Domů Služby Interim management

Interim management

V rámci našich služeb vám nabízíme službu interim management nebo celkový vrcholový interim management firmy.

Cílem této služby je vám dočasně obsadit roli manažera nebo ředitele, případně pozice v managementu firmy, za účelem řešení urgentní situace ve vaší společnosti. Interim manažera, si můžete také najmout na řešení změn, případně strategických nebo nepopulárních úkolů a kroků.

Interim management

Interim management konzultant má vždy vysokou kvalifikaci, celou řadu pracovních zkušeností a za sebou nejrůznější projektové zadání, než by firma mohla očekávat od standardního zaměstnance. V oblasti managementu může interim manager být vhodnou volbou při odchodu stávajícího zaměstnance na mateřskou dovolenou nebo nahradit jinou poradenskou firmu.

Interim management a pronájem

Pronájem interim manažera s relevantní zkušeností, je také vhodný tam, kde firma řeší krizové nebo problémové situace, nákup společností a jejich prodej, změna majitele atd.

Pokud hledáte vhodného interim manažera nebo jen odborníka na tuto problematiku, který vám může dočasně nebo krátkodobě pomoci s vaší firmou, jste tu zcela správně.

Výhody služby Interim management

Hlavní výhodou je praxe interim manažera a jeho zkušeností, odpovídající rychlost zapracování a know-how interim managera. Interim manažer není nijak zatížen a ani historicky propojený s organizací, nemá vztahy se zaměstnanci a má zcela nezávislý pohled na organizaci. Ambicí není u klienta přetrvávat, hlavním cílem je pokrýt poptávanou pozici co nejlepším a nejefektivnějším způsobem.

Proč si zvolit službu interim management

Nulové náklady spojené s vyhledáváním a náborem zaměstnance na tuto manažerskou pozici. Odpadají náklady na pracovní poměr na dobu neurčitou. Klient neřeší odvody, nemocnost, náklady na školení a rozvoj, zaměstnanecké výhody a benefity, včetně náročného vybavení pro manažerskou pozici.

Nesporně další výhodou je přínos interim managera, který prokazatelně přináší hodnotu svými zkušenostmi a znalostmi a umožní dosáhnutí stanoveného cíle nebo výsledku. Interim manager je schopen obvykle nastoupit v řádech dnů nebo týdnů, také je schopen se rychle orientovat, a tedy i zahájit rychlou a efektivní práci v nové firmě a na nové pozici.

Kvalifikace pro interim management

Interim manager je zkušený top manager a disponuje přesahem kompetencí a zkušeností nad rámec běžné manažerské pozice. Přináší nové znalosti, pohledy, postoje, názory a podněty, které neměla firma do této doby k dispozici. Manažer není zatížený politikou a zvyky ve společnosti a přináší svěží a nové pohledy. Interim manažer přebírá zodpovědnost za realizaci v rozsahu dle specifikace projektu.

Další podstatnou stránkou této pozice je přínos autority a důvěryhodnosti manažera. Dosažení podstatných změn ve fungování společnosti a nastavení vysokého profesionální standardu výstupu práce.

Naše další služby pro vás

Realizujeme službu Interim manažer v těchto městech: