Sociální síť a její nebezpečí pro nové zaměstnání

480

73% společností využívá sociální sítě pro nábor zaměstnanců.
Více než 78% personalistů reaguje vysoce negativně, pokud nalezne na vašem sociálním profilu důkaz o požívání alkoholu nebo drog.
Náboráři upřednostní uchazeče o zaměstnání, který je aktivní v nějaké profesní organizaci nebo v dobrovolných, charitativních projektech. Zásadně neprezentujte své postoje ani názory v tématech politiky nebo náboženství.

Sociílní síť a vliv na zaměstnání

- Reklama -