HR Marketing

HR marketing dělíme na externí HR marketing a interní HR marketing. Externí HR marketing se obvykle soustřeďuje na celkovou prezentaci firmy jako zaměstnavatele uchazečům, kandidátům na trhu práce, ať už jde o absolventy či zaměstnance z dalších firem. Interní marketing se zaměřuje na zaměstnance, tedy lidi, kteří již pracují v dané společnosti nebo s ní měli zkušenost jako její zaměstnanci.

Externí HR marketing

Externího personální marketingu je především oslovování a získávání nových pracovníků. Jejím cílem je tedy přilákat dostatečné množství kvalitních kandidátů a snížit dobu náborového procesu, a tím i náklady na získávání zaměstnanců.

Interní HR marketing

Na rozdíl od externího HR marketingu je interní personální marketing zaměřen dovnitř podniku. Interní HR marketing je tedy souhrn aktivit sloužící k budování atraktivity podniku pro stávající zaměstnance.

Co služba HR marketingu pro vaši firmu přináší:

  • Časová úspora při vyhledání zaměstnanců
  • Úspora nákladů na opakovanou inzerci
  • Budování zaměstnanecké značky – Employer Brand
  • Nastavení, vedení a rozvoj personálně-marketingové koncepce
  • Vyšší ziskovost produktů nebo služeb
  • Lepší zacílení, rozvoj prezentace výrobků, služeb a celé společnosti.
  • Zlepšení vintrofiremní komunikace
  • Rozvoj angažovanosti zaměstnanců