Úterý, 28 června, 2022

Spiritualita a firma? Jde podnikání a spiritualita dohromady?

Tento obsah je určen pouze pro registrované

Pro odemknutí tohoto obsahu se prosím zaregistrujte a následně vyberte svůj plánu odběru. Pro získání přístupu se zaregistrujte vpravo nahoře.
Vaše e-mailová adresa je 100% chráněna před spamem!

Zcela upřímně tímto názvem článku způsobím asi rozčeření ustálených poradenských vod. Zase ale na druhou stranu nevidím důvod, proč téma spirituality nevložit do firemní strategie nebo by nemělo mít přesah do podnikání. V době, kdy se všichni různorodě vyrovnávají s těžkostmi a se stresem v práci a životě je slovo spiritualita téměř na každém kroku jistým řešením z těžké situace.

K podstatě spirituality

Nejnovější výzkumy dokazují, že spiritualita, ať už náboženská nebo nenáboženská je významným psychohygienickým pomocníkem. Nepochybně pro spoustu společností je toto téma něco, co do businessu nepatří, ale mě něco říká, proč se nad tím tématem nezamyslet hlouběji. Možná v úvodu by stálo za to vyvrátit následující…

 • „Spiritualita není zakázané slovo a neukazuje na vaši slabost.“
 • „Tímto se nevyvolávají duchové a ani se nezaříkává špatný manažer, nejde o esoteriku.“
 • „Nebudeme zapalovat svíčky, tyčinky apod.“

Budeme se bavit o vyšším, širším a hlubším smyslu…

Spiritualita ve firemní praxi

Wikipedia nám říká, že spiritualita z lat. spiritualis, je slovo duchovnost nebo duchovní a znamená určitou životní praxi a způsob vnímání a osobního zacházení s tím, co člověka v různých rozměrech přesahuje. Takže dává další rozměr tomu, co děláme v naší každodenní firemní praxi.

Další článek:  Jaký byl denní, pracovní rytmus Franze Kafky a dalších umělců?

Tedy kromě standardního rozsahu naší práce má i někdy rozsah spirituální, tedy něco, co je nad rámec toho všeho a pomáhá v řešení různých zadáních z života lidí nebo firem.

Řada z nás pracuje s různými způsoby, jak se vyrovnávat s čímkoli co do našeho života přichází, něco zcela nelze rozumově vysvětlit a zpracovat, něco vyžaduje daleko hlubší a širší postup. V psychologii se prosadilo chápání spirituality jako něčeho, co s náboženstvím nutně nesouvisí, takže existuje nejen náboženská, ale i nenáboženská spiritualita.

Spiritualita význam

Psychologická definice spirituality vychází z významu slova, ale rozhodující jsou zde možné konotace, jež naznačují, že jde o něco ušlechtilého. Možná o vyšší zájmy nebo ideály, jako jsou mravní normy, kulturu, moudrost, smysl života, autenticitu, svobodu, tvořivý potenciál apod. Často tato hesla vídáme v různých firemních brožurách a jejich hlubší význam někdy samotným firmám uniká.

Maslow a spiritualita

Lze předpokládat, že spiritualita tvoří u některých jedinců něco, jako je centrum motivů, postojů a citů i jakési jádro osobní identity a smyslu života. Lze ji tedy vidět jako samotný vrchol Maslowovy hierarchie potřeb. Naopak slabost nebo absence takového jádra může znamenat nezralost osobnosti. Četné výzkumy totiž dokládají, že spiritualita – náboženská nebo nenáboženská je významným psychohygienickým pomocníkem.

Profesor Křivohlavý byl věřícím evangelíkem a prošel zkušeností koncentračního tábora, dolů a šachet atd. Zasloužil se o obrovskou osvětu na poli psychologie. Napsal řadu populárně-vědeckých knih věnovaných tématům štěstí, stresu, stárnutí nebo odpuštění a jeho pozitivním vlivu na lidské zdraví. Křivohlavý definoval deset nejdůležitějších spirituálních témat, přičemž s většinou z nich se můžeme ztotožnit i my.

Další článek:  Jak na inspirativní leadership

Jaro Křivohlavý

„Křivohlavý v souvislosti se spiritualitou hovoří o spirituálních cílech, jež jsou v běžné realitě nedosažitelné. Člověk pak k těmto cílům limitně směřuje, přičemž je nikdy nemůže zcela dosáhnout. Spirituální život je tak celkově zaměřen na něco, co člověka přesahuje a člověk je na neustálé cestě, která je nikdy nekončícím procesem k vytyčenému spirituálnímu cíli.“ (Křivohlavý, 2006)

Deset spirituálních témat

 1. Být čestný
 2. Být milosrdný k druhým lidem
 3. Nacházet vyšší úroveň smyslu života
 4. Žít v harmonii se světem
 5. Pomáhat druhým lidem
 6. Žít tak, aby se to líbilo tomu, kterého považuji za nejvyšší hodnotu (Bohu)
 7. Angažovat se v oblasti náboženského života
 8. Zachovávat náboženskou víru a žít podle toho, v co věřím
 9. Respektovat ve svém jednání své svědomí
 10. Mít pevnou strukturu a hierarchii nosných hodnot

Myslím, že tyto hodnoty v pojetí spirituálních témat často nalézáme i etických kodexech různých firem a organizací přesto je považujeme pouze za etické, i když mají nepochybně i vyšší smysl, třeba ten spirituální.

Ještě doplním další hezký popis pana profesora Křivohlavého:

Rámeček č. 1: Kdy je lidem dobře

Charakteristiky osobních cílů, které vedou k dobrému subjektivnímu stavu

 • konkrétně definované, splnitelné cíle (chodit slušně oblečen, mluvit pomalu a zřetelně…)
 • cíle naznačující přibližování se dominantnímu, nejvyššímu, celoživotnímu zaměření
 • cíle definované v termínech duchovní dimenze života (spirituální cíle)
 • cíle s charakteristikou skupinové afiliace
 • cíle zaměřené na zvyšování intimity v nejužších přátelských vztazích
 • generativní cíle
 • cíle vycházející z vlastního osobního rozhodnutí dané osoby (intrinsické cíle)
 • cíle vyznačující se vyšší mírou oddanosti zvolené činnosti
Další článek:  Začněte krystalizovat svoji firmu

Rámeček č. 2: Kdy lidem dobře není

Charakteristiky osobních cílů, které vedou k nedobrému subjektivnímu stavu

 • mocenské cíle (definované v termínech užití až zneužití moci)
 • ambivalentní (rozporuplné) cíle
 • cíle dodávané člověku z jeho okolí (extrinsické cíle)
 • konfliktní cíle (volba cílů, které kolidují s jinými již zvolenými cíli)
 • příliš abstraktní cíle (být 100% čestný, myslet vždy jen na pozitivní věci…)
 • snahy vyznačující se touhou od něčeho se distancovat (oddalovat)

Jung a spiritualita

Junga také zajímá funkce náboženství ve vztahu k duševnímu zdraví. Duševně a duchovně zdravý člověk musí znát a naplňovat smysl svého života. Jeden ze způsobů, jimiž náboženství podporuje duševní zdraví, je princip otevřené budoucnosti. Jung konstatuje, že člověk, kterému náboženství dává naději na posmrtný život, je zpravidla vyrovnanější a šťastnější, tedy i psychicky zdravější než ten, pro něhož budoucnost končí smrtí.

Závěrem

Pracuji s lidmi již nějakou dobu a nepochybně budu i nadále. Již dávno si však uvědomuji širší rozměr mé práce, ale i práce podnikatelů, kterým na jejich cestě pomáhám. Něco jako deset spirituálních témat vnímám ve svém životě a podnikání také. Co vy a vaše spiritualita?

„Spiritualita by neměla zůstávat omezená na prožívání na určitých místech či v určitý vyhrazený čas, ale měla by být prožívána každým okamžikem a odrážena v našem chování a jednání.“

Zdroje: http://jaro.krivohlavy.cz/

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou lidé posuzováni pouze na základě svého těla a vzhledu. Termín by se dal přeložit jako...

Došla vám motivace? Teď nemůžete odejít…

Musím vám ukázat další objev na poli tvorby seriálů a tím je Severance. Kde Mark šéfuje týmu zaměstnanců, kterým byla chirurgicky oddělena pracovní a...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé péče, přesto obsahuje shodná data s jinými studiemi, které se zabývají tématem udržení, angažovanosti a retencí...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Hledáte práci? Bez tekoucí vody, internetu, mobilu a v zimě?

Aby můj blog nebyl stále tak vážný, musím to tu trochu provětrat něčím odlehčeným. Pokud hledáte novou práci, nejvzdálenější pošta na světě každoročně přijímá...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Nejnovější články

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců...

Současná toxická politická kultura

Když jsem poprvé zaregistroval to, jakým způsobem se některá...

Stav globálního pracoviště 2022

V rámci zprávy o stavu globálního pracoviště nám společnost...

Top články týdne

Jak generace sledují video obsah?

YouTube má dnes na celém světě více než jednu...

Jaký vliv má vzhled na úspěch v kariéře?

Atraktivní zaměstnanci vydělávají o 10-15% více než jejich neatraktivní...

Seo tipy pro personální marketing v roce 2016

Jak na optimalizované kariérní stránky nebo celou SEO koncepci...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Spiritualita a firma? Jde podnikání a spiritualita dohromady?Zcela upřímně tímto názvem článku způsobím asi rozčeření ustálených poradenských vod. Zase ale na druhou stranu nevidím důvod, proč téma spirituality nevložit do firemní strategie nebo by nemělo mít přesah do podnikání. V době, kdy se všichni různorodě vyrovnávají s těžkostmi a se stresem...