DomůKariéra | CareerStaňte se STAR vašeho interview. Jak se připravit na behaviorální pohovor

Staňte se STAR vašeho interview. Jak se připravit na behaviorální pohovor

Odemkněte premium

Tento článek je premium obsahem pro předplatitele kmosek.com. Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Současné postupy vedení pohovorů stále častěji zahrnují používání techniky behaviorálního pohovoru. Chytrý uchazeč o zaměstnání se na pravděpodobnost takového pohovoru připraví pomocí metody STAR. Každý chce být přece připraven.

Co je metoda STAR

Metoda STAR je popsána zkratkou pro uspořádání odpovědí na otevřené otázky behaviorálního pohovoru. Písmena znamenají situace – situation, úkol – task, akce – action a výsledky – result.

Většina těchto behaviorálních otázek začíná tvrzením jako např:

 • „Povězte mi o situaci, kdy jste musel/a řídit tým.“
 • „Popište mně okamžik, kdy jste musel/a řešit konflikt mezi zaměstnanci.“
 • „Povězte mně o vašem posledním projektu, jak jste ho zdárně dokončil/a?“

Tyto otázky se vztahují k profesní minulosti uchazeče, ale pouze do té míry, do jaké odpověď vrhá světlo na jeho budoucí jednání. Nepřipravený uchazeč bude mít vážný problém vymyslet efektivní situaci, kterou lze použít jako odpověď na místě. Chytrý uchazeč o zaměstnání bude tyto otázky předvídat a náležitě se připraví. Pomocí metody STAR pak může uchazeč poskytnout odpověď, která bude pohotová, přesvědčivá a působivá.

Jak se připravit na pohovor formou STAR

Každý uchazeč o zaměstnání by měl znát své profesní zázemí zevnitř i zvenčí. Uchazeč musí také vědět, co je pro danou práci požadováno a jak a proč se na ni hodí. Tomu se říká úvaha o vhodnosti pracovního profilu a pracovního místa. Nejlepší přípravou je projít si svou minulost a předvídat otázky a odpovědi pro každou pozici a kariérní přechod. Vzorové pohovory s rodinou nebo přáteli mohou pomoci odhalit tato témata vyprávění. Trénujte a zkoušejte odpovědi.

Pokud se například jedná o pozici účetního, lze určit, že klíčem k úspěchu je smysl pro detail, účetní dovednosti, pracovní morálka a třeba pečlivost. Jiné otázky dostane obchodník nebo svářeč. Uchazeč o tuto pozici musí být připraven pomocí metody STAR odpovědět na otázky, které zdůrazňují každý z těchto předpokladů pro danou pozici.

Na základě této přípravy byste měli mít dobré odpovědi na otázky jako např:

 • Proč se ucházíte o tuto pozici?
 • Co jste se naučili v rámci této praxe?
 • Co byste dnes udělali jinak?
 • Jak jste byli na své pozici efektivní?

Seznam otázek se zdá být nekonečný, ale správná příprava odhalí zřejmé otázky v kontextu toho, co pracovník v náboru nebo (personální agentura) hledá.

Jak odpovídat na otázky při pohovoru pomocí metody STAR

Metoda STAR umožňuje uchazečům soustředit se a uspořádat své odpovědi jasně a důsledně. Prvky odpovědi na pohovor metodou STAR jsou následující:

Situace – Úkol – Akce – Výsledek

Situace

Tím, že budete mluvit jako novinář nebo vypravěč, můžete připravit půdu pro rozhovor a upoutat jeho pozornost. Rámec kdo-co-kdy-kde je dobrým výchozím bodem pro popis situace. Kde jste pracovali, ve kterém okamžiku vaší kariéry se to odehrálo a kdo byli klíčoví lidé, kteří se na tom podíleli? Vyhněte se nesouvisejícím detailům, ale mluvte tak, aby se s vámi posluchač mohl ztotožnit a abyste mu připadali zajímaví.

Popište situaci, ve které jste se ocitli, nebo úkol, který jste potřebovali splnit. Musíte popsat konkrétní událost nebo situaci, nikoliv obecný popis toho, co jste dělali v minulosti. Nezapomeňte uvést dostatek podrobností, aby je tazatel pochopil. Tato situace může být z předchozího zaměstnání, z dobrovolnické činnosti nebo z jakékoli relevantní události.

Úkol

Úkol je vaše chápání poslání nebo účelu. Jaký problém jste se snažili vyřešit ve své roli nebo v tomto příkladu? Vyberte si příběh, který podtrhne jednu z vašich současných schopností nebo dovedností. Jaký cíl jste plnili?

Akce

V této části podrobně popíšete, co jste pro splnění úkolu udělali. Zde není čas používat pasivní hlas nebo příliš mnoho „my“. Vysvětlete svůj přístup k týmové práci, ale nebojte se připsat si zásluhy za svou práci. Ukažte schopnost akce.

Popište, jaké kroky jste podnikli k vyřešení situace, a to s přiměřeným množstvím informací. Doplňte dost podrobností a soustřeďte se přitom na sebe samotné. Jaké konkrétní kroky jste podnikli a co konkrétně jste udělali. Dávejte pozor, abyste nepopisovali, co udělal tým nebo skupina, když mluvíte o projektu, ale co jste skutečně udělali.

Výsledek

Závěrečnou částí metody odpovědi na pohovor STAR je výsledek, kde uchazeč může nabídnout shrnutí poučení z této zkušenosti. V ideálním případě by tento poznatek měl jasně poukazovat na nějakou moudrost, údaj nebo schopnost, kterou by v budoucnu uplatnil.

Popište výsledek své činnosti a neostýchejte se připsat si zásluhy za své činy. Co se stalo? Jak událost skončila? Čeho jste dosáhli? Co se vám podařilo? Co jste se naučil/a? Ujistěte se, že vaše odpověď obsahuje více pozitivních výsledků.

Sada otázek u behaviorálního pohovoru

 1. Popište situaci, ve které jste dokázal/a použít přesvědčování, abyste někoho úspěšně přesvědčil/a.
 2. Popište opět situaci, kdy jste byl/a konfrontováni se stresovou situací, která ukázala, jak se s ní vyrovnáváte.
 3. Uveďte konkrétní příklad situace, kdy jste při řešení problému použil/a správný úsudek a logiku.
 4. Uveďte příklad situace, kdy jste si stanovil/a nějaký cíl a dokázal/a ho splnit nebo dosáhnout.
 5. Řekněte mi o situaci, kdy jste musel/a použít své prezentační dovednosti, abyste ovlivnil/a něčí názor.
 6. Uveďte konkrétní příklad situace, kdy jste se musel/a podřídit zásadám, s nimiž jste nesouhlasil/a.
 7. Povězte mi o situaci, kdy jste měl/a na práci příliš mnoho věcí a musel/a jste si stanovit priority.
 8. Uveďte příklad situace, kdy jste se musel/a rozhodnout ve zlomku vteřiny.
 9. Jaký je váš typický způsob řešení konfliktů? Uveďte příklad.
 10. Řekněte mi o situaci, kdy jste dokázal/a úspěšně jednat s druhou osobou, i když ta osoba vás osobně nemusela mít ráda (nebo naopak).
 11. Povězte mi o obtížném rozhodnutí, které jste učinil/a v posledním roce.
 12. Uveďte mi příklad, kdy jste se snažil/a něčeho dosáhnout a nepodařilo se vám to.
 13. Uveďte prosím příklad, kdy jste projevil/a iniciativu a ujal/a jste se vedení.
 14. Povězte mi o nedávné situaci, kdy jste musel/a jednat s velmi rozrušeným zákazníkem nebo spolupracovníkem, kolegou.
 15. Uveďte příklad, kdy jste motivoval/a ostatní.
 16. Povězte mi o situaci, kdy jste efektivně delegoval/a projekt nebo úkol.
 17. Uveďte příklad situace, kdy jste při řešení problému využil/a své schopnosti zjišťovat fakta.
 18. Řekněte mi o situaci, kdy jste přehlédl/a zřejmé řešení problému.
 19. Popište mně, kdy jste předvídal/a možné problémy a vypracoval/a preventivní opatření.
 20. Povězte mně o situaci, kdy jste byl/a nucen/a učinit nepopulární rozhodnutí.

Metodu STAR již znáte, nyní se připravte jako STAR!

Vyprávějte příběh

Lidé se k sobě chovají tak, že si vyprávějí příběhy. Behaviorální otázky a odpovědi organizované metodou STAR poskytují uchazeči o zaměstnání příležitost navázat kontakt s osobou, která vede pohovor, a s organizací tím, že organizovaně vypráví příběhy, které podtrhují jeho vhodnost pro danou pozici. Čisté a stručné odpovědi zapůsobí na pracovníka, který vede pohovor, jak obsahem, tak podáním.

Sebepoznání je klíčovým prvkem úspěchu při hledání zaměstnání. Nejlepším způsobem, jak vyjádřit své schopnosti, ochotu a vhodnost, je použít metodu STAR a vyprávět profesní a osobní příběhy, které podporují a jasně sdělují tezi o vhodnosti pro danou pracovní pozici.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Přehled hodnocení článku

Olinka

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Jak vybrat prezidenta? Výběr prezidenta pohledem zkušeného náboráře

Dovolte mi takový úvod k tomuto tématu volby prezidenta České republiky v roce 2023. Nicméně ale věřím, že vám tento návod pomůže i v roce 2028 atd....

Kariérní koučink = investice do vaší budoucnosti

Ať už se potýkáte s některými oblastmi své práce, například s problémy se spolupracovníky, nevhodným pracovním prostředím, nulovým kariérním růstem nebo snad s něčím...

Proč chcete tuto práci? Kariérní šablona

Pokračuji v tvorbě článků na téma kariéry s přispěním zjištění z mých náborů. Tato kariérní rada nebude o nic slabší než předchozí a téma vaší vlastní prezentace...

Aby firma šlapala? Zavolejte si OSKARA! OSKAR koučovací model

Existuje mnoho modelů koučování zaměřených na řešení, které lze použít na pracovišti ve vašem podniku. Ačkoli nejpopulárnější je téměř jistě model GROW, model OSKAR...

Je čas na změnu kariéry? Signály pro změnu kariéry

Co je třeba zvážit při změně zaměstnání? Hodně se toho napsalo o turbulentních změnách na trhu práce. Po roce 2021 se spustila řada změn v kariérních...

Jak na lepší pracovní výkon? Naučte se odpočívat?

Pracovníci jsou dnes vyčerpaní prakticky všude a potřebují čas na zotavení. Podle nedávného průzkumu společnosti Gallup zažívají tři ze čtyř pracovníků v práci syndrom...

Jste starší kandidát? Jak porazit trh práce a ageismus?

Dnes již z praxe bezpečně vím, že ageismus je skutečný, protože ho zažívám po boku svých kandidátů nebo klientů. I když je diskriminace na základě...

Jak nakopnout kariéru po padesátce. Nepatříte do sběru!

Ještě mně není 50, ale již se na to pomalu chystám. Tak trochu je změna kariéry i mým aktuálním tématem. Na začátek nové kariéry...

Pozor na 10 nejčastějších chyb ve vašem životopise

Dobře navržený a zpracovaný životopis bude vypovídat velmi jasně, ale bude také vysílat velmi přesvědčivé zprávy druhé straně. Každý životopis je totiž jedinečným komunikačním...

Teď společně projdeme váš životopis. Souhlasíte?

Každý se asi trochu zpotil, když slyšel tuhle větu. Patří také mezi mé oblíbené. Mnoho lidí se této otázky bojí, protože je záměrně otevřená....

Jsme generací na pokraji vyhoření!

Vyhoření bývalo skrytým tajemstvím, které se málokdo odvážil přiznat ze strachu, že bude profesně odsouzen. Teď už ne. Pro generaci Z, která byla vychována...

Elevator pitch. Chcete práci, klienta nebo investici? Prodejte se!

Když chcete prodat někomu svůj nápad, obvykle máte několik minut na to, abyste ho přesvědčili. Stejně tak toto platí i pro někoho, kdo se...

Co hledáte:

Nejnovější články

Jak zvednout efektivitu ve vaší firmě?

Pro tzv. efektivní firmu musíte mít dobrou a propracovanou...

Jak zvednout produktivitu ve vaší firmě?

Bez jasného plánu nemůže žádný podnik a ani organizace...

Když jde chlap na pohovor…

Pokud si na pohovor na pozici vedoucího sdružení vlastníků...

Propusťte manažery. Manažery nebereme, šetříme!

Školení zaměstnanců na HR manažery je o 76 %...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Pozor na slepou uličku kariéry – Dead-end job!

Nepochybně, když rozečtete tento článek tak zjistíte, že se...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance...

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové...

Předsudky u pohovoru. Největší přešlap personalistů?

Sám jsem se s tímto setkal na několika prvních...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Současné postupy vedení pohovorů stále častěji zahrnují používání techniky behaviorálního pohovoru. Chytrý uchazeč o zaměstnání se na pravděpodobnost takového pohovoru připraví pomocí metody STAR. Každý chce být přece připraven. Co je metoda STAR Metoda STAR je popsána zkratkou pro uspořádání odpovědí na otevřené otázky behaviorálního pohovoru....Staňte se STAR vašeho interview. Jak se připravit na behaviorální pohovor