Nástupnictví v rodinné firmě

Služba poradenství a konzultace pro nástupnictví ve firmě

Naše poradenská služba se sestává s dílčích kroků přípravy projektu nástupnictví ve firmě:

 1. Odborně konzultujeme s majiteli všechny uvedené fáze nástupnictví.
 2. Definujeme rozsah a oblasti jak současnému majiteli, tak i následníkovi firmy.
 3. Naše role je především v sobě moderátora, mentora, kouče nebo facilitátora ve všech jednáních, ale také ve vzniklých konfliktech a problémech.
 4. Poskytujeme odborné poradenství a podporu v procesu oceňování potenciálu rodinné firmy.

„Více než 50 % rodinných firem nezvládne první generační obměnu. Druhou generační obměnu dokáže úspěšně uskutečnit pouze každá dvacátá rodinná firma.“

Rodinná firma a nástupnictví

Rodinná firma je taková, kde má rodina strategický vliv na další směřování podniku a kde existuje záměr stávajících vlastníků udržet firmu ve své rodině. Lze jí také definovat jako firmu, kde zakladatel či jeho potomci podnik aktivně řídí a mají nad ním také vlastnickou – majetkovou kontrolu. Další pojetí je i takové, že se jedná o takový druh společnosti, kde se aktivně angažuje více rodinných generací, rodina řídí podnik napřímo a také vlastní a více než jeden člen rodiny v něm má významné manažerské postavení.

„Pouze 30 % rodinných firem přežije svůj přechod na druhou generaci a pouze 10 % na generaci třetí.“

Úspěšnost naší služby nástupnictví v rodinné firmě definujeme dle těchto kritérií:

 • Je úspěšně zajištěna existence a další růst rodinné firmy, a především jsou zachována stávající pracovní místa.
 • Je nalezen nástupce s odpovídajícími odbornými kompetencemi a osobními předpoklady, který převezme rodinnou firmu.
 • Po celou dobu spolupráce jsou respektovány rozdílné zájmy v rodinném systému.

„Průměrná délka života zakladatele firmy je 25 let, což je také průměrná doba působení osoby zakladatele ve firmě.“

Odborné plánování a řízení rodinného nástupnictví

Je nutné naplánovat a definovat způsob, jakým bude předáno vlastnictví firmy, a to v dostatečném časovém předstihu, a také naplánovat postup, jakým bude provedena výměna generací ve vedení firmy. Velmi často je totiž tento proces podceňován a také předání rodinné firmy nebo podniku je chápáno jako krátkodobý proces. Předávání rodinného podniku na následující generace je jednou z hlavních strategií firmy a bohužel také představuje jednu z největších vývojových krizí. Také se jedná o záležitost komplexní a vyžaduje dlouhodobou a důkladnou přípravu.

Využijte služby odborného poradce pro firemní nástupnictví v rodinných firmách

Tým našich kolegů má ve svých řadách odborníky a specialisty, kteří se tématem dlouhodobě a intenzivně zabývají. Aktivně pracujeme již v několika rodinných společnostech a toto téma řešíme pravidelně a především úspěšně a umíme navrhnout celou řadu nejrůznějších řešení. Jsme vám schopni doporučit tu nejvhodnější cestu a také vás ji úspěšně provést.

Co získáte naší službou poradenství pro nástupnictví v rodinné firmě

 1. Odborný a profesně zralý pohled odborníků na problematiku komplexní služby poradenství v nástupnictví rodinných firem.
 2. Odborné konzultace a podklady pro důležitá firemní rozhodnutí ve vaší společnosti.
 3. Objektivní, nezávislé a profesionální doporučení možných variant předání rodinné firmy.
 4. Vždy navrhujeme realizovatelné a měřitelné návrhy a doporučení této změny.