DomůManažerské řízení | ManagementExistuje spirituální dynamika firmy?

Existuje spirituální dynamika firmy?

Určitě se dočkám různých komentářů na toto téma, ale něco mi říká, že tento článek podpoří mou praxi v práci se společnostmi, kde mně toto téma již delší dobu rezonuje. Totiž vždy když přijdete s nějakým novým modelem, uvažováním nebo postupem dostanete dle sociologa Thomase Kuhna tyto levely v přijetí. Rozhodně není lehké začít pracovat napříč společností s novým pojetím, ale stejně jako každá změna musí být podpořena myšlením majitelem a celkovým nastavením potřeby transformace firmy v cosi nového.

Tři etapy v procesu přijetí nového modelu:

 1. Celková odolnost vůči výsměchu, který přichází od lidí, jež nechtějí přijmout změnu.
 2. Pokusit se o vysvětlení s odkazem na předchozí paradigma za použití stejného jazyka a konceptu.
 3. Přijetí takovéto změny musí působit jako samozřejmé věc.

Asi se dočkám kladného souhlasu, že v rámci společnosti jako celku můžeme hovořit o něčem, co je vnímáno jako energie firmy, která může mít svou polaritu. V organizaci, která nevnímá svou vnitřní firemní energii, se bude symptomaticky projevovat nízká morálka, špatný pracovní výkon, budou se opakovaně tvořit neustále konflikty. Nespokojení zákazníci a malý zisk jsou další projevy dopadu nevhodné firemní energie.

Stejně jako lékaři nedokážou vyléčit výše uvedený chronický stav, ani management není schopen tento stav napravit, a proto se uchyluje k tradičním postupům. Vůbec tradice vytlačuje jakékoli jiné řešení, než je známo a je to možná proto, že se nepracuje s tématem spirituální inteligence organizace.

Energetické pole firmy

Protože latentní lidská energie může zničit vztahy na pracovišti a způsobit katastrofu na všech úrovních společnosti, pokud je vyvolána. Pokud energie není řízena, může se tát velmi škodlivou.

Další článek:  5 chyb a omylů v motivaci vašich zaměstnanců

Čím čistější je energetické pole firmy a jednotlivých zaměstnanců, tím bude společnost jako celek efektivnější. V rámci managementu, řízení a rozvoje lidí se tato témata vyskytují stále dokola:

 • Pouze 34 % zaměstnanců cítí opravdu silnou loajalitu ke svému zaměstnavateli.
 • Pouze 47 % ředitelů firem má vysokou osobní integritu.
 • Až 70 % společností se potýká s nízkou morálkou a důvěrou.
 • Celých 46 % zaměstnanců odešlo ze zaměstnání kvůli pocitu nedocenění, dále:
 • až 61 % zaměstnanců uvádí jako důvod své nadřízené, a to kvůli nedostatečnému respektu k jejich osobě a celkem 88 % zaměstnanců uvedlo, že jim nebylo vyjádřeno uznání za práci, kterou vykonávali.

Osobnost s vysokou spirituální inteligencí, která se profiluje v rámci pracovního prostředí jako vůdce, umělec nebo intelektuál, horolezec nebo třeba kouč, v určité formě jako nezávislé anebo zcela samostatné povolání. Naopak nízká spirituální inteligence je ve obvykle ve formě fanatismu, sociální závislosti, sociopatické tendenci, sadismu, patří k ní také posedlost, hysterie, zneužívání moci nebo na forma paranoii.

Spirituální inteligence

Je to soubor schopností a dovedností, které lidem umožňují řešit problémy a dosahovat cílů v našem každodenním životě. Jde o určitou formu vnímavosti, citlivosti vůči duchovním a nadzkušenostní skutečnostem. Prosím o nezaměňování s pojmy jako je náboženství, víra nebo duchovno.

Pozn: Nadzkušenostní: překračující naši osobní smyslovou zkušenost s viditelným, slyšitelným a hmatatelným světem.

Lze identifikovat tyto složky spirituální inteligence:

 • Osobní kapacita pro transcendenci.
 • Schopnost vstupovat do vyšších stavů vědomí.
 • Schopnost naplňovat každodenní aktivity, události a vztahy posvátnem.
 • Schopnost využívat duchovní zdroje pro řešení životních témat a situací.

Pozn.: Transcendence: nadskutečný, přesahující smyslové i rozumové možnosti, běžnou zkušenost, za hranicemi poznání a tudíž nepoznatelný. Posvátno: jádro všech náboženství

Spirituální inteligence je součástí naší psychiky, která zná pravdu o tom, kdo jsme jako duchovní bytosti, a ví proč jsme tady a co je naším cílem. Je to naše přímé spojení s tím, co považujeme za univerzální inteligenci. Nejzákladnější podoba spirituální inteligence se dá nazývat intuicí. Operuje v nelokální realitě a je rovnoměrně rozložena mezi všemi lidmi. Problémy, špatné situace a konflikty jsou skrze spirituální inteligenci vnímány jako příležitosti k růstu a tyto situace jsou vnímány jako záměr k rozvoji.

Další článek:  Pohovor bez diskriminace

Spirituální dynamika firmy

Hrubá energie proudí z lidského ega a je na úrovni mysli. Jemná energie vyplývá z našeho Vyššího Já a je spojena se spirituální inteligencí. Naše spirituální inteligence nás spojuje nejen s naším Vyšším Já, ale i s něčím, co lze nazvat univerzální inteligence. Spirituální inteligence není součástí obecné inteligence, jak ji běžně chápeme. Je neracionální a také nelineární.

Jak je asi důležitá tato myšlenka pro management, když objevíme příležitosti pro otevřenější, dynamičtější a nekonečně produktivnější pracoviště?

Kvantová realita

 1. Systémy = Produkce
 2. Hrubá energie = Data
 3. Fyzická lidská energie = Vědomí
 4. Jemná lidská energie = Nevědomí

Na tomto základě můžeme tvrdit, že naše současné vědecké a kulturní poznání, jež dnešní management využívá ve svých firmách, je na jednu stranu určitě dobré využívat zaběhlým tradičním způsobem, ale zároveň dle mne je důležité otevřít oči a vnímat skryté úrovně reality, ve kterých se nachází spirituální dynamika firemní energie.

Potřeba spirituální dynamiky firmy je taková, že pokud se jí naučíme vnímat, můžeme jí řídit. Je třeba si začít uvědomovat potřebu vnímání jemné energie a prohloubit naše znalosti, jak tuto energii zvládat.

Blokace úspěchu organizace

Toto je téma, se kterým se setkávám velice často v krizovém řízení. Firma s tímto druhem nevědomého strachu si při jakémkoli náznaku úspěchu najde cestu, jak se znova poškodit a ničit zevnitř. Bude stále dokola vytvářet způsoby, jak blokovat dynamiku energie, čímž je možnost úspěchu méně a méně reálná. Tuto cestu nazývám ve stálém hledání neúspěšnosti v systému nebo v selhání konkrétních lidí.

Další článek:  Jak zvednout náladu a zvýšit výkon ve firmě?

Kulturní disonance firmy

Obrovské množství nevědomě potlačovaných předsudků, přesvědčení, obav a arogance, jež jsou tak podobné hrubé lidské energii inklinují k tak velké disonanci, že mají za následek rozpad firemní kultury, který má za následek snížení produktivity a nárůst fluktuace.

Problematické spojování společností

Jedna věc je ta, jak se společnosti k sobě hodí a jak jim to umožní získat větší trhy, ale tak málo společnostem se skutečně podaří spojit, protože jejich energetické nastavení je tak rozdílné, že jedna požere druhou, a to co bylo dobré v jedné je pohlcenou silou druhé. To, co se mohlo jevit jako významná konkurenční výhoda má nyní trochu jiný nádech.  Dá se říci, že většina fúzí má stále tyto problémy i několik let po spojení.

Na závěr

 1. Dá se říci, že existuje něco jako energie firmy a její dynamika se může odvíjet od úrovně její spirituální inteligence?
 2. Souvisí dynamika organizace s její vnitřní energií?
 3. Co se ve firmách a mezi zaměstnanci přitahuje nebo odpuzuje?
 4. Máte pocit, že na vás některé firmy nějak působí a vy netušíte proč?

Další zdroje

Spirit

Latinské spiritus, o něhož anglické spirit pochází, má významy podobné: duch, nadšení, sebevědomí, ale také dech a dýchání. Ano, pro staré národy dech, duch a také duše souvisely. Někde to všechno označovali jedním slovem, jinde, jako v češtině, se vytvořila slova skoro stejná. Jak dech a duch neboli duše souvisí, asi není nutné široce objasňovat. Projevem života je dýchání, dokud žijeme, máme duši, když přestaneme dýchat, duše nás opustí a stane se duchem. Zdroj: https://region.rozhlas.cz/spirit-7287239

 

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin a odchodu zaměstnanců toho moc s tématem fluktuace ve vaší firmě nedokážete. Já ve své...

Bez zaměstnávání starších trh práce neporazíte!

Současné náborové prostředí není tak vstřícné vůči věku, jak by mohlo být, i když se doba kvůli nedostatku kandidátů může výrazně změnit. Více než...

Proč vás vaši zaměstnanci opouštějí?

Jaké jsou hlavní důvody odchodu ze zaměstnání? A co láká kandidáty do nové práce? Nejnovější průzkum společnosti PayScale se do této problematiky ponořil, aby...

Servant leadership. Vůdcovství pro dnešní generace

V rámci přečtení dnes již více než tisíce článků a studií, včetně stovek knih na téma vedení a managmentu můžu s jistotu prohlásit, že...

Skleněný strop – reálná bariéra dnešních manažerek

Navzdory výrazné podpoře diverzity ve firmách a legislativě pro rovné příležitosti žen a mužů je třeba konstatovat, že ženy stále zůstávají v rozhodovacích pozicích...

Krizi překoná pouze podnikatelská odolnost

Důvodem, proč je dnes pojem resilience aktuálním tématem, je skutečnost, že někteří podnikatelé se vzdávají, zatímco jiní navzdory všemu nadále přežívají, zatímco se potýkají...

Jak nakopnout produktivitu vaší firmy?

Vedoucí pracovníci se vždy snaží zvýšit produktivitu zaměstnanců a samozřejmě někteří z nich se snaží zvýšit i tu vlastní. Až příliš často se však tato...

Model SPNNPS. Model vysoce výkonných organizací

Abych úvod trochu vylepšil našel jsem zajímavé přirovnání z knihy Alenka v říši divů, když hledala cestu z oné říše. „Řekla bys mi prosím,...

Metodika výstupního pohovoru. Průvodce exit interview

Výstupní pohovory se zaměstnanci jsou těžké a náročné. Ještě těžší je však najít vhodný způsob a vhodné otázky pro výstupní pohovor – exit interview....

Jak na adaptační proces? Komplexní plán zaškolení nového zaměstnance

Při nástupu nových zaměstnanců do vašeho podniku nebo organizace je důležité mít vypracovaný komplexní plán jejich nástupu a upozorňuji komplexní. Adaptační plán = co +...

Uvíznutí manažeři mezi několika krizemi

Výzkumníci společnosti The Ken Blanchard Companies® nedávno dokončili průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jakým výzvám čelí dnešní manažeři a jak se s nimi úspěšně...

Udržení zaměstnanců není pouze problém HR

Není žádným tajemstvím, že udržení zaměstnanců je pro dnešní vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů prvořadým tématem. Stále se nacházíme uprostřed velkých změn, která...

Co hledáte:

Nejnovější články

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních...

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin...

Pohřben v práci? Tohle je vaše poslední židle!

Mnoho firem sice investuje do nákladných ergonomických kancelářských židlí,...

Chyťte rok 2023 za pačesy!

V první polovině roku 2022 se inflace rozběhla na...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Nemůžete nemít značku zaměstnavatele

Moc se mi líbil článek, jehož autorem je Dave...

Barva oblečení a pohovor? Když za vás mluví barvy

Našel jsem tři roky starou studii o barvách a...

Ovlivňují naše biorytmy naši kariéru?

Lidé, jejichž výkonnost má svůj vrchol ráno, mají vetší...

Průvodce: Hledání pasivních kandidátů na trhu práce

Pasivní kandidát je někdo, kdo je v současné době...

HR management malé firmy. Jak vám to jde se zaměstnanci?

Následující data jsou založeny na průzkumu téměř 500 zaměstnanců...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Existuje spirituální dynamika firmy?Odvážné :) Určitě na tom něco, je konečně trefně nazvané...Karlos