Vám nejde o výplatu? A o co vám tedy jde?!

750

Nesčetné studie podložily tvrzení, že pracovníci očekávají něco prospěšnějšího, než je pravidelná výplata za odvedenou práci. Současné úrovně kompenzace a benefitů ukazují pouze okrajový vztah se spokojeností s prací. Lidé považující svou práci za smysluplnou z individuálního či společenského hlediska jí současně přičítají větší význam, lépe zvládají zátěž a redukci stresu, mají méně depresí i lepší fyzické zdraví, také zažívají silnější celkový pocit pohody a vykazují také vyšší pracovní spokojenost. Pracovní smysluplnost má také pozitivní vliv například na pracovní motivaci a angažovanost zaměstnance.

Roste zde základní otázka, jak může firma podporovat význam práce?

Smysluplnost práce

Zaměstnanci, kteří mají v zaměstnání dostatečnou míru smysluplnosti, mají o 69 % menší pravděpodobnost, že v následujících 6 měsících budou plánovat ukončení svého zaměstnání. Z tohoto jasně vyplývá, že společnosti mohou ušetřit značné finanční prostředky především v otázce udržení a fluktuace zaměstnanců. Pokud vaši zaměstnanci nalézají smysluplnost ve svém zaměstnání máte téměř vyhráno.

Poslední je důležitý

Často právě ti zaměstnanci, kteří jsou ve firmách vnímáni jako ti poslední, pracovníci na výrobních linkách a další, mají cenné informace o tom, jak lze některé pracovní operace, procesy a postupy zlepšit. Zapojením zaměstnanců tím, že si vyžádáte jejich zpětnou vazbu může mít obrovský dopad na smysluplné zkušenosti zaměstnanců a napomáhání ve zlepšování firemních procesů. Jedna případová studie pracovníků strojírenského průmyslu zjistila, že když vedení zavedlo politiku, aby využilo odborných znalostí pracovníků a tvůrčích provozních řešení, zvýšila produktivitu o 3,5 %, což vedlo ke zvýšení provozního zisku.

TIP:  Zájem o práci na dálku raketově roste

Hluboká inspirace

Koučování a mentoring jsou cennými nástroji, které pomáhají pracovníkům ve všech úlohách a úrovních najít hlubší inspiraci v jejich práci. Manažeři vyškoleni v technikách koučování, které se zaměřují na podporu tvořivosti a angažovanosti, mohou tuto roli rovněž obsloužit. Manažeři a organizace, které usilují o posílení významu práce, musí proaktivně podporovat snahu svých zaměstnanců o osobní růst a rozvoj spolu s tradičními možnostmi profesního rozvoje. Inspirativní management a leadership jako základní kameny rozvoje organizací.

Generace a obory

Ne všichni lidé a profese najdou práci stejně smysluplnou. Starší zaměstnanci z jedné starší studie například našli větší význam v práci než jejich kolegové mladší pracovníci. Rodiče, kteří vychovávají děti, našli práci o 12 % více smysluplnou než pracovníci bez dětí. Zaměstnanci v profesích orientovaných na služby, jako je lékařství, vzdělávání a sociální práce, měli vyšší úroveň pracovního významu než pracovníci administrativní podpory a v oblasti dopravy. Tam kde smysluplnost práce nenalézáme, musíme vytvořit podmínky pro její nalezení, případně angažovat zaměstnance do smysluplnějších činností a úkolů.

Agenti změny

Využijte zaměstnance, kteří nalezli svou práci jako smysluplnou, aby působili jako multiplikátory významu práce v celé organizaci. Sdílejte pohledy na to, co dělá práci smysluplnou pro vaše zaměstnance. Poskytněte mentoring mladším pracovníkům. Zaměřte se i na ty poslední, kteří mají cenné informace o tom, jak zlepšit procesy, právě oni by mohli být těmi hlavními agenty pro tento projekt změny vnímání. Pomozte zaměstnancům najít způsoby, jak se vnímat jako pracovník přispívající k úspěchu společnosti.

TIP:  10 důvodů proč vám odchází lidé!

Závěrem

Pracovní smlouva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je jednoduchá výměna peněz za práci. Ta doba, se myslím významně posunula. Možná je to jistá forma transformace, ale je zcela v pořádku, že lidé požadují něco, co se dá nazvat smyslem jejich práce. Podpořená pracovní kultura, kde má své místo smysluplnost práce, pomáhá organizacím růst rychleji a významně omezuje fluktuaci.

- Reklama -