Personální poradenství

Naše služba personální poradenství, pokrývá celou komplexní oblast personalistiky, jako celku. Níže oblasti služby personálního poradenství.

Personální poradenství: Analýza profilu uchazeče

Provádíme analýzu profilu uchazeče a získáme tak informace o jeho motivaci, potřebách a rozvojovém potenciálu. Službu provádíme v těchto oblastech:

 • Výběr uchazečů na konkrétní pozice
 • Složení týmu a jeho analýza, včetně organizace
 • Ohodnocení osobního potenciálu
 • Párový pohovor
 • Měření spokojenosti, analýza firemní kultury
 • Snížení fluktuace zaměstnanců
 • Poradenství v oblasti kariérního plánování

Analýza profilu uchazeče, případně zaměstnance, umožňuje zlepšení výběrového procesu, silnější vazbu se zaměstnanci, zlepšení firemní kultury a atmosféry. Efektivní personální plánování a rozvoj personálního managementu firmy.

Personální poradenství: Organizace a týmy

Nejlepší a nejefektivnější týmy se vyznačují sladěnou profesní kvalifikací, odborností a kompetenční vybaveností každého člena týmu. Analyzujeme jednotlivé role a složení týmu a ukážeme Vám pomocí analýzy profilu osobnosti potenciál Vašeho týmu a celé organizace. Personální poradenství Vás provede zvýšením efektivity řízení lidských zdrojů

Personální poradenství: Pohovory se zaměstnanci, párový pohovor, bilanční pohovor

Pohovor se zaměstnancem hraje v rozvoji Vašich lidských zdrojů svou roli, protože umožňuje porovnávání cílů a strategie firmy s individuálním očekáváním zaměstnance. Jsme tu pro Vás v těchto oblastech:

 

 • Bilannčí pohovor, párový pohovor
 • Mentoring zaměstnanců a řídících pracovníků
 • Připravený a strukturovaný obsah a cíl pohovoru
 • Vypracování a definice cílů
 • Plánování dalšího vzdělávání a rozvoje

Personální poradenství: Personální audit

Zprostředkujeme Vám nezávislý pohled na Vaši firmu, analyzujeme řídící a personální procesy, jejich efektivity a funkčnosti. Personální audit využijete jako nástroj v případě nutnosti manažerských rozhodnutí, jako je například: restrukturalizace a optimalizace firmy, zlepšení personálního řízení, změny ve vlastnické struktuře, nastavení firemní strategie, úspor nákladů a také v nastavení náboru zaměstnanců. Tato metoda se také zaměřuje na efektivitu firemních procesů a postupů v souladu s personálním obsazením. Výsledkem našeho personálního auditu je komplexní závěrečná zpráva s doporučením a postupy.

Personální poradenství: Průzkum spokojenosti

Tato služba Vám umožní rychlý přehled, ve formě závěrečné zprávy, a získání obrazu firmy z hlediska a pohledu zaměstnanců. K průzkumům používáme metody, jako jsou dotazníky nebo párové rozhovory, workshopy, využíváme také různé aplikace a softwarové řešenní pro zjištění celkové analýzy firmy.

Máte nějakou konkrétní poptávku řešení, v rámci naší služby personálního poradenství? Kontatujte nás.

#personalniporadenstvi #hrporadenstvi

Odebírejte zdarma můj email newsletter a již vám neuteče žádná novinka z oboru HR, personálního marketingu nebo personalistiky. Odebírejte zde