Talent management

Jak rozpoznat a podpořit ty zaměstnance, kteří jsou dle vás ty talentovaní? Jak zajistit odborný růst vašich lidí, tak, aby firma dokázala z jejich schopností vytěžit konkurenční výhodu? V dnešní době, kdy je vysoká konkurence ve většině segmentů, je péče o lidské zdroje a jejich rozvoj váš primární úkol.

Talent management

Jak rozpoznat talentované zaměstnance, podpořit je v jejich kariérním vývoji, trénovat nebo motivovat a to tak, aby svoje schopnosti naplno použili ve prospěch vaší firmy, není jednoduché, a je to právě hlavní téma moderního talent managementu.

Talent managment je schopnost organizace vytvářet a kontinuálně optimalizovat zdroje talentů, které jsou potřebné k realizaci firemní strategie.

Co je talent management

Talent management pomáhá společnostem efektivněji naplňovat a přinášet měřitelné zlepšení výkonnosti a efektivity, díky schopnosti definovat potřeby organizace, objevovat mezi pracovníky talenty, maximálně je rozvíjet a uvnitř firmy efektivně využívat. Proč aktivně pracovat s tématem talent managementu? Firmy složitým a někdy nákladným způsobem získávají nové pracovníky. Uchazeči obvykle přicházejí motivovaní a mají také chuť a snahu pracovně vyniknout. V ten moment přihází na řadu manažer, aby rozpoznal talent a chuť a motivaci pracovat.

Způsoby talent managementu

Pokud včas manažeři poznají schopnosti nově přijatých lidí a podpoří je odpovídajícím vzděláváním a kariérním plánem, mohou dosáhnout vysokých cílů. Jak dohlédnout a nepřehlédnout důležité věci v rozvoji a motivaci vašich lidí? Odpovědí je právě talent management. V zásadě se k talent managementu přistupuje dvojím způsobem. Běžný způsob je ten, že jsou identifikovány schopnosti, které firma potřebuje, tzv. klíčové talenty. Jde o zaměstnance, kteří jsou ostatními vnímaní jako ti, co dokáží ostatní podpořit k vyšší výkonnosti a motivaci. Druhý přístup znamená pátrat po talentech v širším záběru a to tak, že je důležité pohlížet na všechny zaměstnance jako na možné, vhodné talenty a podle toho aplikovat postup talent managementu.

Rozvoj vašich talentů

Měření efektivity nástrojů používaných oddělením HR není nikdy jednoduchý. Máme-li však dobře definovaný cíl projektu a jeho strategii, máme také dobře definovaná kritéria úspěchu, která na konci projektu vyhodnotíme. Může se jednat o různé KPI používané v HR nebo náboru, jako je počet pozic obsazených interními kandidáty, procento povýšených zaměstnanců ze skupiny talentů, procento odchodů zaměstnanců z této skupiny, hodnocení spokojenost účastníků.

Čím se odlišujeme od konkurence

Jak to chodí u nás…Jak to chodí u konkurence…
Naše zkušenostiJiž od roku 2010 poskytujeme poradenství a konzultace v personálním řízení firem, skrze naše individuální řešení a unikátní poradenství.Zeptejte se nás…
Náš přístupPracujeme na klíč a vždy k problematice zakázky přistupujeme individuálně. Máme originální výstupy, přímo pro potřeby vašeho podnikání.Vše děláme podle šablon, jejich obsahu často klient nerozumí.
Naše praxeZa 10 let jsme prošli různými organizacemi s různou úrovní problémů a překážek. Vždy jsme nakonec našli řešení a vyřešili problém našeho klienta.Nestabilní týmy konzultantů vedou k různým výstupům kvality práce. Z důvodů fluktuace konzultantů poradenských firem, konzultují problémy často poradci bez znalosti oboru a řádné praxe.
Naše realitaVýstup naší práce musí být účelný a funkční, aby všichni ve firmě věděli, co a jak mají s výstupy následně dělat.Hodně cizích lov, nepoužitelných matic a složitých systémů dalších kroků utržených od reality firmy.
Naše strategieŘekneme vám, co máte dělat a na co se máte v rozvoji vaší firmy zaměřit.Některé poradenské společnosti berou výstup poradenství jako manuál, ale do hloubky problému nevstupují a neřeší kvalitu a efektivitu svého výstupu.
Naše propojeníTo, co vymyslíme, pro klienta také následně realizujeme a klient nás dle výstupu hodnotí. Děláme výstupy, které jsou praktické, dají se zrealizovat a je u nich rychle vidět efekt.Vzdušná a krásná, ale obecná a prázdná teorie výstupu. Firma neví, co přesně má dělat. Nebo to ne zcela realizovat.
Naše výsledkyChceme, aby se vám naše výstupy brzy a úspěšně uplatnily v praxi.Poradenská firma není odpovědná za své výsledky. Dělejte si s tím co potřebujete…
Naše metodyZa 10 let již máme přesný postup, jak se rychle dobrat k cíli. Proto je také cena pro vás dostupná.Zeptejte se a možná se budete i divit.
Naše inovaceDo našeho výstupu spolupráce vkládáme množství našich konkrétních nápadů. V podstatě nás klienti platí za přinášení nápadů a inovací, pohledů a postojů.Inovace, nápady, kreativa často chybí.