Marketingový audit

Marketingový audit je kompletní individuální analýza všech marketingových aktivit firmy nebo organizace. Jako v personálním auditu, jde o hloubkovou analýzu vnějšího a vnitřního prostředí a o odhalení slabých oblastí firemního marketingu.

Marketingový audit

Marketingový audit prováděný naším konzultantem zajišťuje potřebnou objektivitu a nezávislost. Auditorem marketingu je zkušený odborník, který má znalosti a vědomosti z různých odvětví průmyslu a samozřejmě také z marketingového řízení firmy.

Do marketingového auditu je vhodné také zapojit kromě zaměstnanců dané společnosti také zákazníky, zprostředkovatele a všechny zúčastněné instituce.

Marketingový audit má své složky, řadíme se především makroprostředí, okolní prostředí, audit marketingové strategie, audit marketingové organizace, audit marketingových systémů, audit marketingové produktivity a audit marketingových činností.

Marketingový audit externího prostředí

 • Demografické prostředí
 • Ekonomické prostředí
 • Ekologické prostředí
 • Technologické prostředí
 • Politické, legislativní prostředí
 • Kulturní prostředí

Marketingoý audit interního prostředí

 • Firemní prostředí
 • Vztahy dodavatelů a odběratelů
 • Poskytovatelé služeb
 • Charakter cílového trhu
 • Konkurence
 • Vztahy s veřejností

 Další oblasti auditu marketingu

 • Marketingová strategie
 • Marketingová organizace
 • Marketingový systém
 • Marketingová produktivita
 • Marketingové činnosti

Marketingový audit zaměření

Na firmu nebo organizaci – nastavení marketingu vzhledem k řízení a jeho fungování

 1. Na zákazníky – zdroje, chování, preference
 2. Na produkty a služby – obsah, přidaná hodnota, inovace
 3. Na akce – prodeje, tržby, realizace, úspěšnost
 4. Na náklady a zisky – jak je marketing efektivní

Výstup marketingového auditu

Náš výstup obsahuje písemné doporučení, konkrétní kroky a postupy ke zlepšení a zvýšení prodejů. Výstup může být zaměřen na:

 • Definici a popis chyb a nedostatků z vše uvedených zamření
 • Problémových oblastí
 • Personální oblasti řízení marketingu
 • Doporučení nových marketingových aktivit
 • Navržení nových prodejních akcí

Naše další služby personálního auditu

Řešíte téma marketingového auditu a hledáte spolehlivého partnera pro tuto službu? Oslovte nás: volejte: ☏ +420 605 733 267 e-mail:✉ info@kmosek.com

Marketingový audit
Marketingový audit – Audit marketingu

Čím se odlišujeme od konkurence

Jak to chodí u nás…Jak to chodí u konkurence…
Naše zkušenostiJiž od roku 2010 poskytujeme poradenství a konzultace v personálním řízení firem, skrze naše indidivuální řešení a unikátní poradenství.Zeptejte se nás…
Náš přístupPracujeme na klíč a vždy k problematice zakázky přistupujeme individuálně. Máme originální výstupy, přímo pro potřeby vašeho podnikání.Vše děláme podle šablon, jejich obsahu často klient nerozumí.
Naše praxeZa 10 let jsme prošli různými organizacemi s různou úrovní problémů a překážek. Vždy jsme nakonec našli řešení a vyřešili problém našeho klienta.Nestabilní týmy konzultantů vedou k různým výstupům kvality práce. Z důvodů flukutace konzultantů poradenských firem, konzultují problémy často poradci bez znalosti oboru a řádné praxe.
Naše realitaVýstup naší práce musí být účelný a funkční, aby všichni ve firmě věděli, co a jak mají s výstupy následně dělat.Hodně cizích lov, nepoužitelných matic a složitých systémů dalších kroků utržených od reality firmy.
Naše strategieŘekneme vám, co máte dělat a na co se máte v rozvoji vaší firmy zaměřit.Některé poradenské společnosti berou výstup poradenství jako manuál, ale do hloubky problému nevstupují a neřeší kvalitu a efektivitu svého výstupu.
Naše propojeníTo, co vymyslíme pro klienta také následně realizujeme a klient nás dle výstupu hodnotí. Děláme výstupy, které jsou praktické, dají se zrealizovat a je u nich rychle vidět efekt.Vzdušná a krásná, ale obecná a prázdná teorie výstupu. Firma neví, co přesně má dělat. Nebo to ne zcela realizovat.
Naše výsledkyChceme, aby se vám naše výstupy brzy a úspěšně uplatnily v praxi.Poradenská firma není odpovědná za své výsledky. Dělejte si s tím co potřebujete…
Naše metodyZa 10 let již máme přesný postup, jak se rychle dobrat k cíli. Proto je také cena pro vás dostupná.Zeptejte se a možná se budete i divit.
Naše inovaceDo našeho výstupu spolupráce vkládáme množství našich konkrétních nápadů. V podstatě nás klienti platí za přinášení nápadů a inovací, pohledů a postojů.Inovace, nápady, kreativa často chybí.