Vše

  Stres devastuje firmy. Duševní hygiena na vzestupu

  Nadace pro duševní zdraví v partnerství, která se v Anglii zabývá tématem duševního zdraví, přišla se zajímavým průzkumem 4700 osob. Průzkum měl hlavní účel, kterým bylo pochopení dopadu stresu na zdraví zaměstnanců, vztahy na pracovišti a také na téma zaměstnání. Zjištění také zdůrazňují významné rozdíly u jednotlivých generací.

  „Its not stress that kills us, it is our reaction to it.“ Hans Selye

  Mileniálové významně více pociťují tlak v práci, než tomu je u ostatních generací. Více než 28 % mileniálů popisuje, že čelí stresu ve svém zaměstnání, oproti generaci baby boomers – generaci Y, u které to vnímá pouze 12 %. 27 % mileniálů se obává stresu v průběhu pracovního dne, oproti 12 % u  generace Y. Stejná čísla jsou i u témat stresu v průběhu pracovního týdne, kde generace Y má významně větší tolerantnost vůči stresu v zaměstnání.

  Zvýšená pozornost je věnována oblasti duševního zdraví, avšak v průměru počítané v obou generacích pouze 14 % zaměstnanců je spokojeno s komunikací manažera skrze téma stresu.

  Toto generační dělení je také zdůrazněno prostřednictvím vlivu stresu na pracovní sílu. Více než 34 % mileniálů bylo v důsledku stresu méně produktivní v práci, oproti pouhým 19 % generace Y. Dopad stresu na pracovní produktivitu je evidentní.

  Další článek:  Jak tvořit zdravou firemní kulturu?

  Zdravá firma

  Vyrovnání se s tématem stresu na pracovišti začíná tím, že máte možnost na toto téma konverzovat s vaším manažerem a snažíte se tvořit duševně zdravou organizaci, kde by se měl každý cítit pohodlně v tématu diskuze o stresu. Dopad práce na duševní zdraví může mít samozřejmě přesah na náš osobní život. Společnost, která umí podporovat, vést dialog a řešit téma problematiky pracovního prostředí, tím jednoznačně posiluje zdraví svých zaměstnanců. Naproti tomu nejisté a kolísavé pracovní podmínky oslabují dobré duševní zdraví. Samozřejmě se toto vše, a to je i hlavní linkou tohoto článku, týká dopadu na fluktuaci a produktivitu zaměstnanců.

  Stress is something that is sort of out of your control. You get stressed out over looking at the finish line. Stress is something that is an outside thing. Stress is an anxiety. Joe Torre

  Tlaky, které jsou vyvíjeny na generaci mileniálů jsou jiné, než kterým čelily předchozí generace. Dnešní trh práce je vybaven celou řadou nových stresorů, jakými jsou nutnost převzetí vlastní odpovědnosti za kariéru a její vývoj, vyšší tlak na produktivitu práce, dopad sociálních sítí a jejich vnímání společenských hodnot a priorit, častější fluktuace a další dopady atd.

  Proč téma duševního zdraví

  Duševní zdraví začíná být tématem, které bude nutné řešit více komplexně. Shon, stres, nedostatek odpočinku, velké a kolísavé pracovní tempo, přetrhání a omezení sociálních vazeb – to jsou jen některé znaky provázející stávající život dnešní generace. Vyhledání odborné pomoci, jak psychologické nebo psychiatrické je často vnímáno jako osobní selhání a projev slabosti. Dá se říci, že většina zaměstnavatelů nemá žádný proces a ani přístup k tomuto tématu. Přesto z mé zkušenosti auditora a kouče managementu mohu sdělit, že je to častý problém jedinců v řízení firem, ale i třeba pracovníků ve výrobě.

  Další článek:  Firemní koučink a metoda GROW

  Tato studie dopadu stresu na jednotlivé generace ukazuje rostoucí problém, který bude třeba brzy řešit daleko šířeji. Další podobná studie na toto téma, také z Velké Británie ukazuje, že téměř 10 % mladých lidí již má osobní zkušenost s problémy, které se týkají duševního zdraví nebo nějaké formy poruchy a nutnosti vyhledat odbornou pomoc.

  Abychom mohli toto téma rozpracovat dále, je třeba nejdříve definovat to, kdo je duševně zdravý člověk. „Je to člověk, který dovede dobře poznávat skutečnost, odlišit domněnky od reality, podstatné od druhořadého, kladně hodnotit sebe i druhé, emočně prožívat okamžiky i stavy. Dovede být i sám se sebou, projevuje přátelský vztah k lidem, dovede jim pomáhat, je tolerantní a snášenlivý, samostatný, nezávislý na vnějších vlivech. Projevuje se jako tvořivý a má postavené životní cíle.“ Autoři: Gillernová a Buriánek

  „The greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another.“ William James

  Duševní hygiena v praxi

  Duševní hygiena je především naukou o ochraně a upevňování duševního zdraví. Jejím úkolem je mimo jiné zkvalitňovat psychickou odolnost člověka vůči různým škodlivým vlivům, se kterými se mohou setkat na pracovišti a také v běžném životě. V dnešní době, je třeba si uvědomit, že je nutné mít a znát způsob, jak umět preventivně pracovat proti psychickým stavům, nemocím a poruchám. Zaměstnanec se dokáže skvěle vyrovnat s krátkodobým stresem, s dlouhodobějším je to již značně komplikované, a proto je zde někdy třeba mít mechanismy, které jim mohou na jejich kariérní cestě ve vaší společnosti s tímto tématem pomoci.

  Další článek:  Jak řídit vlastní stres? Management stresu

  Duševní hygiena není jenom tématem, které by se mělo řešit v momentě, kdy již hledáme řešení v problémové situaci, ale mělo by být prvkem našeho běžného života. Znalost technik, které podporují duševní hygienu by měla být pro každou organizaci samozřejmostí a věřím, že v České republice bude pro toto téma ještě nutná silná propagace.

  I like to meditate. But I get rid of my stress at the gym. Jason Statham

  Mohlo by vás zajímat: kniha Stres života Hans Selye

  Petr Kmošek
  Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
  Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

  Hledáte práci? Bez tekoucí vody, internetu, mobilu a v zimě?

  Aby můj blog nebyl stále tak vážný, musím to tu trochu provětrat něčím odlehčeným. Pokud hledáte novou práci, nejvzdálenější pošta na světě každoročně přijímá...

  Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

  V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

  Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

  Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

  Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

  Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

  Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

  Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

  Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

  Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové a odlišné dovednosti, které přesahují tradiční týmové vedení. Konkrétně budou organizace a podniky v blízké budoucnosti...

  Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

  Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance jako na soubory dovedností a znalostí a opustit tradiční vnímání pracovního místa jako status idem. Většina...

  Nejde vždy pouze o výplatu!

  Globální studie designu ukazuje, že kreativci aktivně upřednostňují účel před ziskem. Pro některé pracovní pozice je to zcela nemyslitelné, ale pro kreativce ano. Jde...

  SMART metoda je mrtvá, teď je tu FAST

  Podle nedávného průzkumu si zaměstnanci ve většině organizací stanovují cíle sami pro sebe nebo pro své týmy. Pokud jde o stanovování cílů, většina manažerů...

  ZANECHAT ODPOVĚĎ

  Zadejte prosím svůj komentář!
  Zde zadejte své jméno

  Nejnovější články

  Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

  Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

  „Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

  Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

  Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

  Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

  Hledáte práci? Bez tekoucí vody, internetu, mobilu a v zimě?

  Aby můj blog nebyl stále tak vážný, musím to...

  Top články týdne

  Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

  Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

  „Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

  Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

  Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

  Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

  Hledáte práci? Bez tekoucí vody, internetu, mobilu a v zimě?

  Aby můj blog nebyl stále tak vážný, musím to...

  Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

  Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a...

  Nejnovější články

  Top články týdne

  Výběr z článků pro vás

  Nadace pro duševní zdraví v partnerství, která se v Anglii zabývá tématem duševního zdraví, přišla se zajímavým průzkumem 4700 osob. Průzkum měl hlavní účel, kterým bylo pochopení dopadu stresu na zdraví zaměstnanců, vztahy na pracovišti a také na téma zaměstnání. Zjištění také zdůrazňují významné rozdíly u...Stres devastuje firmy. Duševní hygiena na vzestupu