DomůKrizový management | Crisis managementStaňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

Odolný manažer - Manažerská resilience – Manažerská odolnost - Sociální resilience

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým k úspěchu, musíte být přizpůsobiví, proaktivní, a co je možná nejdůležitější, musíte být odolní. Resilience, z latinského slova resilire, tedy odrazit se, odskočit, znamenající v psychologii odolnost a schopnost vzdorovat nepříznivým silám, ale také zvládat nepříznivé situace a překonávat krize.

Být odolný

Být odolný znamená postavit se obtížím čelem, místo abyste propadali zoufalství nebo používali nezdravé strategie zvládání. Odolnost je často definována jako zásobárna duševní síly, která lidem pomáhá zvládat stres a těžkosti.

„Lidský stav se vyznačuje změnami. U lidí je příznačné, že kolísají od stavů doslova bláznivého nadšení až zase do zoufalství. Mezi těmito krajními duševními stavy existuje ideální rovnováha, kterou lze označit za čisté původní lidství“ (Zdroj).

Odolní lidé přehodnocují obtížnou situaci a hledají v ní smysluplné příležitosti. Mají své poslání, svůj smysl a svůj účel. Pocit, že jsou oddáni smysluplnému životnímu poslání, jim dodává odvahu a sílu. Mají systém sociální podpory a také podporují ostatní.

Budování odolnosti

Budování odolnosti je zásadní pro to, abyste se stali lídrem, který dokáže úspěšně procházet výzvami a vést ostatní s odvahou a přesvědčením. Výzkumy ukazují, že firmy prodchnuté odolností nejen přežívají, ale tváří v tvář změnám a nejistotě se jim daří lépe. Stejně tomu tak je u manažerů, kteří jsou odolní. Odolnost je schopnost nejen obstát ve velkých výzvách, ale i posílit se když probíhají.

Další článek:  KPI v personalistice, co můžeme měřit?

Žijeme ve světě, kde dnes probíhá jedna nepřetržitá krize, jedna krize za druhou, jako jedna velká vlna krize, která se neustále tříští o břeh.

Nikdo není imunní

Žádný podnik, žádná firma nebo organizace není imunní vůči nepředvídatelným hrozbám nebo krizovým situacím. V poslední době přinesla pandemie nebývalé změny ve fungování světa a v nějakém ohledu ovlivnila téměř každého. Aby organizace obstály v turbulentních dobách, jako je současná celosvětová krize, potřebují odolné vedoucí pracovníky, manažery, kteří dokáží zachovat klid pod tlakem a růst tváří v tvář nepřízni osudu.

Jak se stát odolným manažerem

Já vím, ono se to řekne! Pokud se snažíte posílit své vůdčí schopnosti a proměnit výzvy v příležitosti k pozitivním změnám, zde jsou čtyři způsoby, jak se stát odolnějšími a posunout se v kariéře.

Poznejte svoje limity

Aby mohli vedoucí pracovníci úspěšně vést ostatní v dobách změn a nejistoty, musí dobře znát sami sebe. Prostřednictvím sebereflexe a zpětné vazby od důvěryhodných kolegů mohou lídři identifikovat své silné a slabé stránky, stejně jako své motivační faktory, a přistupovat k výzvám s velkým smyslem pro emoční inteligenci. Výzkumy ukazují, že vysoká úroveň emoční inteligence je nejen nejsilnějším prediktorem výkonnosti na pracovišti, ale také vlastností, kterou sdílí 90 % vysoce funkčních zaměstnanců.

Pokud si zvyknete na to, že pravidelně vyhodnocujete efektivitu svého vedení, můžete přizpůsobit svůj styl vedení tak, abyste dokázali řešit složité obchodní problémy a usměrňovat svůj tým v turbulentních situacích.

Další článek:  Jsme národem špatných manažerů?

Učte se

Mezi řadou vlastností, které charakterizují efektivní vedení je odolnost jednou z těch, které lze zdokonalovat a posilovat. Odolnost není dar a není to něco s čím se rodíte. Neexistuje žádná aplikace odolnosti. Je to naučená schopnost a je velmi podobná svalům, které používáním posilujeme. Jedině přístup k výzvám s pozitivním nadhledem umožňuje vedoucím pracovníkům odrazit se od nepřízně osudu a vyjít z ní na druhé straně silnější. Květoslav Minařík říká: Bezpříčinná radostivost (zdroj). Neustálé pěstování pozitivity a rozvoj radostivosti.

Pokaždé, když projdeme nějakou krizí a najdeme v ní vždy trochu síly, můžeme si vybrat poznatek, ze kterého se můžeme poučit, a rozhodnout se, že nebudeme slabší nebo vystrašenější, ale naopak o trochu statečnější.

Mějte cíl a účel

Účel je pro pracovní výkon nesmírně důležitý. Účel vede k vyšší spokojenosti s prací, silnější sociální podpory na pracovišti a také k větší angažovanosti zaměstnanců. Pokud budete k práci přistupovat s ohledem na účel a vštípíte svému týmu smysluplnost, můžete vést své zaměstnance autentičtěji a v případě výzev je sjednotit kolem poslání, což jim umožní uvolnit svůj potenciál a podat co nejlepší výkon v úsilí o úspěch organizace.

Pečujte o vztahy

Když čelíte zdánlivě nepřekonatelným krizím, důvěryhodní přátelé a kolegové mohou být zdrojem, ze kterého mohou vedoucí pracovníci čerpat sílu a vedení. Silná profesní síť může poskytnout přístup k lidem s různými perspektivami a dovednostmi spolu se zdroji, které lze využít k vytvoření vysoce výkonných týmů a k prosazení klíčových projektů.

Rozšiřováním své sítě a učením se od kolegů s různými zkušenostmi a talenty se můžete stát schopnějším vedoucím pracovníkem a získat sebevědomí potřebné k překonávání překážek a ovlivňování ostatních, aby činili totéž.

Další článek:  Co odlišuje dobrého a špatného manažera?

Odolný manažer

Stát se odolnějším lídrem je snaha, která si zaslouží dlouhodobý plán rozvoje každého profesionála. Díky pohledu dovnitř, závazku učit se, následování cíle a pěstování vztahů můžete zlepšit způsob, jakým reagujete na výzvy.

Klíčové vlastnosti odolného manažera

Odolní manažeři zakládají na pozitivních zkušenostech. Ví, že nad některými podrážděními, která zažívá v práci i mimo ni, nebude mít nikdy kontrolu. Oceňuje však, že má kontrolu nad tím, aby do svého dne zabudoval pozitivní zážitky, které mohou být přínosem pro něj i pro ostatní.

Odolný manažer zná své silné a slabé stránky, toto povědomí pomáhá využívat své silné stránky k tomu, aby se vyrovnal s nepřízní osudu, a věří ve svou schopnost úspěšně řešit problémy. Nebojí se říct „ne“ projevuje sebejisté komunikační dovednosti, věci nezakrývá ani nereaguje přehnaně, ale komunikuje jasně a s respektem k sobě i ostatním.

Udržuje si nadhled a neproměňuje každou událost v krizi, místo toho se dokáže na problémy a výzvy dívat z různých úhlů pohledu a udržovat je v proporcích, přičemž bere v úvahu mnoho různých faktorů. Dokáže ale také požádat o podporu, když je to třeba, díky tomu, že se snaží vytvářet podpůrné sítě a ví, kdy požádat o pomoc, může odolný manažer požádat o podporu dříve, než problém eskaluje.

Empatie a odolnost. Odolný manažer dokáže nejen rozpoznat a pochopit své vlastní emoce, ale také si uvědomuje emoce ostatních a dokáže se na věci podívat z pohledu druhého.  Rozpoznávají silné stránky a přínosy lidí, poskytují důležitou zpětnou vazbu a zároveň identifikují potřeby členů týmu v oblasti růstu.

Staňte se odolným manažerem nebo odolnou manažerkou, držím vám palce.

  • Zdroj citace: Květoslav Minařík, Jóga v životě současného člověka
Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Řízení firmy v době krize. Podnikatelské jamais vu

Během krize, která probíhá a další je již před námi se manažeři musí bohužel vzdát přesvědčení, že reakce shora dolů zajistí stabilitu. V běžných...

Druhy podnikatelských krizí. Jak zvládnout krize v podnikání

Krize ve firmě nebo podniku je často zcela nepředvídaná událost, která vyvolává neklid mezi lidmi v organizaci a částečně také mimo ni. Organizaci dnes...

Božský komplex podnikatele. Vypněte si GOD MODE!

Nejdříve si vysvětlíme pojem God mode. God mode je obecný výraz pro cheatovací kód ve videohrách, který činí hráče nepřemožitelným. Bohužel se někdy potkáme...

Krizový scénář pro české podniky do roku 2030

S ohledem na vývoj, který nyní zažívá většina dnešních firem, a nejen těch rodinných je jasné, že firmy budou muset začít daleko více zasahovat do...

Stojíte, stagnujete, přešlapujete? Zkuste zpětnou vazbu

Pro majitele nebo manažery na jakékoliv úrovni je nejlepším způsobem jak se rozvíjet, vést a pak získat zpětnou vazbu. Znamená to jednat a komunikovat...

Manažerky, podnikatelky se syndromem včelí královny

Tento termín poprvé definovali psychologové (C. Tavris, G. L. Staines a T. E. Jayaratne ) na Michiganské univerzitě v roce 1973 z jiného zdroje je...

Jak budovat silnou rodinnou firmu?

V roce 1972 učinily děti zakladatele společnosti Porsche Ferdinanda Porscheho odvážný krok. (Až do roku 1935 byl Ferdinand Porsche československým občanem, byť v Československu prakticky...

Nová krizová role HR

V mém dnešním článku se můžeme se zaměřit na očekávanou budoucí úlohu lidských zdrojů.  Mohli bychom se domnívat, že manažeři lidských zdrojů mohou plnit zásadní...

Majitelé naslouchejte mladým. Reverzní mentoring

Měl bych jako majitel začít dělat něco jinak, aby mně neujel vlak doby? Jak diskutovat a rozvíjet moderní témata, kterým jako majitel vzhledem...

Z krize firmy vás vyvedou pouze talenti

Syndrom Jackieho Robinsona je stav, kdy jste příslušníkem nedostatečně zastoupené skupiny v něčem první a jediný, a máte pocit, že musíte být výjimeční a...

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal jsem to z celkem zjevného důvodu. Vůdcovství je schopnost jednotlivce nebo skupiny jednotlivců ovlivňovat a...

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců v práci kvůli stresorům, jako je delší pracovní doba, častější potíže, nutnost dělat více s...

Co hledáte:

Nejnovější články

Textovky a SMS v náboru? Nový trend v náboru zaměstnanců?

Společnost Nexxt nedávno oznámila výsledky celostátního průzkumu mezi více...

Manuál na firemní krizi

Máme tu další článek, který by měl podpořit firmy...

Inspirace: Opravdu dobrá videa značek zaměstnavatelů

Několik inspirativních způsobů, jak komunikovat svou značku zaměstnavatele s...

Když stavíte pyramidu potřebujete taky volno…

V Britském muzeu naleznete místo, které je vyhrazené vápencové...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Kompletní průvodce soft skills a hard skills

Studie Stanford Research Institute a Carnegie Mellon Foundation mezi...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou...

Přišel nový ředitel, odcházíme!

V životě firem se dějí různé etapy a restrukturalizace firmy,...

Automatizace, robotizace a zánik pracovních míst

Automatizace jednoznačně mění způsob, jakým pracujeme a také v...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilienceV dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým k úspěchu, musíte být přizpůsobiví, proaktivní, a co je možná nejdůležitější, musíte být odolní. Resilience, z latinského slova resilire, tedy odrazit...