Manažerské poradenství

Manažerské poradenství prakticky

Níže uvádíme pro přehlednost základní charakteristiku úrovní pro naše manažerské poradenství.

Manažerské poradenství pro základní management

Základní úroveň řízení, také mu říkáme management první linie. Manažerské poradenství se na této úrovni se zaměřujeme na to, jak manažeři řídí samotné výkonné pracovníky. V organizační struktuře firmy stojí jen o jeden stupínek nad mistry, vedoucí dílen, vedoucí oddělení apod.

Na této úrovni manažerského řízení je velmi důležité disponovat specifickými znalostmi, dokonalým zvládnutím každodenní operativy a schopností pracovat se zaměstnanci na každodenní bázi.

Manažerské poradenství pro střední management

Střední úroveň řízení, sem řadíme manažery střední úrovně, která patří mezi velmi početnou a rozmanitou skupinu řídicích pracovníků. Jedná se o řídicí pracovníky nejrůznějších útvarů a oddělení, patří sem manažeři závodů, vedoucí jednotlivých skupin, manažeři nižších liniových útvarů atp.

V našem poradenství se zaměřujeme na to, jak tito manažeři věnují velmi podstatnou část svého času poskytování a získávání nejrůznějších informací. Nejčastější činnosti se řadí návrhy na různá zlepšování, každodenní práce s lidmi, do určité míry i koncepční činnost a celková operativa. Manažeři této úrovně už musí disponovat pokročilými technickými znalostmi oboru, ve kterém působí a celou řadu kompetencí a soft skills, které podrobně analyzujeme.

Manažerské poradenství pro vrcholový management

Vrcholovou úroveň řízení, také říkáme top management, který představuje nejvyšší řídicí pracovníky ve firmě. Zde naše poradenství směřujeme na to, jak se tito manažeři zabývají vytvářením strategického koncepčního rámce a jeho propagací do nitra firmy, usměrňují a koordinují všechny činnosti. Důležitou součástí jejich práce je i práce s lidmi.

Každá úroveň managementu firmy, vyžaduje určitou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí. Naše manažerské poradenství pak slouží k analýze aktuálního stavu, zjištění problematických části vašeho managementu, sběr veškerých dostupných informací skrze manažerský a personální audit a na závěr celkové doporučení a rozvoj vašeho manažerského lidského kapitálu.

Poradenství v rámci manažerské role

V rámci manažerského poradenství se zaměřujeme na tyto role manažera:

Deset typických rolí manažera, které lze rozčlenit do čtyř kategorií.

  • Interpersonální role, kde manažer je představitel firmy, ale také lídr a spojovací článek.
  • Informační role, kde manažer je příjemce a šiřitel informací, také z pohledu PR a vnitrofiremní komunikace jako mluvčí organizace.
  • Rozhodovací role, kde manažer vystupuje v roli podnikatele, řešitele problémů, alokátora zdrojů a vyjednavače.
  • Administrativní role, kde manažer je v roli administrátora, sledovače a kontrolora úkolů a správce rozpočtů.

Poradenství v rámci manažerské funkce

V rámci manažerského poradenství se zaměřujeme na tyto manažerské funkce:

  • Funkce plánování, jakožto stanovení budoucích cílů a postupů, jak jich dosáhnout. Schopnost rozhodnutí se pro postup, který vede k dosažení požadovaných výsledků apod.
  • Funkce organizování neboli zabezpečení potřebných zdrojů a stanovení podmínek pro uskutečnění naplánovaných činností.
  • Funkce přikazování činnosti a úkolů podřízeným pracovníkům.
  • Funkce koordinování slaďování činností podřízených pracovníků i kolegů na stejné úrovni jako je manažer sám.
  • Funkce kontrolování neboli ověření, zda je vše v souladu s plánem a následné přijetí příslušných závěrů a případně nápravných opatření.
  • Funkce motivování, rozvoj leadershipu k motivování lidí.

Reference

Reference dělení dle průmyslu a odvětví
Elektrotechnický průmysl E-commerce Neziskovky
EGSTON SYSTEM ELECTRONIC, spol. s r.o.. decoDoma, s.r.o. Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.
Informační systémy Bankovnictví, finance a pojišťovnictví Obce a města
Versino CZ, s.r.o. Europ Assistance s.r.o. Obec Zašová
Lehký průmysl Zdravotnictví a technika Maloobchod
Pavliš a Hartmann, spol. s r.o. – Požární technika Arjo Czech Republic s.r.o. HECHT MOTORS s.r.o.
Strojírenství a obrábění kovů Logistika a doprava Elektrotechnický průmysl
Ammann Czech Republic a.s. DHL Express (Czech Republic) s.r.o. Siemens Česká republika
Papírenský a polygrafický průmysl Sklářský a porcelánový průmysl Nábytkářský průmysl
Tiskárna H.R.G. LASVIT s.r.o. Amirro s.r.o. – Sklo a zrcadla
Automotive Informační technologie Výroba  
Ammann Czech Republic a.s. sledovanitv.cz s.r.o LINDE + WIEMANN SE & Co. KG
Polygrafický průmysl Energetický průmysl Potravinářský průmysl
Westrock Packaging Systems Svitavy, s.r.o. NET4GAS, s.r.o. Nate – nápojová technika a.s.
Státní firmy Řetězce a retail
Velkoobchod
Společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Tesco Stores ČR a.s OTTO Office (CZ) s.r.o.
Manažerské poradenství
Manažerské poradenství

Čím se odlišujeme od konkurence

Jak to chodí u nás… Jak to chodí u konkurence…
Naše zkušenosti Již od roku 2010 poskytujeme poradenství a konzultace v personálním řízení firem, skrze naše individuální řešení a unikátní poradenství. Zeptejte se nás…
Náš přístup Pracujeme na klíč a vždy k problematice zakázky přistupujeme individuálně. Máme originální výstupy, přímo pro potřeby vašeho podnikání. Vše děláme podle šablon, jejich obsahu často klient nerozumí.
Naše praxe Za 10 let jsme prošli různými organizacemi s různou úrovní problémů a překážek. Vždy jsme nakonec našli řešení a vyřešili problém našeho klienta. Nestabilní týmy konzultantů vedou k různým výstupům kvality práce. Z důvodů fluktuace konzultantů poradenských firem, konzultují problémy často poradci bez znalosti oboru a řádné praxe.
Naše realita Výstup naší práce musí být účelný a funkční, aby všichni ve firmě věděli, co a jak mají s výstupy následně dělat. Hodně cizích lov, nepoužitelných matic a složitých systémů dalších kroků utržených od reality firmy.
Naše strategie Řekneme vám, co máte dělat a na co se máte v rozvoji vaší firmy zaměřit. Některé poradenské společnosti berou výstup poradenství jako manuál, ale do hloubky problému nevstupují a neřeší kvalitu a efektivitu svého výstupu.
Naše propojení To, co vymyslíme, pro klienta také následně realizujeme a klient nás dle výstupu hodnotí. Děláme výstupy, které jsou praktické, dají se zrealizovat a je u nich rychle vidět efekt. Vzdušná a krásná, ale obecná a prázdná teorie výstupu. Firma neví, co přesně má dělat. Nebo to ne zcela realizovat.
Naše výsledky Chceme, aby se vám naše výstupy brzy a úspěšně uplatnily v praxi. Poradenská firma není odpovědná za své výsledky. Dělejte si s tím co potřebujete…
Naše metody Za 10 let již máme přesný postup, jak se rychle dobrat k cíli. Proto je také cena pro vás dostupná. Zeptejte se a možná se budete i divit.
Naše inovace Do našeho výstupu spolupráce vkládáme množství našich konkrétních nápadů. V podstatě nás klienti platí za přinášení nápadů a inovací, pohledů a postojů. Inovace, nápady, kreativa často chybí.