Vám nejde o výplatu? A o co vám tedy jde?!

Nesčetné studie podložily tvrzení, že pracovníci očekávají něco prospěšnějšího, než je pravidelná výplata za odvedenou práci. Současné úrovně kompenzace a benefitů ukazují pouze okrajový vztah se spokojeností s prací. Lidé považující svou práci za smysluplnou z individuálního či společenského hlediska jí současně přičítají větší význam, lépe zvládají zátěž a redukci stresu, mají méně depresí i lepší fyzické zdraví, také zažívají silnější celkový pocit pohody a vykazují také vyšší pracovní spokojenost. Pracovní smysluplnost má také pozitivní vliv například na pracovní motivaci a angažovanost zaměstnance.

Roste zde základní otázka, jak může firma podporovat význam práce?

Smysluplnost práce

Zaměstnanci, kteří mají v zaměstnání dostatečnou míru smysluplnosti, mají o 69 % menší pravděpodobnost, že v následujících 6 měsících budou plánovat ukončení svého zaměstnání. Z tohoto jasně vyplývá, že společnosti mohou ušetřit značné finanční prostředky především v otázce udržení a fluktuace zaměstnanců. Pokud vaši zaměstnanci nalézají smysluplnost ve svém zaměstnání máte téměř vyhráno.

Poslední je důležitý

Často právě ti zaměstnanci, kteří jsou ve firmách vnímáni jako ti poslední, pracovníci na výrobních linkách a další, mají cenné informace o tom, jak lze některé pracovní operace, procesy a postupy zlepšit. Zapojením zaměstnanců tím, že si vyžádáte jejich zpětnou vazbu může mít obrovský dopad na smysluplné zkušenosti zaměstnanců a napomáhání ve zlepšování firemních procesů. Jedna případová studie pracovníků strojírenského průmyslu zjistila, že když vedení zavedlo politiku, aby využilo odborných znalostí pracovníků a tvůrčích provozních řešení, zvýšila produktivitu o 3,5 %, což vedlo ke zvýšení provozního zisku.

Další článek:  Jak úspěšně zvládnout angažovanost zaměstnanců? Podívejte se na studii!

Hluboká inspirace

Koučování a mentoring jsou cennými nástroji, které pomáhají pracovníkům ve všech úlohách a úrovních najít hlubší inspiraci v jejich práci. Manažeři vyškoleni v technikách koučování, které se zaměřují na podporu tvořivosti a angažovanosti, mohou tuto roli rovněž obsloužit. Manažeři a organizace, které usilují o posílení významu práce, musí proaktivně podporovat snahu svých zaměstnanců o osobní růst a rozvoj spolu s tradičními možnostmi profesního rozvoje. Inspirativní management a leadership jako základní kameny rozvoje organizací.

Generace a obory

Ne všichni lidé a profese najdou práci stejně smysluplnou. Starší zaměstnanci z jedné starší studie například našli větší význam v práci než jejich kolegové mladší pracovníci. Rodiče, kteří vychovávají děti, našli práci o 12 % více smysluplnou než pracovníci bez dětí. Zaměstnanci v profesích orientovaných na služby, jako je lékařství, vzdělávání a sociální práce, měli vyšší úroveň pracovního významu než pracovníci administrativní podpory a v oblasti dopravy. Tam kde smysluplnost práce nenalézáme, musíme vytvořit podmínky pro její nalezení, případně angažovat zaměstnance do smysluplnějších činností a úkolů.

Agenti změny

Využijte zaměstnance, kteří nalezli svou práci jako smysluplnou, aby působili jako multiplikátory významu práce v celé organizaci. Sdílejte pohledy na to, co dělá práci smysluplnou pro vaše zaměstnance. Poskytněte mentoring mladším pracovníkům. Zaměřte se i na ty poslední, kteří mají cenné informace o tom, jak zlepšit procesy, právě oni by mohli být těmi hlavními agenty pro tento projekt změny vnímání. Pomozte zaměstnancům najít způsoby, jak se vnímat jako pracovník přispívající k úspěchu společnosti.

Další článek:  Dog friendly office? Pejskaři a kanceláře? 15 důvodů proč mít psa za kolegu

Závěrem

Pracovní smlouva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je jednoduchá výměna peněz za práci. Ta doba, se myslím významně posunula. Možná je to jistá forma transformace, ale je zcela v pořádku, že lidé požadují něco, co se dá nazvat smyslem jejich práce. Podpořená pracovní kultura, kde má své místo smysluplnost práce, pomáhá organizacím růst rychleji a významně omezuje fluktuaci.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Od náborového marketingu po marketingovou značku zaměstnavatele

Náborem se zabývám od získání mé licence od MPSV v roce 2010. Za tu dobu se tato oblast poměrně významně posunula. Začínalo se s požadavkem na...

Produktivita práce z domu? Roste nebo klesá?

Průzkum společnosti WFH research měřil výskyt práce z domova v průběhu pandemie a zaměřil se na to, jak by trvalejší přechod na práci na...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

Přestaňte se chovat hrubě! Jak na toxicitu chování v práci

Stojím na chodbě hotelu a proti mně se kymácí trojice starších turistů z Holandska, ukazují si na mě opileckým postojem a prst jednoho z...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás