Revitalizace a restrukturalizace firem

Zabýváme se analýzou a auditem ohrožených či problémových firem, formou hloubkového rozboru struktury vedoucích zaměstnanců, manažerů, ředitelů a ostatních zaměstnanců, přes průzkumy trhu, posouzení organizační struktury firmy a celkového nastavení mzdové politiky firmy. Pomocí našich odborných, hodnotících metod definujeme příčiny krizové situace. Součástí našich rozborů jsou i doporučená opatření sledující další existenci a rozvoj firmy.

Stabilizujeme, revitalizujeme a restrukturalizujeme společnosti

Ovládáme proces, jehož cílem je zachování firmy, dosáhnutí jejího oživení, případně obnovy původní či plánované výkonnosti. Naše služba stabilizace, revitalizace, restrukturalizace firem je komplexem fungujících opatření.

Stabilizace, revitalizace, restrukturalizace firem etapy služby

  • restrukturalizace firmy
  • změna vnitřního uspořádání firmy, organizační změny, stabilizace firmy
  • uvolnění části zaměstnanců
  • přijímání kvalifikovaných a specializovaných, talentovaných zaměstnanců
  • zúžení či rozšíření podnikatelských aktivit
  • výměna managementu a dočasné ustanovení krizového managementu