Prevence a snížení fluktuace zaměstnanců

Naše služba se zabývá snížením nebo významným omezením fluktuace a její prevence v rámci Vaší společnosti. Všichni Vaši zaměstnanci bohužel nemají kapacitu, anebo nedisponují kompetencemi k manažerskému nebo personálnímu řízení vašich lidí.

Někdy se mohou dopustit fatálních chyb a mohou ohrozit celou Vaši společnost. Potřebujete krizového manažera pro prevenci fluktuace a  odchodu zaměstnanců. Potřebujete poradce, který bude detekovat personální hrozby a problémy a včas je bude schopen řešit nebo rychle přijímat preventivní opatření, napříč Vaší společností. Potřebujete poradce, který bude již dopředu identifikovat slabá místa v personálním obsazení Vaší firmy.

Službu prevence fluktuace realizujeme v různých oblastech:

Zlepšujeme systém náboru zaměstnanců

Umíme nastavit a procesovat systém Vašeho náboru. Snižujeme náklady na nábor a celkově zefektivňujeme náborový proces. Máme know-how na personální marketing a employer branding. Umíme sestavovat adaptační proces nebo realizovat takzvané exinterview, tedy zpětnou vazbu při odchodu zaměstnance.

Komunikujeme s vašimi zaměstnanci

V pravidelných sezeních nebo workshopech komunikujeme za vás a s vašimi lidmi. Získáváme vám zpětnou vazbu a vytváříme společné zázemí pro komunikaci. Manažeři dostávají zpětnou vazbu o problémech, připravujeme a koordinujeme preventivní kroky a opatření, někdy již řešíme hotové personální problémy. Zpětná vazba se musí získat odborně a také odborně předat, aby byla věcná a bylo možné s ní nadále pracovat v personálním rozvoji Vaší firmy.

Zabýváme se firemními benefity

Ovládáme skrze naše hotové projekty, nastavení vhodné formy benefitů a celého systému odměňování. Umíme identifikovat vhodné motivace a nastavit je napříč Vaší společností. Disponujeme statistikami, nástroji a metodami nastavení firemních benefitů.

Vytváříme systémy povyšování, kariérního růstu a hierarchie firmy

Naše praxe je také v oblasti tvoření systému kariérního postupu, povýšení a celého motivačního systému růstu zaměstnanců. Vlastníme ojedinělé know-how pro řízení kariéry zaměstnanců, prostřednictvím služby kariérního poradce a kouče pana Petra Kmoška.

Školíme, mentorujeme a koučujeme zaměstnance

Zabýváme se také školením a osobním rozvojem zaměstnanců formou koučinku a to přímo a za pochodu ve Vaší společnosti.

Všechny služby pro prevenci fluktuace mají za cíl toto:

– zlepšit Vaši firemní komunikaci

– předejít nebo zamezit fluktuaci

– snížit náklady na nábor a náborový proces

– zefektivní personální řízení

– optimalizovat firemní benefity

– nastavit systém kariérního růstu

– umožnit firmám mít nástroj na zamezení odlivu lidí ke konkurenci