Průzkum zaměstnanců

Průzkum zaměstnanců je jedinečnou příležitostí poznat slabá místa vaší společnosti. Je tou nejlepší formou, jak posbírat informace o všem, co trápí vaše zaměstnance, co jim komplikuje jejich práci a kde vidí příležitost pro změnu a růst vaší organizace. Průzkum zaměstnanců může přinést mnoho témat a podnětů k zamyšlení, ale také zcela konkrétních návrhů a doporučení pro zlepšení postupu, procesu, služby nebo i produktu.

Průzkum zaměstnanců by měl být

  1. Ukazatelem úrovně firemní kultury a atmosféry
  2. SWOT analýzou aktuálního stavu společností a její organizace
  3. Popisovatelem personálního řízení a politiky
  4. Určovatelem témat, které je třeba ihned v zaměstnanecké oblasti řešit

Proč realizovat průzkum zaměstnanců pravidelně

Pravidelný a správný průzkum, velmi detailně zobrazuje vývoj firemní atmosféry a trend v jednotlivých zkoumaných oblastech. Pravidelné průzkumy a následná práce s výsledky vede k rozvoji organizace, ale i k podpoře důvěry a loajality zaměstnanců.

Proč provádět průzkum zaměstnanců odborníkem na HR

Především disponujeme dlouhodobým know-how v HR. Víme přesně, jak vhodně provést průzkum spokojenosti zaměstnanců. Dokážeme převzít celou problematiku spojenou s průzkumem. Zaštítíme vše, od přípravy projektu přes informovanost zaměstnanců, až po samotnou realizaci průzkumu.

Jak průzkum zaměstnanců probíhá

  • Definujeme a připravíme průzkum na klíč.
  • Zajistíme informační kampaň pro zaměstnance.
  • Vhodně provedeme sběr dat.
  • Poskytneme vám důkladnou zpětnou vazbu.
  • Navrhneme kroky ke zlepšení problematických oblastí.