Domů Služby Personální poradenství

Personální poradenství

Naše služba personální poradenství, pokrývá celou komplexní oblast personalistiky, jako celku. Níže oblasti služby personálního poradenství.

Personální poradenství prakticky

Analýza profilu uchazeče

Provádíme analýzu profilu uchazeče a získáme tak informace o jeho motivaci, potřebách a rozvojovém potenciálu. Službu provádíme v těchto oblastech:

 • Výběr uchazečů na konkrétní pozice
 • Složení týmu a jeho analýza, včetně organizace
 • Ohodnocení osobního potenciálu
 • Párový pohovor
 • Měření spokojenosti, analýza firemní kultury
 • Snížení fluktuace zaměstnanců
 • Poradenství v oblasti kariérního plánování

Analýza profilu uchazeče, případně zaměstnance, umožňuje zlepšení výběrového procesu, silnější vazbu se zaměstnanci, zlepšení firemní kultury a atmosféry. Efektivní personální plánování a rozvoj personálního managementu firmy.

Organizace a týmy

Nejlepší a nejefektivnější týmy se vyznačují sladěnou profesní kvalifikací, odborností a kompetenční vybaveností každého člena týmu. Analyzujeme jednotlivé role a složení týmu a ukážeme Vám pomocí analýzy profilu osobnosti potenciál Vašeho týmu a celé organizace. Personální poradenství Vás provede zvýšením efektivity řízení lidských zdrojů

Pohovory se zaměstnanci, párový pohovor, bilanční pohovor

Pohovor se zaměstnancem hraje v rozvoji Vašich lidských zdrojů svou roli, protože umožňuje porovnávání cílů a strategie firmy s individuálním očekáváním zaměstnance. Jsme tu pro Vás v těchto oblastech:

 • Bilannčí pohovor, párový pohovor
 • Mentoring zaměstnanců a řídících pracovníků
 • Připravený a strukturovaný obsah a cíl pohovoru
 • Vypracování a definice cílů
 • Plánování dalšího vzdělávání a rozvoje

Personální audit

Zprostředkujeme Vám nezávislý pohled na Vaši firmu, analyzujeme řídící a personální procesy, jejich efektivity a funkčnosti. Personální audit využijete jako nástroj v případě nutnosti manažerských rozhodnutí, jako je například: restrukturalizace a optimalizace firmy, zlepšení personálního řízení, změny ve vlastnické struktuře, nastavení firemní strategie, úspor nákladů a také v nastavení náboru zaměstnanců. Tato metoda se také zaměřuje na efektivitu firemních procesů a postupů v souladu s personálním obsazením. Výsledkem našeho personálního auditu je komplexní závěrečná zpráva s doporučením a postupy.

Průzkum spokojenosti

Tato služba Vám umožní rychlý přehled, ve formě závěrečné zprávy, a získání obrazu firmy z hlediska a pohledu zaměstnanců. K průzkumům používáme metody, jako jsou dotazníky nebo párové rozhovory, workshopy, využíváme také různé aplikace a softwarové řešenní pro zjištění celkové analýzy firmy.

Exit mobile version