Mentoring

Personalisté jsou důležitou složkou každé společnosti a i oni potřebují podporu a mentoring. Naučíme vás pracovat se zaměstnanci efektivněji, kvalitněji vést pohovory s potenciálními pracovníky a hlavně se postaráme o to, aby byli vaši manažeři a lidé na vedoucích pozicích maximálním přínosem pro firmu.

Osobní rozvoj personálních pracovníků zvýší šanci na ideální provoz společnosti, měla by se rovněž dostavit minimální fluktuace zaměstnanců. Profesní rozvoj vám dá nové rozhledy a budete překvapeni, jak může taková podpora personalistů pomoci.

Kdy službu mentoring využít

  • Získání schopnosti maximalizovat přínos výstupů práce personalisty.
  • Snížení fluktuace zaměstnanců a zároveň časových i finančních nákladů na nábor a adaptaci, jako důsledek správného výběru uchazečů.
  • Prostřednictvím profesionálně vedených pohovorů k posílení dobrého jména společnosti, a tím i zvýšení jejího postavení na trhu.
  • Zefektivnění personálních procesů.
  • Podpora a analýza personální dokumentace.
  • Tvorba personálního marketingového plánu.