DomůKariéra | CareerSpiritualita a firma? Jde podnikání a spiritualita dohromady?

Spiritualita a firma? Jde podnikání a spiritualita dohromady?

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Zcela upřímně tímto názvem článku způsobím asi rozčeření ustálených poradenských vod. Zase ale na druhou stranu nevidím důvod, proč téma spirituality nevložit do firemní strategie nebo by nemělo mít přesah do podnikání. V době, kdy se všichni různorodě vyrovnávají s těžkostmi a se stresem v práci a životě je slovo spiritualita téměř na každém kroku jistým řešením z těžké situace.

K podstatě spirituality

Nejnovější výzkumy dokazují, že spiritualita, ať už náboženská nebo nenáboženská je významným psychohygienickým pomocníkem. Nepochybně pro spoustu společností je toto téma něco, co do businessu nepatří, ale mě něco říká, proč se nad tím tématem nezamyslet hlouběji. Možná v úvodu by stálo za to vyvrátit následující…

 • „Spiritualita není zakázané slovo a neukazuje na vaši slabost.“
 • „Tímto se nevyvolávají duchové a ani se nezaříkává špatný manažer, nejde o esoteriku.“
 • „Nebudeme zapalovat svíčky, tyčinky apod.“

Budeme se bavit o vyšším, širším a hlubším smyslu…

Spiritualita ve firemní praxi

Wikipedia nám říká, že spiritualita z lat. spiritualis, je slovo duchovnost nebo duchovní a znamená určitou životní praxi a způsob vnímání a osobního zacházení s tím, co člověka v různých rozměrech přesahuje. Takže dává další rozměr tomu, co děláme v naší každodenní firemní praxi.

Další článek:  5 minut a máte skvělý životopis!

Tedy kromě standardního rozsahu naší práce má i někdy rozsah spirituální, tedy něco, co je nad rámec toho všeho a pomáhá v řešení různých zadáních z života lidí nebo firem.

Řada z nás pracuje s různými způsoby, jak se vyrovnávat s čímkoli co do našeho života přichází, něco zcela nelze rozumově vysvětlit a zpracovat, něco vyžaduje daleko hlubší a širší postup. V psychologii se prosadilo chápání spirituality jako něčeho, co s náboženstvím nutně nesouvisí, takže existuje nejen náboženská, ale i nenáboženská spiritualita.

Spiritualita význam

Psychologická definice spirituality vychází z významu slova, ale rozhodující jsou zde možné konotace, jež naznačují, že jde o něco ušlechtilého. Možná o vyšší zájmy nebo ideály, jako jsou mravní normy, kulturu, moudrost, smysl života, autenticitu, svobodu, tvořivý potenciál apod. Často tato hesla vídáme v různých firemních brožurách a jejich hlubší význam někdy samotným firmám uniká.

Maslow a spiritualita

Lze předpokládat, že spiritualita tvoří u některých jedinců něco, jako je centrum motivů, postojů a citů i jakési jádro osobní identity a smyslu života. Lze ji tedy vidět jako samotný vrchol Maslowovy hierarchie potřeb. Naopak slabost nebo absence takového jádra může znamenat nezralost osobnosti. Četné výzkumy totiž dokládají, že spiritualita – náboženská nebo nenáboženská je významným psychohygienickým pomocníkem.

Profesor Křivohlavý byl věřícím evangelíkem a prošel zkušeností koncentračního tábora, dolů a šachet atd. Zasloužil se o obrovskou osvětu na poli psychologie. Napsal řadu populárně-vědeckých knih věnovaných tématům štěstí, stresu, stárnutí nebo odpuštění a jeho pozitivním vlivu na lidské zdraví. Křivohlavý definoval deset nejdůležitějších spirituálních témat, přičemž s většinou z nich se můžeme ztotožnit i my.

Další článek:  Dog friendly office? Pejskaři a kanceláře? 15 důvodů proč mít psa za kolegu

Jaro Křivohlavý

„Křivohlavý v souvislosti se spiritualitou hovoří o spirituálních cílech, jež jsou v běžné realitě nedosažitelné. Člověk pak k těmto cílům limitně směřuje, přičemž je nikdy nemůže zcela dosáhnout. Spirituální život je tak celkově zaměřen na něco, co člověka přesahuje a člověk je na neustálé cestě, která je nikdy nekončícím procesem k vytyčenému spirituálnímu cíli.“ (Křivohlavý, 2006)

Deset spirituálních témat

 1. Být čestný
 2. Být milosrdný k druhým lidem
 3. Nacházet vyšší úroveň smyslu života
 4. Žít v harmonii se světem
 5. Pomáhat druhým lidem
 6. Žít tak, aby se to líbilo tomu, kterého považuji za nejvyšší hodnotu (Bohu)
 7. Angažovat se v oblasti náboženského života
 8. Zachovávat náboženskou víru a žít podle toho, v co věřím
 9. Respektovat ve svém jednání své svědomí
 10. Mít pevnou strukturu a hierarchii nosných hodnot

Myslím, že tyto hodnoty v pojetí spirituálních témat často nalézáme i etických kodexech různých firem a organizací přesto je považujeme pouze za etické, i když mají nepochybně i vyšší smysl, třeba ten spirituální.

Ještě doplním další hezký popis pana profesora Křivohlavého:

Rámeček č. 1: Kdy je lidem dobře

Charakteristiky osobních cílů, které vedou k dobrému subjektivnímu stavu

 • konkrétně definované, splnitelné cíle (chodit slušně oblečen, mluvit pomalu a zřetelně…)
 • cíle naznačující přibližování se dominantnímu, nejvyššímu, celoživotnímu zaměření
 • cíle definované v termínech duchovní dimenze života (spirituální cíle)
 • cíle s charakteristikou skupinové afiliace
 • cíle zaměřené na zvyšování intimity v nejužších přátelských vztazích
 • generativní cíle
 • cíle vycházející z vlastního osobního rozhodnutí dané osoby (intrinsické cíle)
 • cíle vyznačující se vyšší mírou oddanosti zvolené činnosti
Další článek:  Představuji vám Sofii, seznamte se...

Rámeček č. 2: Kdy lidem dobře není

Charakteristiky osobních cílů, které vedou k nedobrému subjektivnímu stavu

 • mocenské cíle (definované v termínech užití až zneužití moci)
 • ambivalentní (rozporuplné) cíle
 • cíle dodávané člověku z jeho okolí (extrinsické cíle)
 • konfliktní cíle (volba cílů, které kolidují s jinými již zvolenými cíli)
 • příliš abstraktní cíle (být 100% čestný, myslet vždy jen na pozitivní věci…)
 • snahy vyznačující se touhou od něčeho se distancovat (oddalovat)

Jung a spiritualita

Junga také zajímá funkce náboženství ve vztahu k duševnímu zdraví. Duševně a duchovně zdravý člověk musí znát a naplňovat smysl svého života. Jeden ze způsobů, jimiž náboženství podporuje duševní zdraví, je princip otevřené budoucnosti. Jung konstatuje, že člověk, kterému náboženství dává naději na posmrtný život, je zpravidla vyrovnanější a šťastnější, tedy i psychicky zdravější než ten, pro něhož budoucnost končí smrtí.

Závěrem

Pracuji s lidmi již nějakou dobu a nepochybně budu i nadále. Již dávno si však uvědomuji širší rozměr mé práce, ale i práce podnikatelů, kterým na jejich cestě pomáhám. Něco jako deset spirituálních témat vnímám ve svém životě a podnikání také. Co vy a vaše spiritualita?

„Spiritualita by neměla zůstávat omezená na prožívání na určitých místech či v určitý vyhrazený čas, ale měla by být prožívána každým okamžikem a odrážena v našem chování a jednání.“

Zdroje: http://jaro.krivohlavy.cz/

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Božský komplex podnikatele. Vypněte si GOD MODE!

Nejdříve si vysvětlíme pojem God mode. God mode je obecný výraz pro cheatovací kód ve videohrách, který činí hráče nepřemožitelným. Bohužel se někdy potkáme...

Stojíte, stagnujete, přešlapujete? Zkuste zpětnou vazbu

Pro majitele nebo manažery na jakékoliv úrovni je nejlepším způsobem jak se rozvíjet, vést a pak získat zpětnou vazbu. Znamená to jednat a komunikovat...

Manažerky, podnikatelky se syndromem včelí královny

Tento termín poprvé definovali psychologové (C. Tavris, G. L. Staines a T. E. Jayaratne ) na Michiganské univerzitě v roce 1973 z jiného zdroje je...

Jaký mají hormony vliv na úspěch na trhu práce?

Proč článek o hormonech a nezaměstnaných? Protože některé rozdíly v chování při hledání zaměstnání jsou způsobeny biologickými procesy, které jsou mimo kontrolu uchazeče o...

Jaké měkké dovednosti hledají personalisté?

Když se ucházíte o zaměstnání, můžete svůj životopis optimalizovat mnoha způsoby. Můžete se podívat do nabídky a zjistit, kde jsou priority zaměstnavatele. Pokud jde...

Jak budovat silnou rodinnou firmu?

V roce 1972 učinily děti zakladatele společnosti Porsche Ferdinanda Porscheho odvážný krok. (Až do roku 1935 byl Ferdinand Porsche československým občanem, byť v Československu prakticky...

Nebojte se stát S.O.S.

Nejdříve si asi každý dá z titulku dohromady, že bych mohl udělat článek o tom, jak zachraňuji firmy – SOS - „Save our souls“,...

Potřebujete udělat změnu? Jak dosáhnout změny

Když se potkávám s majiteli po nějaké době od našeho posledního konzultačního setkání je občas cítit pocit, že je zde něco ve vzduchu, něco na...

Majitelé naslouchejte mladým. Reverzní mentoring

Měl bych jako majitel začít dělat něco jinak, aby mně neujel vlak doby? Jak diskutovat a rozvíjet moderní témata, kterým jako majitel vzhledem...

Z krize firmy vás vyvedou pouze talenti

Syndrom Jackieho Robinsona je stav, kdy jste příslušníkem nedostatečně zastoupené skupiny v něčem první a jediný, a máte pocit, že musíte být výjimeční a...

Deepfake a pracovní pohovory. Realita budoucnosti interview

Americká FBI v úterý vydala varování, že dostává stále více stížností týkajících se používání falešných videí při přijímacích pohovorech na pracovní pozice v oblasti...

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se, rozebereme to. NPC je nehráčská postava a je tedy umělou inteligencí - non-playable character. Postava...

Co hledáte:

Nejnovější články

Kariérní rada: Svět práce přeje produktivním a ne zaměstnaným!

Ve své práci se soustřeďte na to, co můžete...

Textovky a SMS v náboru? Nový trend v náboru zaměstnanců?

Společnost Nexxt nedávno oznámila výsledky celostátního průzkumu mezi více...

Manuál na firemní krizi

Máme tu další článek, který by měl podpořit firmy...

Inspirace: Opravdu dobrá videa značek zaměstnavatelů

Několik inspirativních způsobů, jak komunikovat svou značku zaměstnavatele s...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Jak se připravit na pracovní pohovor s Billem Gatesem?

Být na pohovoru s Billem Gatesem je nepochybně snem...

Achillova pata firem = kandidáti, zaměstnanci, manažeři

Když Achilleus zemřel po zásahu Paridova šípu do své...

Současná toxická politická kultura

Když jsem poprvé zaregistroval to, jakým způsobem se některá...

Neumíte to s lidmi? Neumíte komunikovat!

Jak často se ve své manažerské praxi potkáváte se...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Spiritualita a firma? Jde podnikání a spiritualita dohromady?Zcela upřímně tímto názvem článku způsobím asi rozčeření ustálených poradenských vod. Zase ale na druhou stranu nevidím důvod, proč téma spirituality nevložit do firemní strategie nebo by nemělo mít přesah do podnikání. V době, kdy se všichni různorodě vyrovnávají s těžkostmi a se stresem...