Domů Služby Průzkum firmy

Průzkum firmy

Průzkum firmy je jedinečnou příležitostí poznat slabá místa vaší společnosti. Je tou nejlepší formou, jak posbírat informace o všem, co trápí vaše zaměstnance, co jim komplikuje jejich práci a kde vidí příležitost pro změnu a růst vaší organizace. Průzkum firmy může přinést mnoho témat a podnětů k zamyšlení, ale také zcela konkrétních návrhů a doporučení pro zlepšení postupu, procesu, služby nebo i produktu.

Průzkum firmy prakticky

 1. Ukazatelem úrovně firemní kultury a atmosféry
 2. SWOT analýzou aktuálního stavu společností a její organizace
 3. Popisovatelem personálního řízení a politiky
 4. Určovatelem témat, které je třeba ihned v zaměstnanecké oblasti řešit

Proč realizovat průzkum firmy pravidelně

Pravidelný a správný průzkum, velmi detailně zobrazuje vývoj firemní atmosféry a trend v jednotlivých zkoumaných oblastech. Pravidelné průzkumy a následná práce s výsledky vede k rozvoji organizace, ale i k podpoře důvěry a loajality zaměstnanců.

Proč provádět průzkum firmy

Především disponujeme dlouhodobým know-how. Víme přesně, jak vhodně provést průzkum firmy. Dokážeme převzít celou problematiku spojenou s průzkumem. Zaštítíme vše, od přípravy projektu přes informovanost zaměstnanců, až po samotnou realizaci průzkumu.

Jak průzkum firmy probíhá

 • Definujeme a připravíme průzkum na klíč.
 • Zajistíme informační kampaň pro zaměstnance.
 • Vhodně provedeme sběr dat.
 • Poskytneme vám důkladnou zpětnou vazbu.
 • Navrhneme kroky ke zlepšení problematických oblastí.

Jaké typy průzkumů lze zvolit?

Průzkumy firmy, jsou skvělým způsobem, jak si vyžádat zpětnou vazbu, ohledně nejrůznějších otázek na pracovišti. Průzkumy mohou cílit na celou řadu oblastí podnikání a rozdělit na jednotlivé typy průzkumů zaměstnanců.

Typy a druhy průzkumů firem

 1. Průzkum postoje zaměstnanců – posuzují se emoce a pocity zaměstnanců na pracovišti.
 2. Názorový průzkum zaměstnanců – posuzují se názory zaměstnanců na určité oblasti.
 3. Průzkum spokojenosti zaměstnanců – určí základní příčinu problémů nespokojenosti zaměstnanců.
 4. Průzkum angažovanosti zaměstnanců – měří to, jak jsou zaměstnanci angažovaní s ohledem na své zaměstnání, kolegy, vedení a společnost jako celek.
 5. Průzkum oceňování práce zaměstnanců – vedení hodnotí a poskytuje zpětnou vazbu o výkonu práce zaměstnanců, včetně kroků ke zlepšení.
 6. Průzkum 360° zpětná vazba – zaměření průzkumu z několika hledisek, včetně spolupracovníků, supervizorů, tým lídrů, manažerů, podřízených, prodejců nebo zákazníků.
 7. Průzkumy organizace – měření klíčových sil ve společnosti z globálního pohledu.
 8. Průzkum rozvoje zaměstnavatele – poskytnutí konstruktivní kritiky pro zaměstnavatele. Zaměstnavatelé využívají tyto informace k strategii způsobů, jak zlepšit své organizační procesy a identifikovat slabé oblasti.
 9. Průzkum odchodu zaměstnanců – Exit průzkum – poskytuje cenný pohled na vztahy na pracovišti, kariérní příležitosti, pracovní postupy atd.
 10. Průzkum zaměstnaneckých benefitů – zjišťování zpětné vazby zaměstnanců skrze spokojenost s benefity.
 11. Průzkum vzdělávání a rozvoje zaměstnanců – zjišťování stavu oblastí pro školení a rozvoj, skrze naplnění profesních cílů.
Exit mobile version