Nástupnictví v rodinné firmě

Odborné poradenství a konzultace pro nástupnictví v rodinné firmě

 1. Odborně konzultujeme s majiteli všechny uvedené fáze nástupnictví.
 2. Definujeme rozsah a oblasti jak současnému majiteli, tak i následníkovi firmy.
 3. Naše role je především v sobě moderátora, mentora, kouče nebo facilitátora ve všech jednáních, ale také ve vzniklých konfliktech a problémech.
 4. Poskytujeme odborné poradenství a podporu v procesu oceňování potenciálu rodinné firmy.

„Více než 50 % rodinných firem nezvládne první generační obměnu. Druhou generační obměnu dokáže úspěšně uskutečnit pouze každá dvacátá rodinná firma.“

Nástupnictví v rodinné firmě

Rodinná firma je taková, kde má rodina strategický vliv na další směřování podniku a kde existuje záměr stávajících vlastníků udržet firmu ve své rodině. Lze jí také definovat jako firmu, kde zakladatel či jeho potomci podnik aktivně řídí a mají nad ním také vlastnickou – majetkovou kontrolu.

Další pojetí je i takové, že se jedná o takový druh společnosti, kde se aktivně angažuje více rodinných generací, rodina řídí podnik napřímo a také vlastní a více než jeden člen rodiny v něm má významné manažerské postavení.

„Pouze 30 % rodinných firem přežije svůj přechod na druhou generaci a pouze 10 % na generaci třetí.“

Úspěšnost naší služby nástupnictví v rodinné firmě definujeme dle těchto kritérií:

 • Je úspěšně zajištěna existence a další růst rodinné firmy, a především jsou zachována stávající pracovní místa.
 • Je nalezen nástupce s odpovídajícími odbornými kompetencemi a osobními předpoklady, který převezme rodinnou firmu.
 • Po celou dobu spolupráce jsou respektovány rozdílné zájmy v rodinném systému.

„Průměrná délka života zakladatele firmy je 25 let, což je také průměrná doba působení osoby zakladatele ve firmě.“

Odborné plánování a řízení rodinného nástupnictví

Je nutné naplánovat a definovat způsob, jakým bude předáno vlastnictví firmy, a to v dostatečném časovém předstihu, a také naplánovat postup, jakým bude provedena výměna generací ve vedení firmy. Velmi často je totiž tento proces podceňován a také předání rodinné firmy nebo podniku je chápáno jako krátkodobý proces.

Předávání rodinného podniku na následující generace je jednou z hlavních strategií firmy a bohužel také představuje jednu z největších vývojových krizí. Také se jedná o záležitost komplexní a vyžaduje dlouhodobou a důkladnou přípravu.

Využijte služby odborného poradce pro firemní nástupnictví v rodinných firmách

Tým našich kolegů má ve svých řadách odborníky a specialisty, kteří se tématem dlouhodobě a intenzivně zabývají. Aktivně pracujeme již v několika rodinných společnostech a toto téma řešíme pravidelně a především úspěšně a umíme navrhnout celou řadu nejrůznějších řešení. Jsme vám schopni doporučit tu nejvhodnější cestu a také vás ji úspěšně provést.

Co získáte naší službou poradenství pro nástupnictví v rodinné firmě

 1. Odborný a profesně zralý pohled odborníků na problematiku komplexní služby poradenství v nástupnictví rodinných firem.
 2. Odborné konzultace a podklady pro důležitá firemní rozhodnutí ve vaší společnosti.
 3. Objektivní, nezávislé a profesionální doporučení možných variant předání rodinné firmy.
 4. Vždy navrhujeme realizovatelné a měřitelné návrhy a doporučení této změny.

Čím se odlišujeme od konkurence

Jak to chodí u nás…Jak to chodí u konkurence…
Naše zkušenostiJiž od roku 2010 poskytujeme poradenství a konzultace v personálním řízení firem, skrze naše individuální řešení a unikátní poradenství.Zeptejte se nás…
Náš přístupPracujeme na klíč a vždy k problematice zakázky přistupujeme individuálně. Máme originální výstupy, přímo pro potřeby vašeho podnikání.Vše děláme podle šablon, jejich obsahu často klient nerozumí.
Naše praxeZa 10 let jsme prošli různými organizacemi s různou úrovní problémů a překážek. Vždy jsme nakonec našli řešení a vyřešili problém našeho klienta.Nestabilní týmy konzultantů vedou k různým výstupům kvality práce. Z důvodů fluktuace konzultantů poradenských firem, konzultují problémy často poradci bez znalosti oboru a řádné praxe.
Naše realitaVýstup naší práce musí být účelný a funkční, aby všichni ve firmě věděli, co a jak mají s výstupy následně dělat.Hodně cizích lov, nepoužitelných matic a složitých systémů dalších kroků utržených od reality firmy.
Naše strategieŘekneme vám, co máte dělat a na co se máte v rozvoji vaší firmy zaměřit.Některé poradenské společnosti berou výstup poradenství jako manuál, ale do hloubky problému nevstupují a neřeší kvalitu a efektivitu svého výstupu.
Naše propojeníTo, co vymyslíme, pro klienta také následně realizujeme a klient nás dle výstupu hodnotí. Děláme výstupy, které jsou praktické, dají se zrealizovat a je u nich rychle vidět efekt.Vzdušná a krásná, ale obecná a prázdná teorie výstupu. Firma neví, co přesně má dělat. Nebo to ne zcela realizovat.
Naše výsledkyChceme, aby se vám naše výstupy brzy a úspěšně uplatnily v praxi.Poradenská firma není odpovědná za své výsledky. Dělejte si s tím co potřebujete…
Naše metodyZa 10 let již máme přesný postup, jak se rychle dobrat k cíli. Proto je také cena pro vás dostupná.Zeptejte se a možná se budete i divit.
Naše inovaceDo našeho výstupu spolupráce vkládáme množství našich konkrétních nápadů. V podstatě nás klienti platí za přinášení nápadů a inovací, pohledů a postojů.Inovace, nápady, kreativa často chybí.