Talent management

Jak rozpoznat a podpořit ty zaměstnance, kteří jsou dle vás ty talentovaní? Jak zajistit odborný růst vašich lidí, tak, aby firma dokázala z jejich schopností vytěžit konkurenční výhodu? V dnešní době, kdy je vysoká konkurence ve většině segmentů, je péče o lidské zdroje a jejich rozvoj váš primární úkol.

Jak rozpoznat talentované zaměstnance, podpořit je v jejich kariérním vývoji, trénovat nebo motivovat a to tak, aby svoje schopnosti naplno použili ve prospěch vaší firmy, není jednoduché, a je to právě hlavní téma moderního talent managementu.

Talent management je schopnost organizace vytvářet a kontinuálně optimalizovat zdroje talentů, které jsou potřebné k realizaci firemní strategie.

Co je talent management

Talent management pomáhá společnostem efektivněji naplňovat a přinášet měřitelné zlepšení výkonnosti a efektivity, díky schopnosti definovat potřeby organizace, objevovat mezi pracovníky talenty, maximálně je rozvíjet a uvnitř firmy efektivně využívat. Proč aktivně pracovat s tématem talent managementu? Firmy složitým a někdy nákladným způsobem získávají nové pracovníky. Uchazeči obvykle přicházejí motivovaní a mají také chuť a snahu pracovně vyniknout. V ten moment přihází na řadu manažer, aby rozpoznal talent a chuť a motivaci pracovat.

Způsoby talent managementu

Pokud včas manažeři poznají schopnosti nově přijatých lidí a podpoří je odpovídajícím vzděláváním a kariérním plánem, mohou dosáhnout vysokých cílů. Jak dohlédnout a nepřehlédnout důležité věci v rozvoji a motivaci vašich lidí? Odpovědí je právě talent management. V zásadě se k talent managementu přistupuje dvojím způsobem. Běžný způsob je ten, že jsou identifikovány schopnosti, které firma potřebuje, tzv. klíčové talenty. Jde o zaměstnance, kteří jsou ostatními vnímaní jako ti, co dokáží ostatní podpořit k vyšší výkonnosti a motivaci. Druhý přístup znamená pátrat po talentech v širším záběru a to tak, že je důležité pohlížet na všechny zaměstnance jako na možné, vhodné talenty a podle toho aplikovat postup talent managementu.

Rozvoj vašich talentů

Měření efektivity nástrojů používaných oddělením HR není nikdy jednoduchý. Máme-li však dobře definovaný cíl projektu a jeho strategii, máme také dobře definovaná kritéria úspěchu, která na konci projektu vyhodnotíme. Může se jednat o různé KPI používané v HR nebo náboru, jako je počet pozic obsazených interními kandidáty, procento povýšených zaměstnanců ze skupiny talentů, procento odchodů zaměstnanců z této skupiny, hodnocení spokojenost účastníků.

Nestačíte na svůj talent management anebo chcete poptat externí službu talent managementu od odborníka v oboru? Kontaktuje nás.