Personální audit společnosti

Personální audit společnosti je formou kritické analýzy, která umožňuje ověřovat informace o dané společnosti jako celku. Obecně je však nutné personální audit vnímat jako prostředek, kterým je strana klienta ujišťována auditorskou firmou o kvalitě, podmínkách nebo stavu určité věci nebo skutečnosti, kterou druhá osoba – personální auditor zkoumala.

Proč personální audit společnosti

Potřeba tohoto personálního auditu plyne z nejistoty nebo pochybnosti o kvalitě, podmínkách či stavu nějaké oblasti společnosti, skutečnosti a z nemožnosti tuto nejistotu nebo pochybnost odstranit vlastními silami. Pro tyto účely je vhodná volba nezávislého personálního auditora, který realizuje personální audit společnosti.

V rámci komplexního přístupu naší služby k personálnímu auditu se jedná o ověření určitého tématu nebo skutečnosti naší nezávislou osobou, která má k této odborné činnosti náležité předpoklady a dlouhodobou praxi. Samotný personální audit můžeme v našem pojetí chápat buď jako selektivní nebo jako komplexní činnost.

Druhy personálního auditu společnosti

Selektivní personální audit

Tento audit se primárně zaměřuje na úzký okruh kontroly, případně menší celek.

Komplexní personální audit

Náš komplexní audit si bere za cíl obvykle větší subjekt, případně celý sektor. Také je někdy naše zaměření na tzv. vnější a vnitřní audit. Případně má audit zcela specifické zaměření.

Cíl personálního auditu společnosti

Úkolem řízení lidských zdrojů je, aby byla organizace výkonná a aby plnila své povinnosti v souladu s jejím posláním. Cílem personálního auditu je v obecné rovině nezávislý pohled na efektivní využití lidských zdrojů, a to samozřejmě v návaznosti na cíl a strategii společnosti. V případě zjištění nedostatečné efektivnosti může doporučit náš personální auditor snížení stavu zaměstnanců nebo zefektivnění či změnu vybraných procesů.

Zaměření personálního auditu

Zaměření personálního auditu společnosti může být různé a vždy záleží na požadavcích našeho klienta. Lze ho pak dělit na běžný audit, který je prováděn na základě zjištěné odchylky od požadovaného cíle, vize, plnění plánu anebo pak komplexní audit, který představuje kompletní kontrolu daného období.

Cílený personální audit je zaměřen na konkrétní problematiku, jako je kontrola, ochrana, chyby, možnosti daného systému atd. Postup personálního auditu by se měl skládat z těchto etap: příprava auditu, vysvětlení a definici cíle a zjišťování informací, případně doporučení a následné kroky.

Způsob zvoleného auditu je také předmětem dohody s klientem a je vždy zvolený na míru klientovi nebo druhu organizace.

Naše další služby personálního auditu

Realizujeme personální audit ve vašem městě

Řešíte téma personálního auditu a hledáte spolehlivého partnera pro tuto službu? Oslovte nás: volejte: ☏ +420 605 733 267e-mail:✉ info@kmosek.com

Personální audit

Personální audit společnosti

Čím se odlišujeme od konkurence

Jak to chodí u nás…Jak to chodí u konkurence…
Naše zkušenostiJiž od roku 2010 poskytujeme poradenství a konzultace v personálním řízení firem, skrze naše indidivuální řešení a unikátní poradenství.Zeptejte se nás…
Náš přístupPracujeme na klíč a vždy k problematice zakázky přistupujeme individuálně. Máme originální výstupy, přímo pro potřeby vašeho podnikání.Vše děláme podle šablon, jejich obsahu často klient nerozumí.
Naše praxeZa 10 let jsme prošli různými organizacemi s různou úrovní problémů a překážek. Vždy jsme nakonec našli řešení a vyřešili problém našeho klienta.Nestabilní týmy konzultantů vedou k různým výstupům kvality práce. Z důvodů flukutace konzultantů poradenských firem, konzultují problémy často poradci bez znalosti oboru a řádné praxe.
Naše realitaVýstup naší práce musí být účelný a funkční, aby všichni ve firmě věděli, co a jak mají s výstupy následně dělat.Hodně cizích lov, nepoužitelných matic a složitých systémů dalších kroků utržených od reality firmy.
Naše strategieŘekneme vám, co máte dělat a na co se máte v rozvoji vaší firmy zaměřit.Některé poradenské společnosti berou výstup poradenství jako manuál, ale do hloubky problému nevstupují a neřeší kvalitu a efektivitu svého výstupu.
Naše propojeníTo, co vymyslíme pro klienta také následně realizujeme a klient nás dle výstupu hodnotí. Děláme výstupy, které jsou praktické, dají se zrealizovat a je u nich rychle vidět efekt.Vzdušná a krásná, ale obecná a prázdná teorie výstupu. Firma neví, co přesně má dělat. Nebo to ne zcela realizovat.
Naše výsledkyChceme, aby se vám naše výstupy brzy a úspěšně uplatnily v praxi.Poradenská firma není odpovědná za své výsledky. Dělejte si s tím co potřebujete…
Naše metodyZa 10 let již máme přesný postup, jak se rychle dobrat k cíli. Proto je také cena pro vás dostupná.Zeptejte se a možná se budete i divit.
Naše inovaceDo našeho výstupu spolupráce vkládáme množství našich konkrétních nápadů. V podstatě nás klienti platí za přinášení nápadů a inovací, pohledů a postojů.Inovace, nápady, kreativa často chybí.