Domů Služby Rodinná firma a rodinné podnikání

Rodinná firma a rodinné podnikání

Podnikání rodinné firmy má celou řadu benefitů, jako jsou osobní vazby a unikátní firemní kultura, také je často patrné velké pracovní a osobní nasazení členů rodiny pro rozvoj podnikání. Rodinné firmy jsou budovány s perspektivou dlouhodobé existence, s přechodem na další generace a zde začíná má práce.

Poradenství na téma: Rodinná firma a rodinné podnikání

Nástupnictví je určitým momentem transformace firmy, která vzniká přechodem podnikání na další generace, pokračovatele. Tento moment je pro rozvoj firmy klíčový a často vyžaduje unikátní přístup k jeho mentorování. Odborné poradenství pro rodinné firmy je často jediným způsobem, jak nástupnictví vyřešit správně.

Řešíme personální problémy a HR oblast rodinných firem

Jako každá podnikání je myšleno dlouhodobě a s tím souvisí i personální strategie. Rodinná firma se buduje s cílem mít obsazené klíčové pozice lidmi s kompetencemi a praxí, a to se někdy pod tíhou osobních a rodinných vazeb nedaří, protože je upřednostněn někdo z rodiny.

Je nutné zajistit vhodné lidské zdroje a pomoci rodinné firmě v tom, aby se neuchýlila k protežování rodinných příslušníků ve firmě, což by časem mohlo vyústit v personální slepotu.

Řešíme manažerské obsazení rodinné firmy

Jako v každém životě jiné firmy dochází k situaci, kdy se klíčové manažerské pozice obsadí nevhodnými uchazeči, o to těžší situace to je, když jsou to často kvalifikace, kdy příslušnost k rodině je jedinou kvalifikací.

Při rozvoji rodinných firem dbám vždy na neutrálnost, pravdivost a poctivý personální výběr. Personální práce je důležitá pro každou organizaci a volba vhodného zaměstnance pro danou pozici je často klíčová pro udržení chodu firmy.

Řešíme téma firemní a organizační kultury

Nedobrá firemní kultura a nespokojenost zaměstnanců má prokazatelný vliv na produktivitu, ale motivaci, angažovanost a narušení pracovních vztahů. Narušená firemní kultura v rodinné firmě je hlubší problém, který vyžaduji vstup neutrální osoby se znalostí vyjednávání v personálních vztazích.

Firemní kultura je otiskem a emocí rodinné firmy a její narušení může mít fatální dopady na její provoz.

Řešíme téma značky, prezentace a komunikace rodinné firmy

Rodinná firma je také zaměstnavatel a ten musí umět prezentovat svou zaměstnavatelskou značku. Další oblastí je komunikace rodinné firmy, v té pomáháme skrze HR interní a HR externí marketing. V rodinných firmách se téma komunikace opomíjí a nedostatečná vnitrofiremní komunikace má pak dopad na další oblasti řízení a rozvoje.

Řešíme otevřenost rodinné firmy

Oproti jiným druhům firem vstupuje rodina do podnikání jako celek, se vším co má, může také vše ztratit. Tento druh podnikání, může trpět určitou formou izolace a neznalosti, neboť převládá pocit, že každý z rodiny je specialista na nějaký proces nebo úkol. Jako každá organizace občas nebo i pravidelně potřebuje vhled do jiných oblastí, zpětnou vazbu nebo názor na témata v jejích řízení, strategii a dalším rozvoji.

Řešíme individuální problémy podnikatelů rodinné firmy

V rodinných firmách se někdy od sebe oddělují životy rodiny a jejich soukromé potřeby, což často vede k vyhoření a vyčerpání. Navíc celá řada z toho vyplývajících konfliktů přerůstá až do roviny osobní. V rodinné firmě vždy trpí především vztahy. Aby tyto problémy v rodinné firmě nenastaly, je třeba se zaměřit na hledání způsobů, jak nechat někoho způsobilého nahlédnout do toho, jak je rodinná firma řízena a kde je vhodné hledat řešení.

Pokud hledáte partnera pro poradenství pro rodinné firmy a podnikání, jsme vám ochotně k dispozici.

Exit mobile version