Domů Služby Krizový management firmy

Krizový management firmy

Naše služba krizového managementu zahrnuje souhrn řídících činností, analýz a vyhodnocování rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s aktivním řešením vzniklé krizové situace vaší firmy.

Krizový management firmy prakticky

V širším slova smyslu je náš krizový management nástrojem řízení, který je primárně určený ke zvládání krizových stavů vaší organizace.

Postup služby krizového managementu firmy

  • identifikujeme skutečné příčiny krize
  • jmenujeme krizový management
  • centralizujeme a přebíráme pravomoci
  • navrhujeme a realizujeme komplexní ozdravné opatření
  • definujeme a omezujeme předchozí manažerské a řídící struktury
  • klademe důraz na cash-flow, splatnosti pohledávek atd.
  • omezujeme a rušíme tradiční náklady firmy
  • společně podnikáme kroky k odhalení vnitřních rezerv firmy
  • realizujeme aktivní a důraznou personální politiku
  • společně zavádíme interní standardy, normy a procesy
Exit mobile version