Krizový manažer

Úkolem služby krizového manažera a krizového řízení je především v poskytnutí know-how pro pomoc společnosti překonat jakkoli složitou situaci v jejím vývoji.

Krizový manažer přebírá buď plné kompetence majitele nebo jen jejich část za úsek nebo úseky společnosti. Majitel společnosti využívá schopnosti, kompetence a know-how krizového manažera k řešení krize své organizace, která může mít různorodý podtext.

V průběhu služby krizového manažera se zaměřujeme na různé oblasti. Od transparentního chodu organizace, zajištění přehledu o financích s důrazem na tržby a marži, procesního řízení až po nutné personální kroky. Nutná je definice nové strategie, zapojení stávajících zaměstnanců a zajištění další budoucnosti organizace.

Tři etapy práce krizového manažera

Naše služba krizový manažer zahrnuje tři etapy:

 • První fází naší služby krizového manažera je etapa záchranná, která spočívá v zastavení negativního trendu odstraněním nebo omezením působení příčin vzniklé krize firmy.
 • Další naší etapou je strategická, která obnáší formulování zcela nové firemní strategie, která je přijatelná a realizovatelná, její součástí je i plán a realizace.
 • Poslední etapa, v které působí krizový manažer je taktická, tedy již realizace strategie podle přijatého a dohodnutého plánu s krizovým managementem organizace.

Krizový manažer – naše kompetence

 • disponujeme odbornými znalostmi pro krizový management
 • známe funkce a vazby, procesy a jejich rizika
 • vytvoříme tým spolupracovníků k řešení krize vaší firmy
 • definujeme základní SWOT
 • dokážeme rychle vyhodnotit situaci krize
 • jsme schopní předvídat situace a scénáře vývoje
 • umíme reagovat na náhlé změny
 • vytváříme komunikačně otevřené motivované a pozitivní prostředí

Krizový manažer – řešení firemní krize

Spolupráce komplexní

Pro firmu to znamená zavedení komplexní služby krizového managementu v celém rozsahu realizace zásadních opatření, která ve svém cíli vedou ke zvýšení produktivity a dosažení zisku.

Spolupráce konvenční

Ve variantě této služby se jedná pouze o dílčí opatření, kde se po dohodě s klientem dohodneme o přesné a účelné definici změn. Tato forma spolupráce sice dočasně funguje, ale nikoli trvale s ohledem na nerealizaci zásadních změn.

Hledáte krizového manažera pro konkrétní oblast nebo segment? Oslovte nás.

Naše další služby:

Krizový manažer
Krizový manažer

Čím se odlišujeme od konkurence…

Jak to chodí u nás…Jak to chodí u konkurence…
Naše zkušenostiJiž od roku 2010 poskytujeme poradenství a konzultace v personálním řízení firem, skrze naše individuální řešení a unikátní poradenství.Zeptejte se nás…
Náš přístupPracujeme na klíč a vždy k problematice zakázky přistupujeme individuálně. Máme originální výstupy, přímo pro potřeby vašeho podnikání.Vše děláme podle šablon, jejich obsahu často klient nerozumí.
Naše praxeZa 10 let jsme prošli různými organizacemi s různou úrovní problémů a překážek. Vždy jsme nakonec našli řešení a vyřešili problém našeho klienta.Nestabilní týmy konzultantů vedou k různým výstupům kvality práce. Z důvodů fluktuace konzultantů poradenských firem, konzultují problémy často poradci bez znalosti oboru a řádné praxe.
Naše realitaVýstup naší práce musí být účelný a funkční, aby všichni ve firmě věděli, co a jak mají s výstupy následně dělat.Hodně cizích lov, nepoužitelných matic a složitých systémů dalších kroků utržených od reality firmy.
Naše strategieŘekneme vám, co máte dělat a na co se máte v rozvoji vaší firmy zaměřit.Některé poradenské společnosti berou výstup poradenství jako manuál, ale do hloubky problému nevstupují a neřeší kvalitu a efektivitu svého výstupu.
Naše propojeníTo, co vymyslíme, pro klienta také následně realizujeme a klient nás dle výstupu hodnotí. Děláme výstupy, které jsou praktické, dají se zrealizovat a je u nich rychle vidět efekt.Vzdušná a krásná, ale obecná a prázdná teorie výstupu. Firma neví, co přesně má dělat. Nebo to ne zcela realizovat.
Naše výsledkyChceme, aby se vám naše výstupy brzy a úspěšně uplatnily v praxi.Poradenská firma není odpovědná za své výsledky. Dělejte si s tím co potřebujete…
Naše metodyZa 10 let již máme přesný postup, jak se rychle dobrat k cíli. Proto je také cena pro vás dostupná.Zeptejte se a možná se budete i divit.
Naše inovaceDo našeho výstupu spolupráce vkládáme množství našich konkrétních nápadů. V podstatě nás klienti platí za přinášení nápadů a inovací, pohledů a postojů.Inovace, nápady, kreativa často chybí.