Personální procesy a personální audit

Zvolte si naši službu personální procesy a personální audit, která zajistí mnohem efektivnější zvládání této sekce společnosti, která je tolik důležitá.

Personální procesy a audit prakticky

Spokojenost zaměstnanců na vedoucích i těch nejnižších pozicích bude znamenat také vyšší efektivitu práce.

Provedeme audit personálních procesů, budeme komunikovat také s jednotlivými pracovníky a odhalíme všechny menší i větší chyby v personalistice vaší firmy. Personální proces, ať už se jedná o nábory nebo například způsoby motivování, vám zajistí hladký chod společnosti a hlavně spokojené zaměstnance.

Procesy a zase procesy

Správně nastavené procesy poskytují užitečnou a důležitou metodickou podporu všem, kdo se zaměstnanci pracují – vedoucím pracovníkům a personalistům. Pomůžeme Vám zjistit jejich reálný stav a případně tyto procesy zefektivnit. Analýzu procesů pojímáme komplexně a systémově, s přihlédnutím k jedinečnosti každé firmy.

Nejprve podrobíme zkoumání všechny Vaše strategické dokumenty, směrnice, stávající postupy a metodické pokyny, které řeší problematiku řízení firmy a rozvoje lidských zdrojů. Následně vedeme párové rozhovory s pracovníky, kteří mají danou oblast ve své kompetenci, a s vedoucími pracovníky, kteří příslušné postupy realizují v praxi.

Výsledkem je detailní a objektivní zpráva o stavu firemních nebo personálních procesů a zároveň komplexní soubor doporučení a metodik, které Vám pomohou tuto oblast ihned zlepšit a dále rozvíjet.

Co přináší personální – procesní audit

  • Konkrétní přehled skutečného stavu procesů Vaší firmy.
  • Jasně definované silné a slabé stránky.
  • Návrh řešení na eliminování slabých stránek jednotlivých personálních procesů.
  • Doporučené postupy, které Vám zajistí efektivnost vynakládaných prostředků v oblasti lidských zdrojů nebo dílčích oddělení.
  • Kontrola řízení a rozvoje lidských zdrojů, dodržování interních předpisů.
  • Informace o nových trendech v oblasti řízení organizací a rozvoje lidských zdrojů.

Personální audit je konkrétní a detailní analýza specifikované oblasti, jako je určité téma nebo proces u klienta, jehož cílem je zjistit aktuální stav a navrhnout optimální řešení či doporučení na zlepšení. Proces je založen na sběru aktuálních dat přímo uvnitř organizace a tedy vždy ušit na míru současné situaci u klienta. Poté následuje vyhodnocení a zpracování podrobné zprávy, jejíž samozřejmou součástí je návrh změn a doporučení v jednotlivých zkoumaných oblastech.

Co získáte personálním auditem

Audit zajistí objektivní posouzení současného stavu oddělení a přinese návrhy vedoucí k optimalizaci. Slouží k mapování motivace zaměstnanců, jejich očekávání v oblasti  rozvoje.  Již malé změny vedou k zefektivnění, které se významně projeví například v nárůstu ukazatelů ziskovosti a snížení nákladů. Vedlejším výsledkem je i zvýšení spokojenosti a loajality zaměstnanců.

Naše další služby personálního auditu

Realizujeme personální audit ve vašem městě

Řešíte téma personálního auditu a hledáte spolehlivého partnera pro tuto službu? Oslovte nás: volejte: ☏ +420 605 733 267e-mail:[email protected]

Reference

Reference dělení dle průmyslu a odvětví
Elektrotechnický průmysl E-commerce Neziskovky
EGSTON SYSTEM ELECTRONIC, spol. s r.o.. decoDoma, s.r.o. Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.
Informační systémy Bankovnictví, finance a pojišťovnictví Obce a města
Versino CZ, s.r.o. Europ Assistance s.r.o. Obec Zašová
Lehký průmysl Zdravotnictví a technika Maloobchod
Pavliš a Hartmann, spol. s r.o. – Požární technika Arjo Czech Republic s.r.o. HECHT MOTORS s.r.o.
Strojírenství a obrábění kovů Logistika a doprava Elektrotechnický průmysl
Ammann Czech Republic a.s. DHL Express (Czech Republic) s.r.o. Siemens Česká republika
Papírenský a polygrafický průmysl Sklářský a porcelánový průmysl Nábytkářský průmysl
Tiskárna H.R.G. LASVIT s.r.o. Amirro s.r.o. – Sklo a zrcadla
Automotive Informační technologie Výroba  
Ammann Czech Republic a.s. sledovanitv.cz s.r.o LINDE + WIEMANN SE & Co. KG
Polygrafický průmysl Energetický průmysl Potravinářský průmysl
Westrock Packaging Systems Svitavy, s.r.o. NET4GAS, s.r.o. Nate – nápojová technika a.s.
Státní firmy Řetězce a retail
Velkoobchod
Společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Tesco Stores ČR a.s OTTO Office (CZ) s.r.o.

 

Čím se odlišujeme od konkurence

Jak to chodí u nás… Jak to chodí u konkurence…
Naše zkušenosti Již od roku 2010 poskytujeme poradenství a konzultace v personálním řízení firem, skrze naše individuální řešení a unikátní poradenství. Zeptejte se nás…
Náš přístup Pracujeme na klíč a vždy k problematice zakázky přistupujeme individuálně. Máme originální výstupy, přímo pro potřeby vašeho podnikání. Vše děláme podle šablon, jejich obsahu často klient nerozumí.
Naše praxe Za 10 let jsme prošli různými organizacemi s různou úrovní problémů a překážek. Vždy jsme nakonec našli řešení a vyřešili problém našeho klienta. Nestabilní týmy konzultantů vedou k různým výstupům kvality práce. Z důvodů fluktuace konzultantů poradenských firem, konzultují problémy často poradci bez znalosti oboru a řádné praxe.
Naše realita Výstup naší práce musí být účelný a funkční, aby všichni ve firmě věděli, co a jak mají s výstupy následně dělat. Hodně cizích lov, nepoužitelných matic a složitých systémů dalších kroků utržených od reality firmy.
Naše strategie Řekneme vám, co máte dělat a na co se máte v rozvoji vaší firmy zaměřit. Některé poradenské společnosti berou výstup poradenství jako manuál, ale do hloubky problému nevstupují a neřeší kvalitu a efektivitu svého výstupu.
Naše propojení To, co vymyslíme, pro klienta také následně realizujeme a klient nás dle výstupu hodnotí. Děláme výstupy, které jsou praktické, dají se zrealizovat a je u nich rychle vidět efekt. Vzdušná a krásná, ale obecná a prázdná teorie výstupu. Firma neví, co přesně má dělat. Nebo to ne zcela realizovat.
Naše výsledky Chceme, aby se vám naše výstupy brzy a úspěšně uplatnily v praxi. Poradenská firma není odpovědná za své výsledky. Dělejte si s tím co potřebujete…
Naše metody Za 10 let již máme přesný postup, jak se rychle dobrat k cíli. Proto je také cena pro vás dostupná. Zeptejte se a možná se budete i divit.
Naše inovace Do našeho výstupu spolupráce vkládáme množství našich konkrétních nápadů. V podstatě nás klienti platí za přinášení nápadů a inovací, pohledů a postojů. Inovace, nápady, kreativa často chybí.