Outsourcing personálních a HR služeb

Poskytujeme středním a také menším firmám, které nemají své personální oddělení nebo HR odborníka, personalistu. Outsourcujeme personálně poradenské služby dle potřeb vaší společnosti. Pokud se chcete správně rozvíjet a fungovat v oblasti lidských zdrojů, mít pokryty procesy v HR oblasti, je outsourcing personálních služeb tou nejvhodnější a nejefektivnější formou.

Pro menší společnosti má outsourcing HR/ personálních služeb prokazatelně ekonomické výhody, neboť služba může fungovat krátkodobě nebo i dlouhodobě. Dalším přínosem je sdílené know-how v HR oblasti a vhled poradce, jako externího subjektu, který má přehled, praxi a zkušenosti z jiných firem a společností.

V rámci této služby se zaměřujeme se na outsourcing personálních činností vyjma mzdové části, které je obvykle v kompetenci externí nebo interní účetní.

Hlavní plusy pro HR outsourcing personálních služeb

Konkurenční důvod

Záměr je získat konkurenční výhodu např. prostřednictvím nových přístupů, pohledů nebo know-how, která umožní být krok napřed oproti ostatním společnostem, které tyto služby nevyužívají. Je to strategické rozhodnutí o vyčlenění některých HR aktivit mimo firmu formou outsourcingu může přispět k úspěchu společnosti v dlouhodobém horizontu.

Časový důvod

Uspořený čas lze věnovat zdokonalování a rozvoji hlavního obchodu firmy. Od externích poskytovatelů personálních služeb pak lze již výhodně nakupovat vedlejší či podpůrné činnosti, na které se sami specializují.

Nákladový důvod

Se týká zejména realizace úspory nákladů. Třebaže tuto úsporu firmy často uvádějí jako nejdůležitější důvod, neměly by ji považovat za hlavní či klíčový faktor rozhodující o vyčlenění aktivit mimo podnik.

Organizační důvod

Souvisí se zjednodušením manažerské práce, optimalizací počtu pracovníků a zpřesnění organizační struktury. Outsourcing představuje nástroj řízení, který umožňuje oprostit se od tradiční vertikálně integrované struktury.

Výhody outsourcingu HR – personálních služeb

  • snížení personálních nákladů,
  • snížení provozních nákladů a eliminace investic do rozvoje a IT zázemí,
  • zvýšení kvality a spolehlivosti zpracování mzdové a personální agendy,
  • flexibilita – vyřešení problémů se zajištěním zastupitelnosti pracovníků,
  • úspora nákladů na školení a kurzy zaměstnanců zabývajících se HR problematikou,
  • převzetí odpovědnosti dodavatelem,
  • snížení rizika úniku citlivých informací uvnitř firmy,
  • úspora času,
  • archivace a správa všech dokumentů v místě dodavatele.
  • atd.
Outsourcing personálních a HR služeb
Outsourcing personálních a HR služeb

Čím se odlišujeme od konkurence

Jak to chodí u nás… Jak to chodí u konkurence…
Naše zkušenosti Již od roku 2010 poskytujeme poradenství a konzultace v personálním řízení firem, skrze naše individuální řešení a unikátní poradenství. Zeptejte se nás…
Náš přístup Pracujeme na klíč a vždy k problematice zakázky přistupujeme individuálně. Máme originální výstupy, přímo pro potřeby vašeho podnikání. Vše děláme podle šablon, jejich obsahu často klient nerozumí.
Naše praxe Za 10 let jsme prošli různými organizacemi s různou úrovní problémů a překážek. Vždy jsme nakonec našli řešení a vyřešili problém našeho klienta. Nestabilní týmy konzultantů vedou k různým výstupům kvality práce. Z důvodů fluktuace konzultantů poradenských firem, konzultují problémy často poradci bez znalosti oboru a řádné praxe.
Naše realita Výstup naší práce musí být účelný a funkční, aby všichni ve firmě věděli, co a jak mají s výstupy následně dělat. Hodně cizích lov, nepoužitelných matic a složitých systémů dalších kroků utržených od reality firmy.
Naše strategie Řekneme vám, co máte dělat a na co se máte v rozvoji vaší firmy zaměřit. Některé poradenské společnosti berou výstup poradenství jako manuál, ale do hloubky problému nevstupují a neřeší kvalitu a efektivitu svého výstupu.
Naše propojení To, co vymyslíme, pro klienta také následně realizujeme a klient nás dle výstupu hodnotí. Děláme výstupy, které jsou praktické, dají se zrealizovat a je u nich rychle vidět efekt. Vzdušná a krásná, ale obecná a prázdná teorie výstupu. Firma neví, co přesně má dělat. Nebo to ne zcela realizovat.
Naše výsledky Chceme, aby se vám naše výstupy brzy a úspěšně uplatnily v praxi. Poradenská firma není odpovědná za své výsledky. Dělejte si s tím co potřebujete…
Naše metody Za 10 let již máme přesný postup, jak se rychle dobrat k cíli. Proto je také cena pro vás dostupná. Zeptejte se a možná se budete i divit.
Naše inovace Do našeho výstupu spolupráce vkládáme množství našich konkrétních nápadů. V podstatě nás klienti platí za přinášení nápadů a inovací, pohledů a postojů. Inovace, nápady, kreativa často chybí.