Domů Služby Krizový manažer

Krizový manažer

Úkolem služby krizového manažera a krizového řízení je především v poskytnutí know-how pro pomoc společnosti překonat jakkoli složitou situaci v jejím vývoji.

Krizový manažer přebírá buď plné kompetence majitele nebo jen jejich část za úsek nebo úseky společnosti. Majitel společnosti využívá schopnosti, kompetence a know-how krizového manažera k řešení krize své organizace, která může mít různorodý podtext.

V průběhu služby krizového manažera se zaměřujeme na různé oblasti. Od transparentního chodu organizace, zajištění přehledu o financích s důrazem na tržby a marži, procesního řízení až po nutné personální kroky. Nutná je definice nové strategie, zapojení stávajících zaměstnanců a zajištění další budoucnosti organizace.

Tři etapy práce krizového manažera

Naše služba krizový manažer zahrnuje tři etapy:

 • První fází naší služby krizového manažera je etapa záchranná, která spočívá v zastavení negativního trendu odstraněním nebo omezením působení příčin vzniklé krize firmy.
 • Další naší etapou je strategická, která obnáší formulování zcela nové firemní strategie, která je přijatelná a realizovatelná, její součástí je i plán a realizace.
 • Poslední etapa, v které působí krizový manažer je taktická, tedy již realizace strategie podle přijatého a dohodnutého plánu s krizovým managementem organizace.

Krizový manažer - naše kompetence

 • disponujeme odbornými znalostmi pro krizový management
 • známe funkce a vazby, procesy a jejich rizika
 • vytvoříme tým spolupracovníků k řešení krize vaší firmy
 • definujeme základní SWOT
 • dokážeme rychle vyhodnotit situaci krize
 • jsme schopní předvídat situace a scénáře vývoje
 • umíme reagovat na náhlé změny
 • vytváříme komunikačně otevřené motivované a pozitivní prostředí

Krizový manažer - řešení firemní krize

Spolupráce komplexní

Pro firmu to znamená zavedení komplexní služby krizového managementu v celém rozsahu realizace zásadních opatření, která ve svém cíli vedou ke zvýšení produktivity a dosažení zisku.

Spolupráce konvenční

Ve variantě této služby se jedná pouze o dílčí opatření, kde se po dohodě s klientem dohodneme o přesné a účelné definici změn. Tato forma spolupráce sice dočasně funguje, ale nikoli trvale s ohledem na nerealizaci zásadních změn.

Exit mobile version