Soft skills nebo hard skills?

537

V inzerátech pracovních nabídek se soft skills objevují spolu s hards skills, jako jsou třeba jazykové nebo vědomostní požadavky. Firmy ale nehledají pouze specialisty nabité znalostmi a vědomostmi, ale je kladen velký důraz právě na soft skills.

Zaměstnavatelé dnes vyžadují dovednosti, jako jsou: komunikační schopnosti a to jak verbální tak neverbální, písemné i ústní, individuální i týmové, dobré prezentační schopnosti a dovednosti. Poptávají také uchazeče, kteří mají schopnost produktivně diskutovat, argumentovat, ale i polemizovat, mající zdravé sebevědomí a uznávající morální a etické hodnoty.

Pro úspěch v zaměstnání je rozhodující z 60% to, jaké lidi známe, z 30 % jaký dojem dokážeme vzbudit, a pouze z 10% to, jak dobří ve své práci skutečně jsme, co umíme, jaké je naše individuální know-how. Pokud chce být člověk v životě opravdu úspěšný, musí začít na svých soft skills pracovat co nejdříve.

Institut rodinných firem

Základními 9 kategoriemi soft skills jsou:

  • emoční inteligence,
  • komunikační dovednosti,
  • prezentační schopnosti,
  • schopnost spolupráce s druhými lidmi,
  • schopnost řešit problémy a konflikty,
  • time management,
  • inovativní schopnosti,
  • řídící schopnosti a vůdčí schopnosti, a
  • schopnosti vést sám sebe.
Další článek:  35 tajemství vaší verbální a neverbální komunikace

 

Jestliže soft skills shrneme do jednotného popisu, tak jsou to dovednosti, které pomáhají pochopit sebe i ostatní a usnadňují a zlepšují spolupráci s ostatními lidmi. Můžeme je dělit na konkrétní dovednosti, jako jsou komunikační a prezentační schopnosti, týmová spolupráce, zvládání konfliktů. Také jsou klíčové v dnešním pracovním prostředí a zaměstnavatelé je vyžadují.

Tedy pracujte na svých soft skills.

- Reklama -