Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým k úspěchu, musíte být přizpůsobiví, proaktivní, a co je možná nejdůležitější, musíte být odolní. Resilience, z latinského slova resilire, tedy odrazit se, odskočit, znamenající v psychologii odolnost a schopnost vzdorovat nepříznivým silám, ale také zvládat nepříznivé situace a překonávat krize.

Být odolný

Být odolný znamená postavit se obtížím čelem, místo abyste propadali zoufalství nebo používali nezdravé strategie zvládání. Odolnost je často definována jako zásobárna duševní síly, která lidem pomáhá zvládat stres a těžkosti.

„Lidský stav se vyznačuje změnami. U lidí je příznačné, že kolísají od stavů doslova bláznivého nadšení až zase do zoufalství. Mezi těmito krajními duševními stavy existuje ideální rovnováha, kterou lze označit za čisté původní lidství“ (Zdroj).

Odolní lidé přehodnocují obtížnou situaci a hledají v ní smysluplné příležitosti. Mají své poslání, svůj smysl a svůj účel. Pocit, že jsou oddáni smysluplnému životnímu poslání, jim dodává odvahu a sílu. Mají systém sociální podpory a také podporují ostatní.

Budování odolnosti

Budování odolnosti je zásadní pro to, abyste se stali lídrem, který dokáže úspěšně procházet výzvami a vést ostatní s odvahou a přesvědčením. Výzkumy ukazují, že firmy prodchnuté odolností nejen přežívají, ale tváří v tvář změnám a nejistotě se jim daří lépe. Stejně tomu tak je u manažerů, kteří jsou odolní. Odolnost je schopnost nejen obstát ve velkých výzvách, ale i posílit se když probíhají.

Další článek:  Objevte v sobě manažera Tao. Tao manažerská cesta

Žijeme ve světě, kde dnes probíhá jedna nepřetržitá krize, jedna krize za druhou, jako jedna velká vlna krize, která se neustále tříští o břeh.

Nikdo není imunní

Žádný podnik, žádná firma nebo organizace není imunní vůči nepředvídatelným hrozbám nebo krizovým situacím. V poslední době přinesla pandemie nebývalé změny ve fungování světa a v nějakém ohledu ovlivnila téměř každého. Aby organizace obstály v turbulentních dobách, jako je současná celosvětová krize, potřebují odolné vedoucí pracovníky, manažery, kteří dokáží zachovat klid pod tlakem a růst tváří v tvář nepřízni osudu.

Jak se stát odolným manažerem

Já vím, ono se to řekne! Pokud se snažíte posílit své vůdčí schopnosti a proměnit výzvy v příležitosti k pozitivním změnám, zde jsou čtyři způsoby, jak se stát odolnějšími a posunout se v kariéře.

Poznejte svoje limity

Aby mohli vedoucí pracovníci úspěšně vést ostatní v dobách změn a nejistoty, musí dobře znát sami sebe. Prostřednictvím sebereflexe a zpětné vazby od důvěryhodných kolegů mohou lídři identifikovat své silné a slabé stránky, stejně jako své motivační faktory, a přistupovat k výzvám s velkým smyslem pro emoční inteligenci. Výzkumy ukazují, že vysoká úroveň emoční inteligence je nejen nejsilnějším prediktorem výkonnosti na pracovišti, ale také vlastností, kterou sdílí 90 % vysoce funkčních zaměstnanců.

Pokud si zvyknete na to, že pravidelně vyhodnocujete efektivitu svého vedení, můžete přizpůsobit svůj styl vedení tak, abyste dokázali řešit složité obchodní problémy a usměrňovat svůj tým v turbulentních situacích.

Učte se

Mezi řadou vlastností, které charakterizují efektivní vedení je odolnost jednou z těch, které lze zdokonalovat a posilovat. Odolnost není dar a není to něco s čím se rodíte. Neexistuje žádná aplikace odolnosti. Je to naučená schopnost a je velmi podobná svalům, které používáním posilujeme. Jedině přístup k výzvám s pozitivním nadhledem umožňuje vedoucím pracovníkům odrazit se od nepřízně osudu a vyjít z ní na druhé straně silnější. Květoslav Minařík říká: Bezpříčinná radostivost (zdroj). Neustálé pěstování pozitivity a rozvoj radostivosti.

Další článek:  Jak zvýšit výkon firmy? Potřebujete spokojené zaměstnance!

Pokaždé, když projdeme nějakou krizí a najdeme v ní vždy trochu síly, můžeme si vybrat poznatek, ze kterého se můžeme poučit, a rozhodnout se, že nebudeme slabší nebo vystrašenější, ale naopak o trochu statečnější.

Mějte cíl a účel

Účel je pro pracovní výkon nesmírně důležitý. Účel vede k vyšší spokojenosti s prací, silnější sociální podpory na pracovišti a také k větší angažovanosti zaměstnanců. Pokud budete k práci přistupovat s ohledem na účel a vštípíte svému týmu smysluplnost, můžete vést své zaměstnance autentičtěji a v případě výzev je sjednotit kolem poslání, což jim umožní uvolnit svůj potenciál a podat co nejlepší výkon v úsilí o úspěch organizace.

Pečujte o vztahy

Když čelíte zdánlivě nepřekonatelným krizím, důvěryhodní přátelé a kolegové mohou být zdrojem, ze kterého mohou vedoucí pracovníci čerpat sílu a vedení. Silná profesní síť může poskytnout přístup k lidem s různými perspektivami a dovednostmi spolu se zdroji, které lze využít k vytvoření vysoce výkonných týmů a k prosazení klíčových projektů.

Rozšiřováním své sítě a učením se od kolegů s různými zkušenostmi a talenty se můžete stát schopnějším vedoucím pracovníkem a získat sebevědomí potřebné k překonávání překážek a ovlivňování ostatních, aby činili totéž.

Odolný manažer

Stát se odolnějším lídrem je snaha, která si zaslouží dlouhodobý plán rozvoje každého profesionála. Díky pohledu dovnitř, závazku učit se, následování cíle a pěstování vztahů můžete zlepšit způsob, jakým reagujete na výzvy.

Další článek:  Pozor na fluktuaci zaměstnanců

Klíčové vlastnosti odolného manažera

Odolní manažeři zakládají na pozitivních zkušenostech. Ví, že nad některými podrážděními, která zažívá v práci i mimo ni, nebude mít nikdy kontrolu. Oceňuje však, že má kontrolu nad tím, aby do svého dne zabudoval pozitivní zážitky, které mohou být přínosem pro něj i pro ostatní.

Odolný manažer zná své silné a slabé stránky, toto povědomí pomáhá využívat své silné stránky k tomu, aby se vyrovnal s nepřízní osudu, a věří ve svou schopnost úspěšně řešit problémy. Nebojí se říct „ne“ projevuje sebejisté komunikační dovednosti, věci nezakrývá ani nereaguje přehnaně, ale komunikuje jasně a s respektem k sobě i ostatním.

Udržuje si nadhled a neproměňuje každou událost v krizi, místo toho se dokáže na problémy a výzvy dívat z různých úhlů pohledu a udržovat je v proporcích, přičemž bere v úvahu mnoho různých faktorů. Dokáže ale také požádat o podporu, když je to třeba, díky tomu, že se snaží vytvářet podpůrné sítě a ví, kdy požádat o pomoc, může odolný manažer požádat o podporu dříve, než problém eskaluje.

Empatie a odolnost. Odolný manažer dokáže nejen rozpoznat a pochopit své vlastní emoce, ale také si uvědomuje emoce ostatních a dokáže se na věci podívat z pohledu druhého.  Rozpoznávají silné stránky a přínosy lidí, poskytují důležitou zpětnou vazbu a zároveň identifikují potřeby členů týmu v oblasti růstu.

Staňte se odolným manažerem nebo odolnou manažerkou, držím vám palce.

  • Zdroj citace: Květoslav Minařík, Jóga v životě současného člověka
Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Nejsou lidi, klesá produktivita, co dělat? Státe poraď si!

Ukážu vám graf, ze kterého vám nebude úplně dobře, ale myslím, že to, co předvádí naše média posledních několik let, vás zase tento můj...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové a odlišné dovednosti, které přesahují tradiční týmové vedení. Konkrétně budou organizace a podniky v blízké budoucnosti...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance jako na soubory dovedností a znalostí a opustit tradiční vnímání pracovního místa jako status idem. Většina...

SMART metoda je mrtvá, teď je tu FAST

Podle nedávného průzkumu si zaměstnanci ve většině organizací stanovují cíle sami pro sebe nebo pro své týmy. Pokud jde o stanovování cílů, většina manažerů...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým k úspěchu, musíte být přizpůsobiví, proaktivní, a co je možná nejdůležitější, musíte být odolní. Resilience, z latinského slova resilire, tedy odrazit...Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience