DomůPersonalistika a lidské zdroje | HRVám nejde o výplatu? A o co vám tedy jde?!

Vám nejde o výplatu? A o co vám tedy jde?!

Nesčetné studie podložily tvrzení, že pracovníci očekávají něco prospěšnějšího, než je pravidelná výplata za odvedenou práci. Současné úrovně kompenzace a benefitů ukazují pouze okrajový vztah se spokojeností s prací. Lidé považující svou práci za smysluplnou z individuálního či společenského hlediska jí současně přičítají větší význam, lépe zvládají zátěž a redukci stresu, mají méně depresí i lepší fyzické zdraví, také zažívají silnější celkový pocit pohody a vykazují také vyšší pracovní spokojenost. Pracovní smysluplnost má také pozitivní vliv například na pracovní motivaci a angažovanost zaměstnance.

Roste zde základní otázka, jak může firma podporovat význam práce?

Smysluplnost práce

Zaměstnanci, kteří mají v zaměstnání dostatečnou míru smysluplnosti, mají o 69 % menší pravděpodobnost, že v následujících 6 měsících budou plánovat ukončení svého zaměstnání. Z tohoto jasně vyplývá, že společnosti mohou ušetřit značné finanční prostředky především v otázce udržení a fluktuace zaměstnanců. Pokud vaši zaměstnanci nalézají smysluplnost ve svém zaměstnání máte téměř vyhráno.

Poslední je důležitý

Často právě ti zaměstnanci, kteří jsou ve firmách vnímáni jako ti poslední, pracovníci na výrobních linkách a další, mají cenné informace o tom, jak lze některé pracovní operace, procesy a postupy zlepšit. Zapojením zaměstnanců tím, že si vyžádáte jejich zpětnou vazbu může mít obrovský dopad na smysluplné zkušenosti zaměstnanců a napomáhání ve zlepšování firemních procesů. Jedna případová studie pracovníků strojírenského průmyslu zjistila, že když vedení zavedlo politiku, aby využilo odborných znalostí pracovníků a tvůrčích provozních řešení, zvýšila produktivitu o 3,5 %, což vedlo ke zvýšení provozního zisku.

Další článek:  5 chyb a omylů v motivaci vašich zaměstnanců

Hluboká inspirace

Koučování a mentoring jsou cennými nástroji, které pomáhají pracovníkům ve všech úlohách a úrovních najít hlubší inspiraci v jejich práci. Manažeři vyškoleni v technikách koučování, které se zaměřují na podporu tvořivosti a angažovanosti, mohou tuto roli rovněž obsloužit. Manažeři a organizace, které usilují o posílení významu práce, musí proaktivně podporovat snahu svých zaměstnanců o osobní růst a rozvoj spolu s tradičními možnostmi profesního rozvoje. Inspirativní management a leadership jako základní kameny rozvoje organizací.

Generace a obory

Ne všichni lidé a profese najdou práci stejně smysluplnou. Starší zaměstnanci z jedné starší studie například našli větší význam v práci než jejich kolegové mladší pracovníci. Rodiče, kteří vychovávají děti, našli práci o 12 % více smysluplnou než pracovníci bez dětí. Zaměstnanci v profesích orientovaných na služby, jako je lékařství, vzdělávání a sociální práce, měli vyšší úroveň pracovního významu než pracovníci administrativní podpory a v oblasti dopravy. Tam kde smysluplnost práce nenalézáme, musíme vytvořit podmínky pro její nalezení, případně angažovat zaměstnance do smysluplnějších činností a úkolů.

Agenti změny

Využijte zaměstnance, kteří nalezli svou práci jako smysluplnou, aby působili jako multiplikátory významu práce v celé organizaci. Sdílejte pohledy na to, co dělá práci smysluplnou pro vaše zaměstnance. Poskytněte mentoring mladším pracovníkům. Zaměřte se i na ty poslední, kteří mají cenné informace o tom, jak zlepšit procesy, právě oni by mohli být těmi hlavními agenty pro tento projekt změny vnímání. Pomozte zaměstnancům najít způsoby, jak se vnímat jako pracovník přispívající k úspěchu společnosti.

Další článek:  Proč vás opouští zaměstnanci?

Závěrem

Pracovní smlouva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je jednoduchá výměna peněz za práci. Ta doba, se myslím významně posunula. Možná je to jistá forma transformace, ale je zcela v pořádku, že lidé požadují něco, co se dá nazvat smyslem jejich práce. Podpořená pracovní kultura, kde má své místo smysluplnost práce, pomáhá organizacím růst rychleji a významně omezuje fluktuaci.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Proč vás vaši zaměstnanci opouštějí?

Jaké jsou hlavní důvody odchodu ze zaměstnání? A co láká kandidáty do nové práce? Nejnovější průzkum společnosti PayScale se do této problematiky ponořil, aby...

Skleněný strop – reálná bariéra dnešních manažerek

Navzdory výrazné podpoře diverzity ve firmách a legislativě pro rovné příležitosti žen a mužů je třeba konstatovat, že ženy stále zůstávají v rozhodovacích pozicích...

Metodika výstupního pohovoru. Průvodce exit interview

Výstupní pohovory se zaměstnanci jsou těžké a náročné. Ještě těžší je však najít vhodný způsob a vhodné otázky pro výstupní pohovor – exit interview....

Jak na adaptační proces? Komplexní plán zaškolení nového zaměstnance

Při nástupu nových zaměstnanců do vašeho podniku nebo organizace je důležité mít vypracovaný komplexní plán jejich nástupu a upozorňuji komplexní. Adaptační plán = co +...

Hledáte nejflexibilnější model náboru zaměstnanců?

Dostáváme se do doby, kdy způsob hledání zaměstnanců dostává skutečně rychlé obrátky. Dnes je také více než jasné, že nábor málokterá společnost zvládne s vypětím...

Udržení zaměstnanců není pouze problém HR

Není žádným tajemstvím, že udržení zaměstnanců je pro dnešní vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů prvořadým tématem. Stále se nacházíme uprostřed velkých změn, která...

Jaký mají hormony vliv na úspěch na trhu práce?

Proč článek o hormonech a nezaměstnaných? Protože některé rozdíly v chování při hledání zaměstnání jsou způsobeny biologickými procesy, které jsou mimo kontrolu uchazeče o...

Z krize firmy vás vyvedou pouze talenti

Syndrom Jackieho Robinsona je stav, kdy jste příslušníkem nedostatečně zastoupené skupiny v něčem první a jediný, a máte pocit, že musíte být výjimeční a...

Deepfake a pracovní pohovory. Realita budoucnosti interview

Americká FBI v úterý vydala varování, že dostává stále více stížností týkajících se používání falešných videí při přijímacích pohovorech na pracovní pozice v oblasti...

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se, rozebereme to. NPC je nehráčská postava a je tedy umělou inteligencí - non-playable character. Postava...

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců v práci kvůli stresorům, jako je delší pracovní doba, častější potíže, nutnost dělat více s...

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Co hledáte:

Nejnovější články

Chyťte rok 2023 za pačesy!

V první polovině roku 2022 se inflace rozběhla na...

Dobrý šéf je především dobrý kouč!

Dobří lídři jsou obvykle také dobrými kouči. Vedoucí pracovníci...

Bez zaměstnávání starších trh práce neporazíte!

Současné náborové prostředí není tak vstřícné vůči věku, jak...

Dokonalá bouře trhu práce

Dokonalá bouře, film s tímto názvem mě tehdy uchvátil....

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

5 Tips to Step up Gen Z Employee Engagement

There’s a massive number of millennials starting their careers...

Nemůžete nemít značku zaměstnavatele

Moc se mi líbil článek, jehož autorem je Dave...

Drazí voliči. Dejte si pozor na propagandu!

Hlavním důvodem je mé ohrazení vůči politické a mediální...

Stres devastuje firmy. Duševní hygiena na vzestupu

Nadace pro duševní zdraví v partnerství, která se v Anglii zabývá...

Kariérní rada: Svět práce přeje produktivním a ne zaměstnaným!

Ve své práci se soustřeďte na to, co můžete...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...