Prevence a snížení fluktuace zaměstnanců

Naše služba se zabývá snížením nebo významným omezením fluktuace a její prevence v rámci Vaší společnosti. Všichni Vaši zaměstnanci bohužel nemají kapacitu, anebo nedisponují kompetencemi k manažerskému nebo personálnímu řízení vašich lidí.

Fluktuace zaměstnanců a její řešení

Někdy se mohou dopustit fatálních chyb a mohou ohrozit celou Vaši společnost. Potřebujete krizového manažera pro prevenci fluktuace a  odchodu zaměstnanců. Potřebujete poradce, který bude detekovat personální hrozby a problémy a včas je bude schopen řešit nebo rychle přijímat preventivní opatření, napříč Vaší společností. Potřebujete poradce, který bude již dopředu identifikovat slabá místa v personálním obsazení Vaší firmy.

Službu prevence fluktuace realizujeme v různých oblastech:

Zlepšujeme systém náboru zaměstnanců

Umíme nastavit a procesovat systém Vašeho náboru. Snižujeme náklady na nábor a celkově zefektivňujeme náborový proces. Máme know-how na personální marketing a employer branding. Umíme sestavovat adaptační proces nebo realizovat takzvané exinterview, tedy zpětnou vazbu při odchodu zaměstnance.

Komunikujeme s vašimi zaměstnanci

V pravidelných sezeních nebo workshopech komunikujeme za vás a s vašimi lidmi. Získáváme vám zpětnou vazbu a vytváříme společné zázemí pro komunikaci. Manažeři dostávají zpětnou vazbu o problémech, připravujeme a koordinujeme preventivní kroky a opatření, někdy již řešíme hotové personální problémy. Zpětná vazba se musí získat odborně a také odborně předat, aby byla věcná a bylo možné s ní nadále pracovat v personálním rozvoji Vaší firmy.

Zabýváme se firemními benefity

Ovládáme skrze naše hotové projekty, nastavení vhodné formy benefitů a celého systému odměňování. Umíme identifikovat vhodné motivace a nastavit je napříč Vaší společností. Disponujeme statistikami, nástroji a metodami nastavení firemních benefitů.

Vytváříme systémy povyšování, kariérního růstu a hierarchie firmy

Naše praxe je také v oblasti tvoření systému kariérního postupu, povýšení a celého motivačního systému růstu zaměstnanců. Vlastníme ojedinělé know-how pro řízení kariéry zaměstnanců, prostřednictvím služby kariérního poradce a kouče pana Petra Kmoška.

Školíme, mentorujeme a koučujeme zaměstnance

Zabýváme se také školením a osobním rozvojem zaměstnanců formou koučinku a to přímo a za pochodu ve Vaší společnosti.

Všechny služby pro prevenci fluktuace mají za cíl toto:

  • zlepšit Vaši firemní komunikaci
  • předejít nebo zamezit fluktuaci
  • snížit náklady na nábor a náborový proces
  • zefektivní personální řízení
  • optimalizovat firemní benefity
  • nastavit systém kariérního růstu
  • umožnit firmám mít nástroj na zamezení odlivu lidí ke konkurenci

Čím se odlišujeme od konkurence

Jak to chodí u nás…Jak to chodí u konkurence…
Naše zkušenostiJiž od roku 2010 poskytujeme poradenství a konzultace v personálním řízení firem, skrze naše individuální řešení a unikátní poradenství.Zeptejte se nás…
Náš přístupPracujeme na klíč a vždy k problematice zakázky přistupujeme individuálně. Máme originální výstupy, přímo pro potřeby vašeho podnikání.Vše děláme podle šablon, jejich obsahu často klient nerozumí.
Naše praxeZa 10 let jsme prošli různými organizacemi s různou úrovní problémů a překážek. Vždy jsme nakonec našli řešení a vyřešili problém našeho klienta.Nestabilní týmy konzultantů vedou k různým výstupům kvality práce. Z důvodů fluktuace konzultantů poradenských firem, konzultují problémy často poradci bez znalosti oboru a řádné praxe.
Naše realitaVýstup naší práce musí být účelný a funkční, aby všichni ve firmě věděli, co a jak mají s výstupy následně dělat.Hodně cizích lov, nepoužitelných matic a složitých systémů dalších kroků utržených od reality firmy.
Naše strategieŘekneme vám, co máte dělat a na co se máte v rozvoji vaší firmy zaměřit.Některé poradenské společnosti berou výstup poradenství jako manuál, ale do hloubky problému nevstupují a neřeší kvalitu a efektivitu svého výstupu.
Naše propojeníTo, co vymyslíme, pro klienta také následně realizujeme a klient nás dle výstupu hodnotí. Děláme výstupy, které jsou praktické, dají se zrealizovat a je u nich rychle vidět efekt.Vzdušná a krásná, ale obecná a prázdná teorie výstupu. Firma neví, co přesně má dělat. Nebo to ne zcela realizovat.
Naše výsledkyChceme, aby se vám naše výstupy brzy a úspěšně uplatnily v praxi.Poradenská firma není odpovědná za své výsledky. Dělejte si s tím co potřebujete…
Naše metodyZa 10 let již máme přesný postup, jak se rychle dobrat k cíli. Proto je také cena pro vás dostupná.Zeptejte se a možná se budete i divit.
Naše inovaceDo našeho výstupu spolupráce vkládáme množství našich konkrétních nápadů. V podstatě nás klienti platí za přinášení nápadů a inovací, pohledů a postojů.Inovace, nápady, kreativa často chybí.