DomůKariéra | CareerSpiritualita a firma? Jde podnikání a spiritualita dohromady?

Spiritualita a firma? Jde podnikání a spiritualita dohromady?

Odemkněte premium

Tento článek je premium obsahem pro předplatitele kmosek.com. Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Zcela upřímně tímto názvem článku způsobím asi rozčeření ustálených poradenských vod. Zase ale na druhou stranu nevidím důvod, proč téma spirituality nevložit do firemní strategie nebo by nemělo mít přesah do podnikání. V době, kdy se všichni různorodě vyrovnávají s těžkostmi a se stresem v práci a životě je slovo spiritualita téměř na každém kroku jistým řešením z těžké situace.

K podstatě spirituality

Nejnovější výzkumy dokazují, že spiritualita, ať už náboženská nebo nenáboženská je významným psychohygienickým pomocníkem. Nepochybně pro spoustu společností je toto téma něco, co do businessu nepatří, ale mě něco říká, proč se nad tím tématem nezamyslet hlouběji. Možná v úvodu by stálo za to vyvrátit následující…

 • „Spiritualita není zakázané slovo a neukazuje na vaši slabost.“
 • „Tímto se nevyvolávají duchové a ani se nezaříkává špatný manažer, nejde o esoteriku.“
 • „Nebudeme zapalovat svíčky, tyčinky apod.“

Budeme se bavit o vyšším, širším a hlubším smyslu…

Spiritualita ve firemní praxi

Wikipedia nám říká, že spiritualita z lat. spiritualis, je slovo duchovnost nebo duchovní a znamená určitou životní praxi a způsob vnímání a osobního zacházení s tím, co člověka v různých rozměrech přesahuje. Takže dává další rozměr tomu, co děláme v naší každodenní firemní praxi.

Tedy kromě standardního rozsahu naší práce má i někdy rozsah spirituální, tedy něco, co je nad rámec toho všeho a pomáhá v řešení různých zadáních z života lidí nebo firem.

Řada z nás pracuje s různými způsoby, jak se vyrovnávat s čímkoli co do našeho života přichází, něco zcela nelze rozumově vysvětlit a zpracovat, něco vyžaduje daleko hlubší a širší postup. V psychologii se prosadilo chápání spirituality jako něčeho, co s náboženstvím nutně nesouvisí, takže existuje nejen náboženská, ale i nenáboženská spiritualita.

Spiritualita význam

Psychologická definice spirituality vychází z významu slova, ale rozhodující jsou zde možné konotace, jež naznačují, že jde o něco ušlechtilého. Možná o vyšší zájmy nebo ideály, jako jsou mravní normy, kulturu, moudrost, smysl života, autenticitu, svobodu, tvořivý potenciál apod. Často tato hesla vídáme v různých firemních brožurách a jejich hlubší význam někdy samotným firmám uniká.

Maslow a spiritualita

Lze předpokládat, že spiritualita tvoří u některých jedinců něco, jako je centrum motivů, postojů a citů i jakési jádro osobní identity a smyslu života. Lze ji tedy vidět jako samotný vrchol Maslowovy hierarchie potřeb. Naopak slabost nebo absence takového jádra může znamenat nezralost osobnosti. Četné výzkumy totiž dokládají, že spiritualita – náboženská nebo nenáboženská je významným psychohygienickým pomocníkem.

Profesor Křivohlavý byl věřícím evangelíkem a prošel zkušeností koncentračního tábora, dolů a šachet atd. Zasloužil se o obrovskou osvětu na poli psychologie. Napsal řadu populárně-vědeckých knih věnovaných tématům štěstí, stresu, stárnutí nebo odpuštění a jeho pozitivním vlivu na lidské zdraví. Křivohlavý definoval deset nejdůležitějších spirituálních témat, přičemž s většinou z nich se můžeme ztotožnit i my.

Jaro Křivohlavý

„Křivohlavý v souvislosti se spiritualitou hovoří o spirituálních cílech, jež jsou v běžné realitě nedosažitelné. Člověk pak k těmto cílům limitně směřuje, přičemž je nikdy nemůže zcela dosáhnout. Spirituální život je tak celkově zaměřen na něco, co člověka přesahuje a člověk je na neustálé cestě, která je nikdy nekončícím procesem k vytyčenému spirituálnímu cíli.“ (Křivohlavý, 2006)

Deset spirituálních témat

 1. Být čestný
 2. Být milosrdný k druhým lidem
 3. Nacházet vyšší úroveň smyslu života
 4. Žít v harmonii se světem
 5. Pomáhat druhým lidem
 6. Žít tak, aby se to líbilo tomu, kterého považuji za nejvyšší hodnotu (Bohu)
 7. Angažovat se v oblasti náboženského života
 8. Zachovávat náboženskou víru a žít podle toho, v co věřím
 9. Respektovat ve svém jednání své svědomí
 10. Mít pevnou strukturu a hierarchii nosných hodnot

Myslím, že tyto hodnoty v pojetí spirituálních témat často nalézáme i etických kodexech různých firem a organizací přesto je považujeme pouze za etické, i když mají nepochybně i vyšší smysl, třeba ten spirituální.

Ještě doplním další hezký popis pana profesora Křivohlavého:

Rámeček č. 1: Kdy je lidem dobře

Charakteristiky osobních cílů, které vedou k dobrému subjektivnímu stavu

 • konkrétně definované, splnitelné cíle (chodit slušně oblečen, mluvit pomalu a zřetelně…)
 • cíle naznačující přibližování se dominantnímu, nejvyššímu, celoživotnímu zaměření
 • cíle definované v termínech duchovní dimenze života (spirituální cíle)
 • cíle s charakteristikou skupinové afiliace
 • cíle zaměřené na zvyšování intimity v nejužších přátelských vztazích
 • generativní cíle
 • cíle vycházející z vlastního osobního rozhodnutí dané osoby (intrinsické cíle)
 • cíle vyznačující se vyšší mírou oddanosti zvolené činnosti

Rámeček č. 2: Kdy lidem dobře není

Charakteristiky osobních cílů, které vedou k nedobrému subjektivnímu stavu

 • mocenské cíle (definované v termínech užití až zneužití moci)
 • ambivalentní (rozporuplné) cíle
 • cíle dodávané člověku z jeho okolí (extrinsické cíle)
 • konfliktní cíle (volba cílů, které kolidují s jinými již zvolenými cíli)
 • příliš abstraktní cíle (být 100% čestný, myslet vždy jen na pozitivní věci…)
 • snahy vyznačující se touhou od něčeho se distancovat (oddalovat)

Jung a spiritualita

Junga také zajímá funkce náboženství ve vztahu k duševnímu zdraví. Duševně a duchovně zdravý člověk musí znát a naplňovat smysl svého života. Jeden ze způsobů, jimiž náboženství podporuje duševní zdraví, je princip otevřené budoucnosti. Jung konstatuje, že člověk, kterému náboženství dává naději na posmrtný život, je zpravidla vyrovnanější a šťastnější, tedy i psychicky zdravější než ten, pro něhož budoucnost končí smrtí.

Závěrem

Pracuji s lidmi již nějakou dobu a nepochybně budu i nadále. Již dávno si však uvědomuji širší rozměr mé práce, ale i práce podnikatelů, kterým na jejich cestě pomáhám. Něco jako deset spirituálních témat vnímám ve svém životě a podnikání také. Co vy a vaše spiritualita?

„Spiritualita by neměla zůstávat omezená na prožívání na určitých místech či v určitý vyhrazený čas, ale měla by být prožívána každým okamžikem a odrážena v našem chování a jednání.“

Zdroje: http://jaro.krivohlavy.cz/

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Přehled hodnocení článku

Franta
Bára T

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Propusťte manažery. Manažery nebereme, šetříme!

Školení zaměstnanců na HR manažery je o 76 % levnější než najmutí nového manažera. Podle aktuálního průzkumu mohou podniky ušetřit až 76 % nákladů...

Už máte svého interim manažera?

Interim manažeři, dočasní pracovníci chcete-li, jsou pohotoví a agilní, mají schopnost rychle přejít na náročnou pracovní pozici a rychle vyhodnotit aktuální situaci, ale nejen...

Šest pravidel produktivity dle Elona Muska

Tento uniklý dokument obsahuje doporučení Elona Muska svým zaměstnancům ve firmě Tesla. Email by odeslán zaměstnancům společnosti Tesla s tím, že jim doporučuje 6 pravidel...

Jak bude vypadat budoucí leadership?

Obchodní prostředí se nepochybně mění. I když některé aspekty vedení, jako je stanovení vize a realizace strategie, zůstanou zachovány. Budoucí manažeři budou muset mít...

Jak vybrat prezidenta? Výběr prezidenta pohledem zkušeného náboráře

Dovolte mi takový úvod k tomuto tématu volby prezidenta České republiky v roce 2023. Nicméně ale věřím, že vám tento návod pomůže i v roce 2028 atd....

Pro změnu civilizace potřebujeme nový leadership

Snad se neleknete, že jsem přeskočil z tématu firem a podniků hned do největšího měřítka jakým je sama civilizace, ale k tomuto článku mě donutilo mé...

Kariérní koučink = investice do vaší budoucnosti

Ať už se potýkáte s některými oblastmi své práce, například s problémy se spolupracovníky, nevhodným pracovním prostředím, nulovým kariérním růstem nebo snad s něčím...

Proč chcete tuto práci? Kariérní šablona

Pokračuji v tvorbě článků na téma kariéry s přispěním zjištění z mých náborů. Tato kariérní rada nebude o nic slabší než předchozí a téma vaší vlastní prezentace...

V HR už nic neplatí. Musíte začít od začátku!

Dalo by se říci, že je před námi celá řada změn u fungujících procesů a postupů. Dochází k narušení a víceméně ke zpochybnění základních...

Personalisté pozor! 5 klíčových top témat v oblasti HR

Manažeři a vedoucí pracovníci v oblasti HR/ lidských zdrojů musí řídit investice do lidí a také do technologií, pěstovat podpůrnou firemní kulturu a nově...

Aby firma šlapala? Zavolejte si OSKARA! OSKAR koučovací model

Existuje mnoho modelů koučování zaměřených na řešení, které lze použít na pracovišti ve vašem podniku. Ačkoli nejpopulárnější je téměř jistě model GROW, model OSKAR...

Chcete vyšší výkon podniku? Objevte Pygmalion efekt

Pygmalionský efekt - Rosenthalův efekt a Golemův efekt jsou dva zajímavé psychologické jevy, které můžeme také zaznamenat na dnešních pracovištích. Říká se, že očekávání...

Co hledáte:

Nejnovější články

Když jde chlap na pohovor…

Pokud si na pohovor na pozici vedoucího sdružení vlastníků...

Propusťte manažery. Manažery nebereme, šetříme!

Školení zaměstnanců na HR manažery je o 76 %...

Už máte svého interim manažera?

Interim manažeři, dočasní pracovníci chcete-li, jsou pohotoví a agilní,...

Je Elon Musk dobrý lídr?

Upřímně mě baví sledovat, jako odborník na personální práci...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance...

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové...

Předsudky u pohovoru. Největší přešlap personalistů?

Sám jsem se s tímto setkal na několika prvních...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Zcela upřímně tímto názvem článku způsobím asi rozčeření ustálených poradenských vod. Zase ale na druhou stranu nevidím důvod, proč téma spirituality nevložit do firemní strategie nebo by nemělo mít přesah do podnikání. V době, kdy se všichni různorodě vyrovnávají s těžkostmi a se stresem...Spiritualita a firma? Jde podnikání a spiritualita dohromady?