Nástupnictví v rodinné firmě

Služba poradenství a konzultace pro nástupnictví ve firmě

Naše poradenská služba se sestává s dílčích kroků přípravy projektu nástupnictví ve firmě:

 1. Odborně konzultujeme s majiteli všechny uvedené fáze nástupnictví.
 2. Definujeme rozsah a oblasti jak současnému majiteli, tak i následníkovi firmy.
 3. Naše role je především v sobě moderátora, mentora, kouče nebo facilitátora ve všech jednáních, ale také ve vzniklých konfliktech a problémech.
 4. Poskytujeme odborné poradenství a podporu v procesu oceňování potenciálu rodinné firmy.

„Více než 50 % rodinných firem nezvládne první generační obměnu. Druhou generační obměnu dokáže úspěšně uskutečnit pouze každá dvacátá rodinná firma.“

Rodinná firma

Rodinná firma je taková, kde má rodina strategický vliv na další směřování podniku a kde existuje záměr stávajících vlastníků udržet firmu ve své rodině. Lze jí také definovat jako firmu, kde zakladatel či jeho potomci podnik aktivně řídí a mají nad ním také vlastnickou – majetkovou kontrolu. Další pojetí je i takové, že se jedná o takový druh společnosti, kde se aktivně angažuje více rodinných generací, rodina řídí podnik napřímo a také vlastní a více než jeden člen rodiny v něm má významné manažerské postavení.

„Pouze 30 % rodinných firem přežije svůj přechod na druhou generaci a pouze 10 % na generaci třetí.“

Úspěšnost naší služby nástupnictví v rodinné firmě definujeme dle těchto kritérií:

 • Je úspěšně zajištěna existence a další růst rodinné firmy, a především jsou zachována stávající pracovní místa.
 • Je nalezen nástupce s odpovídajícími odbornými kompetencemi a osobními předpoklady, který převezme rodinnou firmu.
 • Po celou dobu spolupráce jsou respektovány rozdílné zájmy v rodinném systému.

„Průměrná délka života zakladatele firmy je 25 let, což je také průměrná doba působení osoby zakladatele ve firmě.“

Odborné plánování a řízení rodinného nástupnictví

Je nutné naplánovat a definovat způsob, jakým bude předáno vlastnictví firmy, a to v dostatečném časovém předstihu, a také naplánovat postup, jakým bude provedena výměna generací ve vedení firmy. Velmi často je totiž tento proces podceňován a také předání rodinné firmy nebo podniku je chápáno jako krátkodobý proces. Předávání rodinného podniku na následující generace je jednou z hlavních strategií firmy a bohužel také představuje jednu z největších vývojových krizí. Také se jedná o záležitost komplexní a vyžaduje dlouhodobou a důkladnou přípravu.

Využijte služby odborného poradce pro firemní nástupnictví v rodinných firmách

Tým našich kolegů má ve svých řadách odborníky a specialisty, kteří se tématem dlouhodobě a intenzivně zabývají. Aktivně pracujeme již v několika rodinných společnostech a toto téma řešíme pravidelně a především úspěšně a umíme navrhnout celou řadu nejrůznějších řešení. Jsme vám schopni doporučit tu nejvhodnější cestu a také vás ji úspěšně provést.

Co získáte naší službou

 1. Odborný a profesně zralý pohled odborníků na problematiku komplexní služby poradenství v nástupnictví rodinných firem.
 2. Odborné konzultace a podklady pro důležitá firemní rozhodnutí ve vaší společnosti.
 3. Objektivní, nezávislé a profesionální doporučení možných variant předání rodinné firmy.
 4. Vždy navrhujeme realizovatelné a měřitelné návrhy a doporučení této změny.