Koučink pro podnikatele – Business koučink

Naše služba koučinku pro podnikatele má pokrytí v celé České republice. Kouč ve vašem podnikání je váš osobní průvodce na cestě podnikáním a osobním životem. Prostřednictvím otázek a zpracováním témat, otevírám vaši mysl, pomáhám vám nalézt souvislosti, příčiny a utřídit myšlenky, názory a postoje v podnikání.

Koučink pro podnikatele a jeho hlavní témata

 • Potřebujete řešit vaši podnikatelskou cestu a její další směřování.
 • Efektivně pracovat se zdroji a nalézt vntiřní energii k další cestě.
 • Mít lepší osobní nebo pracovní výsledky.
 • Potřebujete zvýšit pracovní a osobní efektivitu.
 • Nastartovat podnikání nebo ho posunout na další úroveň
 • Vést efektivní komunikaci s manažery, spolumajiteli, kolegy.
 • Efektivita stanovení a hodnocení cílů.
 • Umět řídit vlastní kariéru, firmu, tým.
 • Být efektivním lídrem, manažerem, vedoucím, majitelem.
 • Mít výkon a energii k dosahování cílů.
 • atd.

Co získáte koučinkem pro podnikatele

 1. Rozvinete svůj osobní potenciál. Zvýšíte vlastní výkonnost. Znovuobjevíte radost a pohodu v podnikání. Objevíte nové výzvy a nasměrujete se správně ve svém podnikání.
 2. Kvalitativně a měřitelně se posunete ve vašem podnikatelském myšlení a podnikání celkově.
 3. V kouči získáte svého partnera pro konzultace strategických a zásadních rozhodnutí v každodenním podnikatelském životě.

Koučink v podnikání

Všichni trpíme určitou formou izolace. Potkáváme stále stejné kolegy, přátele, konkurenty, máme pocit, že se nemůžeme posunout dále, nikdo nám nenaslouchá. Kouč pomáhá najít cestu ven z této izolace a znovu nalézt dialog se svým podnikatelským posláním.

Jaké druhy koučinku pro podnikatele nabízím

Manažerský koučink

Též executive koučink, který je zaměřený na strategii, vedení lidí a specializuje se na řízení. Nejčastější koučovaná témata jsou: kompetence, výkonnost, transformace, leadership, stres, sladění osobního a pracovního života, cíle, vize a priority apod.

Výkonnostní koučink

Též performance koučink, který se primárně zaměřuje na práci s cíli a celkovou efektivitu práce, práci s vnitřní motivací. Cílem je dosahovat lepších pracovních výsledků.

Business koučink

Též business koučink, který se specializuje na otázky související s podnikáním. Téma jako je tvorba strategie, obchodní projekty, inovace a zlepšení, sebeřízení, komunikace s týmem, sestavování týmů, řešení konfliktů v týmu.

Kariérní koučink

Též career koučink, který pomáhá klientům v rozhodování a v otázkách směřování další kariéry. Nejčastější oblasti řešení jsou témata jako profese či řešení změny kariéry na pracovním trhu, zájem o podnikání, založení vlastní firmy atd.

Trochu statistiky o koučování

Proč firmy využívají koučink?

 • Zlepšení individuálního výkonu a produktivity 40 %
 • Řešení rozvoje vedení nebo plánování nástupnictví 33 %
 • Zvýšení úrovní dovedností jednotlivých pracovníků 23 %
 • Zlepšení výkonu organizace 35 %
 • Řešení konkrétních problémů na pracovišti 20 %
 • Posílení zapojení zaměstnanců 25 %
 • Zvýšení míry udržení 24 %
 • Zlepšení výkonu zaměstnanců, jejichž supervizor je koučován 18 %
 • Zlepšení výsledků náboru 19 %

Pro jaké účely firmy využívají koučink?

Výběr častých nebo větších důvodů proč:

 • Zlepšení individuálního výkonu nebo produktivity 87 %
 • Řešení rozvoje vedení a plánování nástupnictví 82 %
 • Zlepšení individuálního výkonu pracovníka 61 %
 • Zvýšení individuální úrovně dovedností pracovníka 60 %

Jak si firmy vybírají kouče?

Mezi pět nejběžnějších kritérií, podle nichž jsou vybíráni kouči, patří:

 • Prokazatelné obchodní zkušenosti 68 %
 • Doporučení kouče od důvěryhodného zdroje 59 %
 • Rozhovor s potenciálním koučem 54 %
 • Zkušenosti kouče s poradenstvím 52 %
 • Ověřené výsledky u klientů, kde kouč koučoval 48 %

Máte zájem o koučink? Nahlédněte do studie

Kouč pro podnikatele
Kouč pro podnikatele

Další služby pro osobní rozvoj

Realizujeme podnikatelský koučink i ve vašem městě

Máte zájem o koučink nebo mentoring? Oslovte nás

Čím se odlišujeme od konkurence

Jak to chodí u nás… Jak to chodí u konkurence…
Naše zkušenosti Již od roku 2010 poskytujeme poradenství a konzultace v manažerském řízení firem, skrze naše individuální řešení a unikátní poradenství. Zeptejte se nás…
Náš přístup Pracujeme na klíč a vždy k problematice zakázky přistupujeme individuálně. Máme originální výstupy, přímo pro potřeby vašeho podnikání. Vše děláme podle šablon, jejich obsahu často klient nerozumí.
Naše praxe Za 10 let jsme prošli různými organizacemi s různou úrovní problémů a překážek. Vždy jsme nakonec našli řešení a vyřešili problém našeho klienta. Nestabilní týmy konzultantů vedou k různým výstupům kvality práce. Z důvodů fluktuace konzultantů poradenských firem, konzultují problémy často poradci bez znalosti oboru a řádné praxe.
Naše realita Výstup naší práce musí být účelný a funkční, aby všichni ve firmě věděli, co a jak mají s výstupy následně dělat. Hodně cizích lov, nepoužitelných matic a složitých systémů dalších kroků utržených od reality firmy.
Naše strategie Řekneme vám, co máte dělat a na co se máte v rozvoji vaší firmy zaměřit. Některé poradenské společnosti berou výstup poradenství jako manuál, ale do hloubky problému nevstupují a neřeší kvalitu a efektivitu svého výstupu.
Naše propojení To, co vymyslíme, pro klienta také následně realizujeme a klient nás dle výstupu hodnotí. Děláme výstupy, které jsou praktické, dají se zrealizovat a je u nich rychle vidět efekt. Vzdušná a krásná, ale obecná a prázdná teorie výstupu. Firma neví, co přesně má dělat. Nebo to ne zcela realizovat.
Naše výsledky Chceme, aby se vám naše výstupy brzy a úspěšně uplatnily v praxi. Poradenská firma není odpovědná za své výsledky. Dělejte si s tím co potřebujete…
Naše metody Za 10 let již máme přesný postup, jak se rychle dobrat k cíli. Proto je také cena pro vás dostupná. Zeptejte se a možná se budete i divit.
Naše inovace Do našeho výstupu spolupráce vkládáme množství našich konkrétních nápadů. V podstatě nás klienti platí za přinášení nápadů a inovací, pohledů a postojů. Inovace, nápady, kreativa často chybí.