DomůManažerské řízení | ManagementExistuje spirituální dynamika firmy?

Existuje spirituální dynamika firmy?

Odemkněte premium

Tento článek je premium obsahem pro předplatitele kmosek.com. Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Určitě se dočkám různých komentářů na toto téma, ale něco mi říká, že tento článek podpoří mou praxi v práci se společnostmi, kde mně toto téma již delší dobu rezonuje. Totiž vždy když přijdete s nějakým novým modelem, uvažováním nebo postupem dostanete dle sociologa Thomase Kuhna tyto levely v přijetí. Rozhodně není lehké začít pracovat napříč společností s novým pojetím, ale stejně jako každá změna musí být podpořena myšlením majitelem a celkovým nastavením potřeby transformace firmy v cosi nového.

Tři etapy v procesu přijetí nového modelu:

 1. Celková odolnost vůči výsměchu, který přichází od lidí, jež nechtějí přijmout změnu.
 2. Pokusit se o vysvětlení s odkazem na předchozí paradigma za použití stejného jazyka a konceptu.
 3. Přijetí takovéto změny musí působit jako samozřejmé věc.

Asi se dočkám kladného souhlasu, že v rámci společnosti jako celku můžeme hovořit o něčem, co je vnímáno jako energie firmy, která může mít svou polaritu. V organizaci, která nevnímá svou vnitřní firemní energii, se bude symptomaticky projevovat nízká morálka, špatný pracovní výkon, budou se opakovaně tvořit neustále konflikty. Nespokojení zákazníci a malý zisk jsou další projevy dopadu nevhodné firemní energie.

Stejně jako lékaři nedokážou vyléčit výše uvedený chronický stav, ani management není schopen tento stav napravit, a proto se uchyluje k tradičním postupům. Vůbec tradice vytlačuje jakékoli jiné řešení, než je známo a je to možná proto, že se nepracuje s tématem spirituální inteligence organizace.

Energetické pole firmy

Protože latentní lidská energie může zničit vztahy na pracovišti a způsobit katastrofu na všech úrovních společnosti, pokud je vyvolána. Pokud energie není řízena, může se tát velmi škodlivou.

Čím čistější je energetické pole firmy a jednotlivých zaměstnanců, tím bude společnost jako celek efektivnější. V rámci managementu, řízení a rozvoje lidí se tato témata vyskytují stále dokola:

 • Pouze 34 % zaměstnanců cítí opravdu silnou loajalitu ke svému zaměstnavateli.
 • Pouze 47 % ředitelů firem má vysokou osobní integritu.
 • Až 70 % společností se potýká s nízkou morálkou a důvěrou.
 • Celých 46 % zaměstnanců odešlo ze zaměstnání kvůli pocitu nedocenění, dále:
 • až 61 % zaměstnanců uvádí jako důvod své nadřízené, a to kvůli nedostatečnému respektu k jejich osobě a celkem 88 % zaměstnanců uvedlo, že jim nebylo vyjádřeno uznání za práci, kterou vykonávali.

Osobnost s vysokou spirituální inteligencí, která se profiluje v rámci pracovního prostředí jako vůdce, umělec nebo intelektuál, horolezec nebo třeba kouč, v určité formě jako nezávislé anebo zcela samostatné povolání. Naopak nízká spirituální inteligence je ve obvykle ve formě fanatismu, sociální závislosti, sociopatické tendenci, sadismu, patří k ní také posedlost, hysterie, zneužívání moci nebo na forma paranoii.

Spirituální inteligence

Je to soubor schopností a dovedností, které lidem umožňují řešit problémy a dosahovat cílů v našem každodenním životě. Jde o určitou formu vnímavosti, citlivosti vůči duchovním a nadzkušenostní skutečnostem. Prosím o nezaměňování s pojmy jako je náboženství, víra nebo duchovno.

Pozn: Nadzkušenostní: překračující naši osobní smyslovou zkušenost s viditelným, slyšitelným a hmatatelným světem.

Lze identifikovat tyto složky spirituální inteligence:

 • Osobní kapacita pro transcendenci.
 • Schopnost vstupovat do vyšších stavů vědomí.
 • Schopnost naplňovat každodenní aktivity, události a vztahy posvátnem.
 • Schopnost využívat duchovní zdroje pro řešení životních témat a situací.

Pozn.: Transcendence: nadskutečný, přesahující smyslové i rozumové možnosti, běžnou zkušenost, za hranicemi poznání a tudíž nepoznatelný. Posvátno: jádro všech náboženství

Spirituální inteligence je součástí naší psychiky, která zná pravdu o tom, kdo jsme jako duchovní bytosti, a ví proč jsme tady a co je naším cílem. Je to naše přímé spojení s tím, co považujeme za univerzální inteligenci. Nejzákladnější podoba spirituální inteligence se dá nazývat intuicí. Operuje v nelokální realitě a je rovnoměrně rozložena mezi všemi lidmi. Problémy, špatné situace a konflikty jsou skrze spirituální inteligenci vnímány jako příležitosti k růstu a tyto situace jsou vnímány jako záměr k rozvoji.

Spirituální dynamika firmy

Hrubá energie proudí z lidského ega a je na úrovni mysli. Jemná energie vyplývá z našeho Vyššího Já a je spojena se spirituální inteligencí. Naše spirituální inteligence nás spojuje nejen s naším Vyšším Já, ale i s něčím, co lze nazvat univerzální inteligence. Spirituální inteligence není součástí obecné inteligence, jak ji běžně chápeme. Je neracionální a také nelineární.

Jak je asi důležitá tato myšlenka pro management, když objevíme příležitosti pro otevřenější, dynamičtější a nekonečně produktivnější pracoviště?

Kvantová realita

 1. Systémy = Produkce
 2. Hrubá energie = Data
 3. Fyzická lidská energie = Vědomí
 4. Jemná lidská energie = Nevědomí

Na tomto základě můžeme tvrdit, že naše současné vědecké a kulturní poznání, jež dnešní management využívá ve svých firmách, je na jednu stranu určitě dobré využívat zaběhlým tradičním způsobem, ale zároveň dle mne je důležité otevřít oči a vnímat skryté úrovně reality, ve kterých se nachází spirituální dynamika firemní energie.

Potřeba spirituální dynamiky firmy je taková, že pokud se jí naučíme vnímat, můžeme jí řídit. Je třeba si začít uvědomovat potřebu vnímání jemné energie a prohloubit naše znalosti, jak tuto energii zvládat.

Blokace úspěchu organizace

Toto je téma, se kterým se setkávám velice často v krizovém řízení. Firma s tímto druhem nevědomého strachu si při jakémkoli náznaku úspěchu najde cestu, jak se znova poškodit a ničit zevnitř. Bude stále dokola vytvářet způsoby, jak blokovat dynamiku energie, čímž je možnost úspěchu méně a méně reálná. Tuto cestu nazývám ve stálém hledání neúspěšnosti v systému nebo v selhání konkrétních lidí.

Kulturní disonance firmy

Obrovské množství nevědomě potlačovaných předsudků, přesvědčení, obav a arogance, jež jsou tak podobné hrubé lidské energii inklinují k tak velké disonanci, že mají za následek rozpad firemní kultury, který má za následek snížení produktivity a nárůst fluktuace.

Problematické spojování společností

Jedna věc je ta, jak se společnosti k sobě hodí a jak jim to umožní získat větší trhy, ale tak málo společnostem se skutečně podaří spojit, protože jejich energetické nastavení je tak rozdílné, že jedna požere druhou, a to co bylo dobré v jedné je pohlcenou silou druhé. To, co se mohlo jevit jako významná konkurenční výhoda má nyní trochu jiný nádech.  Dá se říci, že většina fúzí má stále tyto problémy i několik let po spojení.

Na závěr

 1. Dá se říci, že existuje něco jako energie firmy a její dynamika se může odvíjet od úrovně její spirituální inteligence?
 2. Souvisí dynamika organizace s její vnitřní energií?
 3. Co se ve firmách a mezi zaměstnanci přitahuje nebo odpuzuje?
 4. Máte pocit, že na vás některé firmy nějak působí a vy netušíte proč?

Další zdroje

Spirit

Latinské spiritus, o něhož anglické spirit pochází, má významy podobné: duch, nadšení, sebevědomí, ale také dech a dýchání. Ano, pro staré národy dech, duch a také duše souvisely. Někde to všechno označovali jedním slovem, jinde, jako v češtině, se vytvořila slova skoro stejná. Jak dech a duch neboli duše souvisí, asi není nutné široce objasňovat. Projevem života je dýchání, dokud žijeme, máme duši, když přestaneme dýchat, duše nás opustí a stane se duchem. Zdroj: https://region.rozhlas.cz/spirit-7287239

 

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Přehled hodnocení článku

Olina
Pavel
Simona
Karlos

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Máte unavené, neproduktivní a nemotivované zaměstnance?

No konečně, někdo si toho všiml, že? Inzeráty s bonusy, robustní systémy benefitů, ukázkové kariérní dráhy, nic z toho nefunguje. Před námi je recese, zdražování a...

Pracujete na dálku? Bohužel jste v ohrožení

Ať už jste příznivci práce na dálku, nebo skeptici, existuje spousta nezodpovězených otázek ohledně toho, co bude s prací na dálku dál, zejména s...

Je tu nový design řízení: Hybridně – flexibilní model

Pokud si myslíte, že hybridní modely práce nefungují, pravděpodobně se stále upínáte na pojetí personalistiky a pracovního místa jako tomu bylo posledních 50 let....

Nejlepší pracoviště jsou: „Flexibilní pracoviště“

Pandemie v řadě podniků vyvolala skutečnou debatu o tom, jaký druh práce se je vlastně efektivní. Mnohé podniky přijímají flexibilní a hybridní formy práce, ale...

Propusťte manažery. Manažery nebereme, šetříme!

Školení zaměstnanců na HR manažery je o 76 % levnější než najmutí nového manažera. Podle aktuálního průzkumu mohou podniky ušetřit až 76 % nákladů...

Už máte svého interim manažera?

Interim manažeři, dočasní pracovníci chcete-li, jsou pohotoví a agilní, mají schopnost rychle přejít na náročnou pracovní pozici a rychle vyhodnotit aktuální situaci, ale nejen...

Šest pravidel produktivity dle Elona Muska

Tento uniklý dokument obsahuje doporučení Elona Muska svým zaměstnancům ve firmě Tesla. Email by odeslán zaměstnancům společnosti Tesla s tím, že jim doporučuje 6 pravidel...

Jak bude vypadat budoucí leadership?

Obchodní prostředí se nepochybně mění. I když některé aspekty vedení, jako je stanovení vize a realizace strategie, zůstanou zachovány. Budoucí manažeři budou muset mít...

Pro změnu civilizace potřebujeme nový leadership

Snad se neleknete, že jsem přeskočil z tématu firem a podniků hned do největšího měřítka jakým je sama civilizace, ale k tomuto článku mě donutilo mé...

V HR už nic neplatí. Musíte začít od začátku!

Dalo by se říci, že je před námi celá řada změn u fungujících procesů a postupů. Dochází k narušení a víceméně ke zpochybnění základních...

Personalisté pozor! 5 klíčových top témat v oblasti HR

Manažeři a vedoucí pracovníci v oblasti HR/ lidských zdrojů musí řídit investice do lidí a také do technologií, pěstovat podpůrnou firemní kulturu a nově...

Chcete vyšší výkon podniku? Objevte Pygmalion efekt

Pygmalionský efekt - Rosenthalův efekt a Golemův efekt jsou dva zajímavé psychologické jevy, které můžeme také zaznamenat na dnešních pracovištích. Říká se, že očekávání...

Co hledáte:

Nejnovější články

Posuzujete lidi podle obličeje? Dopouštíte se face-ismu

Prostě vypadáte neschopně a nedůvěryhodně a bohužel s tím nic...

„Možná se mýlím.“ (Odemčeno)

Tato kniha vás mnohému naučí, zvláště pokud jste v situaci,...

Máte unavené, neproduktivní a nemotivované zaměstnance?

No konečně, někdo si toho všiml, že? Inzeráty s bonusy,...

Na krizi vašeho podniku se dá připravit. Učte se war gamingu!

Krize je před branami, u některých podniků již prochází...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Kobot – budoucnost průmyslové výroby?

Dle studie vědců z Pekingské univerzity z minulého měsíce...

Nestaňte se Homo Hygienicus

Přiznám se, že tuto knihu jsem si koupil kvůli...

Jak řídit vlastní stres? Management stresu

Management stresu představuje různé techniky, ale také postupy cílené...

Nevytěžená příležitost EXIT interview  

Možná uslyším odezvu, raději se s ní/ním již nebavit...

Vyhoření manažerů? Co stojí za rostoucím trendem?

Téměř dva roky po začátku pandemie je vyhoření na...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Odvážné :) Určitě na tom něco, je konečně trefně nazvané...KarlosExistuje spirituální dynamika firmy?