Starší zaměstnanci nepatří přece do šrotu!

781

Zdá se být zřejmé, že nábor starších pracovníků nad 50 let by dlouhodobě vyřešil problémy s poptávkou a nedostatkem zkušeností a dovedností, ale zaměstnavatelé tuto možnost nějak nechtějí využívat. Dle mne to je především proto, že někteří zaměstnavatelé neradi opouštějí své zaběhlé stereotypy, které z nich činí váhavou možnost zvážit zaměstnání starších pracovníků.

Z mé praxe vychází nejčastěji důvody a obavy:

Institut rodinných firem
  • Neovládají nebo zcela neznají nové technologie.
  • Mají vyšší absenci a vyžadují lepší zdravotní péči.
  • Jsou méně produktivní než ostatní.

Někdy zaměstnavatelé mohou také předpokládat, že starší pracovníci budou mít potíže pracovat s mladšími nadřízenými a spolupracovníky, nebudou se zdráhat cestovat atd. Studie ukázaly, že žádný z těchto stereotypů není pravdivý. Pokud jde o výkon, senioři překonávají mladší pracovníky v téměř všech aspektech výkonnosti práce. Mají také méně absencí a jsou svědomitější a mají obvykle lépe vyvinuté měkké dovednosti.

Pokud jde o náklady, typicky vyšší plat starších zaměstnanců je způsoben jejich vyšší produktivitou. A zatímco starší pracovníci využívají více zdravotní péče individuálně, často nepotřebují rodinné pokrytí pro své děti. Navíc nedávný průzkum ukázal, že více než polovina osob nad 50 let, kteří nepracují nebo hledají práci, včetně většiny důchodců odpověděli, že se rádi vrátí do práce, když ji budou vnímat jako kariérní příležitost. Tato míra je dokonce vyšší o 60 % u těch, kteří mají vysokoškolské tituly.

Další článek:  Náborový inzerát? Ptáte se jak na to? Jednoduše a přehledně zde!

Výhody najímání starších pracovníků

Zaměstnavatelé chtějí přivést lidi, kteří jsou již vyškoleni a mají potřebné dovednosti, širší přehled, hlubší znalosti, přesah do jiných oborů a znají systém práce, to charakterizuje starší pracovníky. Když zaměstnavatel zaměstná pracovníka na 50 let obvykle získá tyto výhody:

Měkké dovednosti

Zaměstnavatelé popírají nedostatek měkkých dovedností, které jsou rozhodující pro jejich obchodní úspěch, jako je profesionální vyjednávání a dovednosti v mezilidských vztazích. Starší pracovníci mají a rozvíjejí tyto dovednosti po celý život a nadále se v nich zdokonalují.

Loajalita

Starší pracovníci jsou často více loajální a věrní a zůstávají u zaměstnavatele déle než mladší zaměstnanci. Navíc starší pracovníci mají obecně silnou pracovní etiku a nižší absenci. To může mít za následek nižší obrat pro zaměstnavatele a méně rizik z přerušení služby.

Vysoká motivace

Výzkum naznačuje, že starší pracovníci jsou motivováni k překročení očekávání, dokonce více než mladší zaměstnanci. To může mít za následek větší angažovanost, což má pozitivní vliv na výkon společnosti.

Schopnost učit se

Studie ukazují, že pracovníci starší 50 let mají silnou schopnost učit se nové procesy a technologie. Nejen, že zůstávají na pracovišti déle za tímto účelem, ale i nadále se učí novým dovednostem a přizpůsobují se měnícím se pracovním situacím.

Další článek:  Nábor na Facebooku není pohádka!

Co charakterizuje starší zaměstnance?

Stále se učí nové dovednosti a zůstávají produktivní i za typickým důchodovým věkem. Všichni dnešní zaměstnavatelé mají tu nejlepší možnou příležitost vyplnit prázdná pracovní místa zkušenými a vysoce kvalifikovanými pracovníky tj. „Staršími pracovníky.“

Jaké jsou vaše zkušenosti se zaměstnáváním starších zaměstnanců?

Spojme se na sociálních sítích a nic vám již neuteče nebo odebírejte můj newsletter na téma personalistiky, HR marketingu a HR poradenství.

LinkedIn | Twitter | Facebook | Odebírejte Newsletter

 

 

- Reklama -