Mentoring

Personalisté jsou důležitou složkou každé společnosti a i oni potřebují podporu a mentoring. Naučíme vás pracovat se zaměstnanci efektivněji, kvalitněji vést pohovory s potenciálními pracovníky a hlavně se postaráme o to, aby byli vaši manažeři a lidé na vedoucích pozicích maximálním přínosem pro firmu.

Mentoring

Osobní rozvoj personálních pracovníků zvýší šanci na ideální provoz společnosti, měla by se rovněž dostavit minimální fluktuace zaměstnanců. Profesní rozvoj vám dá nové rozhledy a budete překvapeni, jak může taková podpora personalistů pomoci.

Kdy využít službu mentoring

  • Získání schopnosti maximalizovat přínos výstupů práce personalisty.
  • Snížení fluktuace zaměstnanců a zároveň časových i finančních nákladů na nábor a adaptaci, jako důsledek správného výběru uchazečů.
  • Prostřednictvím profesionálně vedených pohovorů k posílení dobrého jména společnosti, a tím i zvýšení jejího postavení na trhu.
  • Zefektivnění personálních procesů.
  • Podpora a analýza personální dokumentace.
  • Tvorba personálního marketingového plánu.

Čím se odlišujeme od konkurence

Jak to chodí u nás… Jak to chodí u konkurence…
Naše zkušenosti Již od roku 2010 poskytujeme poradenství a konzultace v personálním řízení firem, skrze naše individuální řešení a unikátní poradenství. Zeptejte se nás…
Náš přístup Pracujeme na klíč a vždy k problematice zakázky přistupujeme individuálně. Máme originální výstupy, přímo pro potřeby vašeho podnikání. Vše děláme podle šablon, jejich obsahu často klient nerozumí.
Naše praxe Za 10 let jsme prošli různými organizacemi s různou úrovní problémů a překážek. Vždy jsme nakonec našli řešení a vyřešili problém našeho klienta. Nestabilní týmy konzultantů vedou k různým výstupům kvality práce. Z důvodů fluktuace konzultantů poradenských firem, konzultují problémy často poradci bez znalosti oboru a řádné praxe.
Naše realita Výstup naší práce musí být účelný a funkční, aby všichni ve firmě věděli, co a jak mají s výstupy následně dělat. Hodně cizích lov, nepoužitelných matic a složitých systémů dalších kroků utržených od reality firmy.
Naše strategie Řekneme vám, co máte dělat a na co se máte v rozvoji vaší firmy zaměřit. Některé poradenské společnosti berou výstup poradenství jako manuál, ale do hloubky problému nevstupují a neřeší kvalitu a efektivitu svého výstupu.
Naše propojení To, co vymyslíme, pro klienta také následně realizujeme a klient nás dle výstupu hodnotí. Děláme výstupy, které jsou praktické, dají se zrealizovat a je u nich rychle vidět efekt. Vzdušná a krásná, ale obecná a prázdná teorie výstupu. Firma neví, co přesně má dělat. Nebo to ne zcela realizovat.
Naše výsledky Chceme, aby se vám naše výstupy brzy a úspěšně uplatnily v praxi. Poradenská firma není odpovědná za své výsledky. Dělejte si s tím co potřebujete…
Naše metody Za 10 let již máme přesný postup, jak se rychle dobrat k cíli. Proto je také cena pro vás dostupná. Zeptejte se a možná se budete i divit.
Naše inovace Do našeho výstupu spolupráce vkládáme množství našich konkrétních nápadů. V podstatě nás klienti platí za přinášení nápadů a inovací, pohledů a postojů. Inovace, nápady, kreativa často chybí.