete i divit.
Naše inovace Do našeho výstupu spolupráce vkládáme množství našich konkrétních nápadů. V podstatě nás klienti platí za přinášení nápadů a inovací, pohledů a postojů. Inovace, nápady, kreativa často chybí.