Domů Služby Marketingový audit

Marketingový audit

Marketingový audit je kompletní individuální analýza všech marketingových aktivit firmy nebo organizace. Jako v personálním auditu, jde o hloubkovou analýzu vnějšího a vnitřního prostředí a o odhalení slabých oblastí firemního marketingu.

Marketingový audit

Marketingový audit prováděný naším konzultantem zajišťuje potřebnou objektivitu a nezávislost. Auditorem marketingu je zkušený odborník, který má znalosti a vědomosti z různých odvětví průmyslu a samozřejmě také z marketingového řízení firmy.

Do marketingového auditu je vhodné také zapojit kromě zaměstnanců dané společnosti také zákazníky, zprostředkovatele a všechny zúčastněné instituce.

Marketingový audit má své složky, řadíme se především makroprostředí, okolní prostředí, audit marketingové strategie, audit marketingové organizace, audit marketingových systémů, audit marketingové produktivity a audit marketingových činností.

Marketingový audit externího prostředí

 • Demografické prostředí
 • Ekonomické prostředí
 • Ekologické prostředí
 • Technologické prostředí
 • Politické, legislativní prostředí
 • Kulturní prostředí

Marketingoý audit interního prostředí

 • Firemní prostředí
 • Vztahy dodavatelů a odběratelů
 • Poskytovatelé služeb
 • Charakter cílového trhu
 • Konkurence
 • Vztahy s veřejností

 Další oblasti auditu marketingu

 • Marketingová strategie
 • Marketingová organizace
 • Marketingový systém
 • Marketingová produktivita
 • Marketingové činnosti

Marketingový audit zaměření

Na firmu nebo organizaci - nastavení marketingu vzhledem k řízení a jeho fungování

 1. Na zákazníky – zdroje, chování, preference
 2. Na produkty a služby – obsah, přidaná hodnota, inovace
 3. Na akce – prodeje, tržby, realizace, úspěšnost
 4. Na náklady a zisky – jak je marketing efektivní

Výstup marketingového auditu

Náš výstup obsahuje písemné doporučení, konkrétní kroky a postupy ke zlepšení a zvýšení prodejů. Výstup může být zaměřen na:

 • Definici a popis chyb a nedostatků z vše uvedených zamření
 • Problémových oblastí
 • Personální oblasti řízení marketingu
 • Doporučení nových marketingových aktivit
 • Navržení nových prodejních akcí