„Staré časy“ personalistů jsou pryč! Proberte se…

Jednoduše řečeno, personální politiky, procesy a technologie, které definovaly vztah mezi společnostmi a jejími zaměstnanci za posledních několik desetiletí, musí být nahrazeny novými a více „lidskými“ verzemi.

Již delší bodu si myslím, že to, co děláme, nějak nefunguje. Po statisících a někdy milionech korun, které jsme investovali do „zapojení zaměstnanců“, jsou zaměstnanci sotva spokojeni, než byli před desítkami let. Ke změně prostě nedojde bez posunu v perspektivě, která lidi a jejich potřeby umístí do centra firemní strategie.

„Zkušenosti zaměstnanců jsou koneckonců o budování vazeb.“

„Staré časy“ personalistů jsou pryč

Za starých časů, myšleno před třiceti lety existoval určitý způsob, jak dělat věci. Narodili jsme se. Šli jsme do školy. Získali jsme práci. A pracovali jsme tam, dokud jsme neodešli do důchodu nebo nezemřeli. Mezitím jsme možná adoptovali několik mazlíčků, měli nějaké děti, nebo fušovali do nějakého řemesla. Vypadá to, že hra života a kariéry byla docela „jasná“.

„Více než 1 z 5 mileniálů uvádí, že během uplynulého roku změnil zaměstnání.“

Očekává se, že každá strana provede určité oběti a vytvoří hodnotu pro druhou stranu pro vzájemný prospěch. Ve „starých dobách“ byla tato smlouva silně nakloněna ve prospěch společnosti. Dělníci a úředníci udělali spoustu svých obětí za stabilní výplatu. Mnoho z těchto obětí mělo negativní dopad na kvalitu jejich života. A lidé od svého zaměstnavatele skutečně neočekávali mnohem víc než tento šek a příslib dlouhodobého zaměstnání. Je jasné, že tyto dny jsou pryč!

Další článek:  10 tipů pro zajímavý obsahový marketing!

Zde nalezne to, co vaši zaměstnanci od vás potřebují:

 1. Mít příležitosti pro růst a rozvoj.
 2. Cítit spojení se svými kolegy a komunitou.
 3. Cítit se oceněni za svou práci.
 4. Získat nepřetržitý zpětný přehled o své práci.
 5. Pracovat v prostředí, které podporuje pohodu.
 6. Vědět, že odměna je spravedlivá pro všechny.
 7. Cítit pocit autonomie a individuality.
 8. Vědět, že naše práce přináší smysluplný dopad.
Moderní personální řízení
Moderní personální řízení

Organizačním principem zkušenosti zaměstnanců je vazba mezi emocionálními potřebami a vnitřní motivací. Když lidé cítí, že jejich potřeby jsou uspokojeny, pravděpodobněji se zapojí do své práce produktivním způsobem.

Společnosti se musí napojit na základní motivaci zaměstnanců a naplnit jejich hluboké a často nevyslovené emoční potřeby. To znamená vydefinovat desítky „emocionálních motivátorů“, jako je touha pocítit pocit sounáležitosti, uspět v životě nebo se cítit bezpečně.

Existuje důležitý vztah mezi emočními motivátory a rovnováhou inspirace a sladění v organizaci. Pilíře zkušeností zaměstnanců, jako je spojení a ocenění, jsou rozhodující pro vytvoření prostředí, kde může inspirace vzkvétat. Stejně tak jsou pro dosažení souladu s vizí a cíli společnosti rozhodující příležitosti pro smysluplný dopad a růst.

Další článek:  Personální ředitelé: „Odpojte se od minulosti."

Organizace vědí, že lidé jsou inspirováni, když:

 1. Zaměstnanci se cítí zapojeni do poslání společnosti.
 2. Změna probíhá pozitivním a efektivním způsobem.
 3. Existuje vysoká účast ve společnosti a HR programech.
 4. Zaměstnanci se cítí psychologicky bezpečně.
 5. Zaměstnanci nacházejí smysl ve své práci.
 6. Zaměstnanci se cítí oceněni a uznáváni při práci.

Společnosti vědí, že jejich lidé jsou zapojeni, když:

 1. Zaměstnanci se cítí propojeni navzájem, s vedením a s hodnotami společnosti.
 2. Zaměstnanci spolu navzájem spolupracují napříč odvětvími, odděleními a věkovými skupinami.
 3. Komunikační toky volně a efektivně mezi odděleními a lokalitami a od vedení ke vzdáleným pracovníkům.
 4. Vedoucí a kolegové si vyměňují častou zpětnou vazbu o výkonu.
 5. Existuje pozitivní vnímání vedení / řízení.

„76 % vedoucích pracovníků se domnívá, že smysluplné vnímání práce zaměstnanci ovlivňuje produktivitu zaměstnanců.“

Sociální odpovědnost firem

Nestačí, aby někdo řekl, že odvádíte dobrou práci. Je třeba vědět, že dobrá práce, kterou dělají, zlepšují životy lidí – a to i malým způsobem. To by mohlo být prostřednictvím produktů, které společnost přináší na trh nebo charitativní práce prováděné v komunitě nebo po celém světě.

Další článek:  Úspěch firmy = Udržení a retence zaměstnanců

Zaměstnanci dnes cítí, že prosperující společnosti mají společenskou odpovědnost za to, že to vrátí komunitám, které přispívají k jejich úspěchu. Iniciativy sociální odpovědnosti podniků proto mohou mít významný dopad na pocity účelu a smysluplnosti.

Co řídí dobrou práci

Víme, že nejdůležitější hnací silou štěstí je dobrá práce. Ale co je nejdůležitějším řidičem dobré práce? Nedávný průzkum společnosti Starr Conspiracy označil „růst“ za jediný nejvýznamnější faktor zapojení. Lidé chtějí příležitosti zvládnout nové role a úkoly. Chtějí pokročit ve svých pozicích a chtějí si rozšířit své postavení v rámci svých komunit v profesním i osobním životě.

Usnadnění růstu vyžaduje vůdce, kteří poskytují nepřetržitou zpětnou vazbu a nepřetržitou podporu kariérním ambicím svého týmu. Pravidelným stanovováním cílů, zvyšováním příležitostí k učení a rozvoji a vytvářením jasných očekávání ohledně kariérního postupu budou zaměstnanci více zapojeni a ochotni zůstat déle se svou společností.

Staré časy personalistů jsou sice pryč, ale nové časy budou zajisté také velkou výzvou…

Zdroj prezentace: kazoohr.com

Photo by Ajeet Mestry on Unsplash

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Od náborového marketingu po marketingovou značku zaměstnavatele

Náborem se zabývám od získání mé licence od MPSV v roce 2010. Za tu dobu se tato oblast poměrně významně posunula. Začínalo se s požadavkem na...

Produktivita práce z domu? Roste nebo klesá?

Průzkum společnosti WFH research měřil výskyt práce z domova v průběhu pandemie a zaměřil se na to, jak by trvalejší přechod na práci na...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás