Pátek, 1 července, 2022

Existuje spirituální dynamika firmy?

Určitě se dočkám různých komentářů na toto téma, ale něco mi říká, že tento článek podpoří mou praxi v práci se společnostmi, kde mně toto téma již delší dobu rezonuje. Totiž vždy když přijdete s nějakým novým modelem, uvažováním nebo postupem dostanete dle sociologa Thomase Kuhna tyto levely v přijetí. Rozhodně není lehké začít pracovat napříč společností s novým pojetím, ale stejně jako každá změna musí být podpořena myšlením majitelem a celkovým nastavením potřeby transformace firmy v cosi nového.

Tři etapy v procesu přijetí nového modelu:

 1. Celková odolnost vůči výsměchu, který přichází od lidí, jež nechtějí přijmout změnu.
 2. Pokusit se o vysvětlení s odkazem na předchozí paradigma za použití stejného jazyka a konceptu.
 3. Přijetí takovéto změny musí působit jako samozřejmé věc.

Asi se dočkám kladného souhlasu, že v rámci společnosti jako celku můžeme hovořit o něčem, co je vnímáno jako energie firmy, která může mít svou polaritu. V organizaci, která nevnímá svou vnitřní firemní energii, se bude symptomaticky projevovat nízká morálka, špatný pracovní výkon, budou se opakovaně tvořit neustále konflikty. Nespokojení zákazníci a malý zisk jsou další projevy dopadu nevhodné firemní energie.

- Reklama -Institut rodinných firem

Stejně jako lékaři nedokážou vyléčit výše uvedený chronický stav, ani management není schopen tento stav napravit, a proto se uchyluje k tradičním postupům. Vůbec tradice vytlačuje jakékoli jiné řešení, než je známo a je to možná proto, že se nepracuje s tématem spirituální inteligence organizace.

Energetické pole firmy

Protože latentní lidská energie může zničit vztahy na pracovišti a způsobit katastrofu na všech úrovních společnosti, pokud je vyvolána. Pokud energie není řízena, může se tát velmi škodlivou.

Další článek:  Mileniáni a trh práce

Čím čistější je energetické pole firmy a jednotlivých zaměstnanců, tím bude společnost jako celek efektivnější. V rámci managementu, řízení a rozvoje lidí se tato témata vyskytují stále dokola:

 • Pouze 34 % zaměstnanců cítí opravdu silnou loajalitu ke svému zaměstnavateli.
 • Pouze 47 % ředitelů firem má vysokou osobní integritu.
 • Až 70 % společností se potýká s nízkou morálkou a důvěrou.
 • Celých 46 % zaměstnanců odešlo ze zaměstnání kvůli pocitu nedocenění, dále:
 • až 61 % zaměstnanců uvádí jako důvod své nadřízené, a to kvůli nedostatečnému respektu k jejich osobě a celkem 88 % zaměstnanců uvedlo, že jim nebylo vyjádřeno uznání za práci, kterou vykonávali.

Osobnost s vysokou spirituální inteligencí, která se profiluje v rámci pracovního prostředí jako vůdce, umělec nebo intelektuál, horolezec nebo třeba kouč, v určité formě jako nezávislé anebo zcela samostatné povolání. Naopak nízká spirituální inteligence je ve obvykle ve formě fanatismu, sociální závislosti, sociopatické tendenci, sadismu, patří k ní také posedlost, hysterie, zneužívání moci nebo na forma paranoii.

Spirituální inteligence

Je to soubor schopností a dovedností, které lidem umožňují řešit problémy a dosahovat cílů v našem každodenním životě. Jde o určitou formu vnímavosti, citlivosti vůči duchovním a nadzkušenostní skutečnostem. Prosím o nezaměňování s pojmy jako je náboženství, víra nebo duchovno.

Pozn: Nadzkušenostní: překračující naši osobní smyslovou zkušenost s viditelným, slyšitelným a hmatatelným světem.

Lze identifikovat tyto složky spirituální inteligence:

 • Osobní kapacita pro transcendenci.
 • Schopnost vstupovat do vyšších stavů vědomí.
 • Schopnost naplňovat každodenní aktivity, události a vztahy posvátnem.
 • Schopnost využívat duchovní zdroje pro řešení životních témat a situací.

Pozn.: Transcendence: nadskutečný, přesahující smyslové i rozumové možnosti, běžnou zkušenost, za hranicemi poznání a tudíž nepoznatelný. Posvátno: jádro všech náboženství

Spirituální inteligence je součástí naší psychiky, která zná pravdu o tom, kdo jsme jako duchovní bytosti, a ví proč jsme tady a co je naším cílem. Je to naše přímé spojení s tím, co považujeme za univerzální inteligenci. Nejzákladnější podoba spirituální inteligence se dá nazývat intuicí. Operuje v nelokální realitě a je rovnoměrně rozložena mezi všemi lidmi. Problémy, špatné situace a konflikty jsou skrze spirituální inteligenci vnímány jako příležitosti k růstu a tyto situace jsou vnímány jako záměr k rozvoji.

Další článek:  Jaký je rozdíl mezi firemní kulturou, kodexem, prohlášením, misí a hodnotou?

Spirituální dynamika firmy

Hrubá energie proudí z lidského ega a je na úrovni mysli. Jemná energie vyplývá z našeho Vyššího Já a je spojena se spirituální inteligencí. Naše spirituální inteligence nás spojuje nejen s naším Vyšším Já, ale i s něčím, co lze nazvat univerzální inteligence. Spirituální inteligence není součástí obecné inteligence, jak ji běžně chápeme. Je neracionální a také nelineární.

Jak je asi důležitá tato myšlenka pro management, když objevíme příležitosti pro otevřenější, dynamičtější a nekonečně produktivnější pracoviště?

Kvantová realita

 1. Systémy = Produkce
 2. Hrubá energie = Data
 3. Fyzická lidská energie = Vědomí
 4. Jemná lidská energie = Nevědomí

Na tomto základě můžeme tvrdit, že naše současné vědecké a kulturní poznání, jež dnešní management využívá ve svých firmách, je na jednu stranu určitě dobré využívat zaběhlým tradičním způsobem, ale zároveň dle mne je důležité otevřít oči a vnímat skryté úrovně reality, ve kterých se nachází spirituální dynamika firemní energie.

Potřeba spirituální dynamiky firmy je taková, že pokud se jí naučíme vnímat, můžeme jí řídit. Je třeba si začít uvědomovat potřebu vnímání jemné energie a prohloubit naše znalosti, jak tuto energii zvládat.

Blokace úspěchu organizace

Toto je téma, se kterým se setkávám velice často v krizovém řízení. Firma s tímto druhem nevědomého strachu si při jakémkoli náznaku úspěchu najde cestu, jak se znova poškodit a ničit zevnitř. Bude stále dokola vytvářet způsoby, jak blokovat dynamiku energie, čímž je možnost úspěchu méně a méně reálná. Tuto cestu nazývám ve stálém hledání neúspěšnosti v systému nebo v selhání konkrétních lidí.

Další článek:  Firemní kultura začíná u majitele firmy

Kulturní disonance firmy

Obrovské množství nevědomě potlačovaných předsudků, přesvědčení, obav a arogance, jež jsou tak podobné hrubé lidské energii inklinují k tak velké disonanci, že mají za následek rozpad firemní kultury, který má za následek snížení produktivity a nárůst fluktuace.

Problematické spojování společností

Jedna věc je ta, jak se společnosti k sobě hodí a jak jim to umožní získat větší trhy, ale tak málo společnostem se skutečně podaří spojit, protože jejich energetické nastavení je tak rozdílné, že jedna požere druhou, a to co bylo dobré v jedné je pohlcenou silou druhé. To, co se mohlo jevit jako významná konkurenční výhoda má nyní trochu jiný nádech.  Dá se říci, že většina fúzí má stále tyto problémy i několik let po spojení.

Na závěr

 1. Dá se říci, že existuje něco jako energie firmy a její dynamika se může odvíjet od úrovně její spirituální inteligence?
 2. Souvisí dynamika organizace s její vnitřní energií?
 3. Co se ve firmách a mezi zaměstnanci přitahuje nebo odpuzuje?
 4. Máte pocit, že na vás některé firmy nějak působí a vy netušíte proč?

Další zdroje

Spirit

Latinské spiritus, o něhož anglické spirit pochází, má významy podobné: duch, nadšení, sebevědomí, ale také dech a dýchání. Ano, pro staré národy dech, duch a také duše souvisely. Někde to všechno označovali jedním slovem, jinde, jako v češtině, se vytvořila slova skoro stejná. Jak dech a duch neboli duše souvisí, asi není nutné široce objasňovat. Projevem života je dýchání, dokud žijeme, máme duši, když přestaneme dýchat, duše nás opustí a stane se duchem. Zdroj: https://region.rozhlas.cz/spirit-7287239

 

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal jsem to z celkem zjevného důvodu. Vůdcovství je schopnost jednotlivce nebo skupiny jednotlivců ovlivňovat a...

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců v práci kvůli stresorům, jako je delší pracovní doba, častější potíže, nutnost dělat více s...

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou lidé posuzováni pouze na základě svého těla a vzhledu. Termín by se dal přeložit jako...

Došla vám motivace? Teď nemůžete odejít…

Musím vám ukázat další objev na poli tvorby seriálů a tím je Severance. Kde Mark šéfuje týmu zaměstnanců, kterým byla chirurgicky oddělena pracovní a...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé péče, přesto obsahuje shodná data s jinými studiemi, které se zabývají tématem udržení, angažovanosti a retencí...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Nejnovější články

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Od výplaty k výplatě. Pracující chudoba

V České republice žije pod hranicí chudoby přibližně 1 milion...

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal...

Články, předplatné a nadace

Drazí čtenáři, asi jste si všimli, že některé články...

Top články týdne

Proč vás opouští zaměstnanci?

„Zastavte odchody svých lidí jednou pro vždy nebo se...

Krize vás nezabije, ale co určitě je…

Nejdříve vám představím dva nebezpečné kamarády, kterým je třeba...

Seo tipy pro personální marketing v roce 2016

Jak na optimalizované kariérní stránky nebo celou SEO koncepci...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Jak generace sledují video obsah?

YouTube má dnes na celém světě více než jednu...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Existuje spirituální dynamika firmy?Odvážné :) Určitě na tom něco, je konečně trefně nazvané...Karlos