DomůKariéra | CareerSpiritualita a firma? Jde podnikání a spiritualita dohromady?

Spiritualita a firma? Jde podnikání a spiritualita dohromady?

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Zcela upřímně tímto názvem článku způsobím asi rozčeření ustálených poradenských vod. Zase ale na druhou stranu nevidím důvod, proč téma spirituality nevložit do firemní strategie nebo by nemělo mít přesah do podnikání. V době, kdy se všichni různorodě vyrovnávají s těžkostmi a se stresem v práci a životě je slovo spiritualita téměř na každém kroku jistým řešením z těžké situace.

K podstatě spirituality

Nejnovější výzkumy dokazují, že spiritualita, ať už náboženská nebo nenáboženská je významným psychohygienickým pomocníkem. Nepochybně pro spoustu společností je toto téma něco, co do businessu nepatří, ale mě něco říká, proč se nad tím tématem nezamyslet hlouběji. Možná v úvodu by stálo za to vyvrátit následující…

 • „Spiritualita není zakázané slovo a neukazuje na vaši slabost.“
 • „Tímto se nevyvolávají duchové a ani se nezaříkává špatný manažer, nejde o esoteriku.“
 • „Nebudeme zapalovat svíčky, tyčinky apod.“

Budeme se bavit o vyšším, širším a hlubším smyslu…

Spiritualita ve firemní praxi

Wikipedia nám říká, že spiritualita z lat. spiritualis, je slovo duchovnost nebo duchovní a znamená určitou životní praxi a způsob vnímání a osobního zacházení s tím, co člověka v různých rozměrech přesahuje. Takže dává další rozměr tomu, co děláme v naší každodenní firemní praxi.

Další článek:  "Nejvíc milujeme to, co ztrácíme"

Tedy kromě standardního rozsahu naší práce má i někdy rozsah spirituální, tedy něco, co je nad rámec toho všeho a pomáhá v řešení různých zadáních z života lidí nebo firem.

Řada z nás pracuje s různými způsoby, jak se vyrovnávat s čímkoli co do našeho života přichází, něco zcela nelze rozumově vysvětlit a zpracovat, něco vyžaduje daleko hlubší a širší postup. V psychologii se prosadilo chápání spirituality jako něčeho, co s náboženstvím nutně nesouvisí, takže existuje nejen náboženská, ale i nenáboženská spiritualita.

Spiritualita význam

Psychologická definice spirituality vychází z významu slova, ale rozhodující jsou zde možné konotace, jež naznačují, že jde o něco ušlechtilého. Možná o vyšší zájmy nebo ideály, jako jsou mravní normy, kulturu, moudrost, smysl života, autenticitu, svobodu, tvořivý potenciál apod. Často tato hesla vídáme v různých firemních brožurách a jejich hlubší význam někdy samotným firmám uniká.

Maslow a spiritualita

Lze předpokládat, že spiritualita tvoří u některých jedinců něco, jako je centrum motivů, postojů a citů i jakési jádro osobní identity a smyslu života. Lze ji tedy vidět jako samotný vrchol Maslowovy hierarchie potřeb. Naopak slabost nebo absence takového jádra může znamenat nezralost osobnosti. Četné výzkumy totiž dokládají, že spiritualita – náboženská nebo nenáboženská je významným psychohygienickým pomocníkem.

Profesor Křivohlavý byl věřícím evangelíkem a prošel zkušeností koncentračního tábora, dolů a šachet atd. Zasloužil se o obrovskou osvětu na poli psychologie. Napsal řadu populárně-vědeckých knih věnovaných tématům štěstí, stresu, stárnutí nebo odpuštění a jeho pozitivním vlivu na lidské zdraví. Křivohlavý definoval deset nejdůležitějších spirituálních témat, přičemž s většinou z nich se můžeme ztotožnit i my.

Další článek:  Neznáte své hodnoty? Budete trpět duševním a emočním stresem

Jaro Křivohlavý

„Křivohlavý v souvislosti se spiritualitou hovoří o spirituálních cílech, jež jsou v běžné realitě nedosažitelné. Člověk pak k těmto cílům limitně směřuje, přičemž je nikdy nemůže zcela dosáhnout. Spirituální život je tak celkově zaměřen na něco, co člověka přesahuje a člověk je na neustálé cestě, která je nikdy nekončícím procesem k vytyčenému spirituálnímu cíli.“ (Křivohlavý, 2006)

Deset spirituálních témat

 1. Být čestný
 2. Být milosrdný k druhým lidem
 3. Nacházet vyšší úroveň smyslu života
 4. Žít v harmonii se světem
 5. Pomáhat druhým lidem
 6. Žít tak, aby se to líbilo tomu, kterého považuji za nejvyšší hodnotu (Bohu)
 7. Angažovat se v oblasti náboženského života
 8. Zachovávat náboženskou víru a žít podle toho, v co věřím
 9. Respektovat ve svém jednání své svědomí
 10. Mít pevnou strukturu a hierarchii nosných hodnot

Myslím, že tyto hodnoty v pojetí spirituálních témat často nalézáme i etických kodexech různých firem a organizací přesto je považujeme pouze za etické, i když mají nepochybně i vyšší smysl, třeba ten spirituální.

Ještě doplním další hezký popis pana profesora Křivohlavého:

Rámeček č. 1: Kdy je lidem dobře

Charakteristiky osobních cílů, které vedou k dobrému subjektivnímu stavu

 • konkrétně definované, splnitelné cíle (chodit slušně oblečen, mluvit pomalu a zřetelně…)
 • cíle naznačující přibližování se dominantnímu, nejvyššímu, celoživotnímu zaměření
 • cíle definované v termínech duchovní dimenze života (spirituální cíle)
 • cíle s charakteristikou skupinové afiliace
 • cíle zaměřené na zvyšování intimity v nejužších přátelských vztazích
 • generativní cíle
 • cíle vycházející z vlastního osobního rozhodnutí dané osoby (intrinsické cíle)
 • cíle vyznačující se vyšší mírou oddanosti zvolené činnosti
Další článek:  Umělec s excelem

Rámeček č. 2: Kdy lidem dobře není

Charakteristiky osobních cílů, které vedou k nedobrému subjektivnímu stavu

 • mocenské cíle (definované v termínech užití až zneužití moci)
 • ambivalentní (rozporuplné) cíle
 • cíle dodávané člověku z jeho okolí (extrinsické cíle)
 • konfliktní cíle (volba cílů, které kolidují s jinými již zvolenými cíli)
 • příliš abstraktní cíle (být 100% čestný, myslet vždy jen na pozitivní věci…)
 • snahy vyznačující se touhou od něčeho se distancovat (oddalovat)

Jung a spiritualita

Junga také zajímá funkce náboženství ve vztahu k duševnímu zdraví. Duševně a duchovně zdravý člověk musí znát a naplňovat smysl svého života. Jeden ze způsobů, jimiž náboženství podporuje duševní zdraví, je princip otevřené budoucnosti. Jung konstatuje, že člověk, kterému náboženství dává naději na posmrtný život, je zpravidla vyrovnanější a šťastnější, tedy i psychicky zdravější než ten, pro něhož budoucnost končí smrtí.

Závěrem

Pracuji s lidmi již nějakou dobu a nepochybně budu i nadále. Již dávno si však uvědomuji širší rozměr mé práce, ale i práce podnikatelů, kterým na jejich cestě pomáhám. Něco jako deset spirituálních témat vnímám ve svém životě a podnikání také. Co vy a vaše spiritualita?

„Spiritualita by neměla zůstávat omezená na prožívání na určitých místech či v určitý vyhrazený čas, ale měla by být prožívána každým okamžikem a odrážena v našem chování a jednání.“

Zdroje: http://jaro.krivohlavy.cz/

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin a odchodu zaměstnanců toho moc s tématem fluktuace ve vaší firmě nedokážete. Já ve své...

Dobrý šéf je především dobrý kouč!

Dobří lídři jsou obvykle také dobrými kouči. Vedoucí pracovníci jsou v první linii, když vedou, inspirují a povzbuzují lidi k výkonům a změnám. Efektivním...

Bez zaměstnávání starších trh práce neporazíte!

Současné náborové prostředí není tak vstřícné vůči věku, jak by mohlo být, i když se doba kvůli nedostatku kandidátů může výrazně změnit. Více než...

Proč vás vaši zaměstnanci opouštějí?

Jaké jsou hlavní důvody odchodu ze zaměstnání? A co láká kandidáty do nové práce? Nejnovější průzkum společnosti PayScale se do této problematiky ponořil, aby...

„Máte duševní hygienu a mohl bych ji vidět?“

Duševní hygienu vnímám jako sofistikovanější obsah metod, zásad a principů, které podporují naše duševní zdraví a pomáhají ho udržet v nějaké rovnováze, jenže takhle...

Servant leadership. Vůdcovství pro dnešní generace

V rámci přečtení dnes již více než tisíce článků a studií, včetně stovek knih na téma vedení a managmentu můžu s jistotu prohlásit, že...

Skleněný strop – reálná bariéra dnešních manažerek

Navzdory výrazné podpoře diverzity ve firmách a legislativě pro rovné příležitosti žen a mužů je třeba konstatovat, že ženy stále zůstávají v rozhodovacích pozicích...

Krizi překoná pouze podnikatelská odolnost

Důvodem, proč je dnes pojem resilience aktuálním tématem, je skutečnost, že někteří podnikatelé se vzdávají, zatímco jiní navzdory všemu nadále přežívají, zatímco se potýkají...

Jak nakopnout produktivitu vaší firmy?

Vedoucí pracovníci se vždy snaží zvýšit produktivitu zaměstnanců a samozřejmě někteří z nich se snaží zvýšit i tu vlastní. Až příliš často se však tato...

Model SPNNPS. Model vysoce výkonných organizací

Abych úvod trochu vylepšil našel jsem zajímavé přirovnání z knihy Alenka v říši divů, když hledala cestu z oné říše. „Řekla bys mi prosím,...

Metodika výstupního pohovoru. Průvodce exit interview

Výstupní pohovory se zaměstnanci jsou těžké a náročné. Ještě těžší je však najít vhodný způsob a vhodné otázky pro výstupní pohovor – exit interview....

Jak na adaptační proces? Komplexní plán zaškolení nového zaměstnance

Při nástupu nových zaměstnanců do vašeho podniku nebo organizace je důležité mít vypracovaný komplexní plán jejich nástupu a upozorňuji komplexní. Adaptační plán = co +...

Co hledáte:

Nejnovější články

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních...

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin...

Pohřben v práci? Tohle je vaše poslední židle!

Mnoho firem sice investuje do nákladných ergonomických kancelářských židlí,...

Chyťte rok 2023 za pačesy!

V první polovině roku 2022 se inflace rozběhla na...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Nemůžete nemít značku zaměstnavatele

Moc se mi líbil článek, jehož autorem je Dave...

Barva oblečení a pohovor? Když za vás mluví barvy

Našel jsem tři roky starou studii o barvách a...

Ovlivňují naše biorytmy naši kariéru?

Lidé, jejichž výkonnost má svůj vrchol ráno, mají vetší...

Průvodce: Hledání pasivních kandidátů na trhu práce

Pasivní kandidát je někdo, kdo je v současné době...

HR management malé firmy. Jak vám to jde se zaměstnanci?

Následující data jsou založeny na průzkumu téměř 500 zaměstnanců...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Spiritualita a firma? Jde podnikání a spiritualita dohromady?Zcela upřímně tímto názvem článku způsobím asi rozčeření ustálených poradenských vod. Zase ale na druhou stranu nevidím důvod, proč téma spirituality nevložit do firemní strategie nebo by nemělo mít přesah do podnikání. V době, kdy se všichni různorodě vyrovnávají s těžkostmi a se stresem...