Sobota, 2 července, 2022

Starší zaměstnanci nepatří přece do šrotu!

Zdá se být zřejmé, že nábor starších pracovníků nad 50 let by dlouhodobě vyřešil problémy s poptávkou a nedostatkem zkušeností a dovedností, ale zaměstnavatelé tuto možnost nějak nechtějí využívat. Dle mne to je především proto, že někteří zaměstnavatelé neradi opouštějí své zaběhlé stereotypy, které z nich činí váhavou možnost zvážit zaměstnání starších pracovníků.

Z mé praxe vychází nejčastěji důvody a obavy:

  • Neovládají nebo zcela neznají nové technologie.
  • Mají vyšší absenci a vyžadují lepší zdravotní péči.
  • Jsou méně produktivní než ostatní.
- Reklama -Institut rodinných firem

Někdy zaměstnavatelé mohou také předpokládat, že starší pracovníci budou mít potíže pracovat s mladšími nadřízenými a spolupracovníky, nebudou se zdráhat cestovat atd. Studie ukázaly, že žádný z těchto stereotypů není pravdivý. Pokud jde o výkon, senioři překonávají mladší pracovníky v téměř všech aspektech výkonnosti práce. Mají také méně absencí a jsou svědomitější a mají obvykle lépe vyvinuté měkké dovednosti.

Pokud jde o náklady, typicky vyšší plat starších zaměstnanců je způsoben jejich vyšší produktivitou. A zatímco starší pracovníci využívají více zdravotní péče individuálně, často nepotřebují rodinné pokrytí pro své děti. Navíc nedávný průzkum ukázal, že více než polovina osob nad 50 let, kteří nepracují nebo hledají práci, včetně většiny důchodců odpověděli, že se rádi vrátí do práce, když ji budou vnímat jako kariérní příležitost. Tato míra je dokonce vyšší o 60 % u těch, kteří mají vysokoškolské tituly.

Další článek:  Náborové trendy od roku 2015 do 2025

Výhody najímání starších pracovníků

Zaměstnavatelé chtějí přivést lidi, kteří jsou již vyškoleni a mají potřebné dovednosti, širší přehled, hlubší znalosti, přesah do jiných oborů a znají systém práce, to charakterizuje starší pracovníky. Když zaměstnavatel zaměstná pracovníka na 50 let obvykle získá tyto výhody:

Měkké dovednosti

Zaměstnavatelé popírají nedostatek měkkých dovedností, které jsou rozhodující pro jejich obchodní úspěch, jako je profesionální vyjednávání a dovednosti v mezilidských vztazích. Starší pracovníci mají a rozvíjejí tyto dovednosti po celý život a nadále se v nich zdokonalují.

Loajalita

Starší pracovníci jsou často více loajální a věrní a zůstávají u zaměstnavatele déle než mladší zaměstnanci. Navíc starší pracovníci mají obecně silnou pracovní etiku a nižší absenci. To může mít za následek nižší obrat pro zaměstnavatele a méně rizik z přerušení služby.

Vysoká motivace

Výzkum naznačuje, že starší pracovníci jsou motivováni k překročení očekávání, dokonce více než mladší zaměstnanci. To může mít za následek větší angažovanost, což má pozitivní vliv na výkon společnosti.

Schopnost učit se

Studie ukazují, že pracovníci starší 50 let mají silnou schopnost učit se nové procesy a technologie. Nejen, že zůstávají na pracovišti déle za tímto účelem, ale i nadále se učí novým dovednostem a přizpůsobují se měnícím se pracovním situacím.

Další článek:  (AI) Umělá inteligence v náboru a personalistice

Co charakterizuje starší zaměstnance?

Stále se učí nové dovednosti a zůstávají produktivní i za typickým důchodovým věkem. Všichni dnešní zaměstnavatelé mají tu nejlepší možnou příležitost vyplnit prázdná pracovní místa zkušenými a vysoce kvalifikovanými pracovníky tj. „Staršími pracovníky.“

Jaké jsou vaše zkušenosti se zaměstnáváním starších zaměstnanců?

Spojme se na sociálních sítích a nic vám již neuteče nebo odebírejte můj newsletter na téma personalistiky, HR marketingu a HR poradenství.

LinkedIn | Twitter | Facebook | Odebírejte Newsletter

 

 

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Od náborového marketingu po marketingovou značku zaměstnavatele

Náborem se zabývám od získání mé licence od MPSV v roce 2010. Za tu dobu se tato oblast poměrně významně posunula. Začínalo se s požadavkem na...

Předsudky u pohovoru. Největší přešlap personalistů?

Sám jsem se s tímto setkal na několika prvních pracovních pohovorech, když jsem vstupoval na trh práce, následně jsem absolvoval už jako náborář různá...

Nevytěžená příležitost EXIT interview  

Možná uslyším odezvu, raději se s ní/ním již nebavit a ať je klid, ale s tím já nemohu souhlasit. Exit interview – výstupní pohovor...

Toužíte po práci v náboru zaměstnanců? Nábor zaměstnanců není pro každého!

Dnešní organizace mají povinnost připravit svůj nábor tak, aby byl úspěšný. Ale aby něco směřovalo k úspěchu vyžaduje to zapojení většiny, dostatek zdrojů a přemíru...

Kam všichni zmizeli? Všude chybí lidé

Dva roky otřesů na pracovních trzích udělaly své. Na všech kontinentech došlo na významnou dynamiku pracovní síly. Od vyhnutí se infekci, zotavení z nemoci,...

Generace Z fluktuanti a Baby boomers držáci?

Dle průzkumu portálu CareerBuilder tráví mileniálové a generace Z ve svých zaměstnáních výrazně kratší dobu, než je tomu u starší generace. Průměrná doba strávená...

Jaké jsou aktuální stresory a výzvy ve firmách? S čím bojují majitelé firem?

Není překvapením, že firmy právě teď pociťují velký stres a čekají na další velké výzvy. Nedávný průzkum více než 1 200 malých a středních...

Konflikt v práci? Kolik stojí firmu rozhádání zaměstnanci?

Dle aktuální studie CIPD jen něco málo přes 35 % respondentů uvedlo, že zažila buď izolovaný spor nebo konfliktní událost v zaměstnání. Dalších 26...

Nejnovější články

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Od výplaty k výplatě. Pracující chudoba

V České republice žije pod hranicí chudoby přibližně 1 milion...

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal...

Články, předplatné a nadace

Drazí čtenáři, asi jste si všimli, že některé články...

Top články týdne

Proč vás opouští zaměstnanci?

„Zastavte odchody svých lidí jednou pro vždy nebo se...

Krize vás nezabije, ale co určitě je…

Nejdříve vám představím dva nebezpečné kamarády, kterým je třeba...

Jak překonat vaše ego? Ego jako zdroj konfliktů a neshod

Ego je zdrojem mnoha našich konfliktů a neshod, protože...

Seo tipy pro personální marketing v roce 2016

Jak na optimalizované kariérní stránky nebo celou SEO koncepci...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...