Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

4523

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci může často vypadat jako velice obtížný úkol. S tématem úzkosti a strachu se setkávám téměř každý týden při auditových rozhovorech, při řešení pracovních problémů koučovaných a možná by bylo dobré se tomuto tématu věnovat více, už proto, že se jedná o čím dál více frekventovaný jev.

Fóbie z práce a strach z nové práce

Klienti úzkost a vůbec negativní projevy a emoce v práci popisují jako stavy, kdy se cítí významně hůře, nervózně a nejistě před jakoukoli významnou událostí a někteří jsou již v takovém stavu, že toto prožívají při jakékoli události. Bezesné noci, pocity neklidu a strachu, to vše může úzkostná porucha brzy vyvolat. Jsem profesionál a samozřejmě za dobu mé praxe vím, co je ještě v mé kompetenci a co již patří do kompetence psychologů a psychiatrů.

Institut rodinných firem

Je jasné, že pokud se jedinec těmto signálům patřičně nevěnuje, může to vést celé ke stavu, kdy se musí z pracovního a někdy i osobního života zcela stáhnout.

Nejdříve je dobré se ale podívat na samotný začátek. Možná to pro vás bude zcela normální věc, ale většina zaměstnanců svůj počáteční signál popisuje jako pocit, kdy jim začíná vadit tlak, který je na ně vyvíjen a někdy to může být i nevhodný stav a myšlenkový postoj, který se jim postupně opakuje.

Další článek:  Těchto 15 dovedností musíte mít ve vašem životopise

Panický strach z práce

Má role jako člověka pohybujícím se mezi lidmi denně, je spíše tyto věci identifikovat a být nápomocen v jejich řešení. To, co se dá definovat, jako soubor znaků začínajícího strachu a úzkosti v zaměstnání jsou následující: Od začínajícího neklidu a vnikajícího pocitu strachu, přes pocit podráždění a nedostatku koncentrace. Jsou známy i další znaky, jako je zvýšená únava, nadměrné pocení, bolesti hlavy, nechutenství, ale také zvýšený srdeční tep a problémy se spánkem. Zajímavá jsou data ze studií.

Studie o stresu na pracovišti

Zaměstnanci říkají, že stres a úzkost ovlivňuje jejich výkonnost na pracovišti 56 %, dále vztahy s kolegy 51 %, kvalita jejich práce 50 % a také vztahy s nadřízenými 43 %. Během času mimo práci, více než tři čtvrtiny respondentů říkají, že stres zasahuje i do jejich osobního života, zejména u mužů a to u 83 % oproti 72 % u žen.

Hlavní tvůrci stresu jsou časové termíny a lhůty 55 %, mezilidské vztahy 53 %, personální management 50 % a řešení problémů, které vznikají 49 %. To jak se muži a ženy vyrovnají se stresem z práce je různý: 31 % spotřebovává více kofeinu, 27 % kouří, 25 % častěji cvičí, 23 % sáhne pro lécích na předpis a 20 % situaci řeší alkoholem.

Studie o úzkostných poruchách

Zaměstnanci s úzkostnými poruchami bojují se svými příznaky různými způsoby. Užíváním léků na předpis 52 %, délkou spánku 50 %, 39 % větší spotřebou jídla, 38 % diskuzí s rodinou a přáteli a 37 % vyhledá odbornou pomoc s profesionálem.

Další článek:  Chcete mít personální agenturu?

Jak čelit strachu a úzkosti z práce

To, co se v mé práci osvědčilo je následující a je nutné vždy zvážit, zdali se člověk nachází ve stavu, kdy lze těmito kroky ještě situaci zvládnout. Je to také o vnitřní síle, vůli, podpoře nejbližších a odborné pomoci.

Změna

Když se věci začnou dostávat víceméně mimo standardní kruh a je patrné, že již nějaké příznaky máme, je nutné se zastavit a udělat určitý předěl, mezi minulostí a naším aktuálním stavem. Jedním z prvních kroků, je opustit na nějaký čas svůj pracovní stůl, pracovní místo nebo cokoli, co se jmenuje práce a udělat pauzu. Mít možnost odpojit se od práce a uvědomit si sám sebe a mít možnost vypořádávat se s tlakem a stresem a identifikovat ho.

Duševní hygiena

Upřímně, již se mi na toto téma hodně lidí pousmálo, ale já se stále potvrzuji v tom, jak důležité téma to je a jako hloupé je si myslet, že tuto dobu a tlak, který je na nás vyvíjen zvládneme bez další techniky. Metody dýchání, cvičení, meditace, jógy, odborné diskuze a péče, jsou silnými pomocníky s bojem s úzkostí a strachem.

Naše schránka

Je jasné, že jsou věci, které tyto stavy ještě dokáží podpořit, jako je nesprávná životospráva, nevyvážená strava, alkohol, nedostatek spánku, žádná fyzická aktivita atd. Nesmíme také opomenout téma vztahů, kdy je pro zvládání těchto stavů důležité mít silné vazby na lidi, kteří vás podpoří a budou s vámi sdílet vaše problémy, budou vám správnou oporou.

Další článek:  Video: Lež a klam

Vím, že se mi to hezky říká, když máme řešit naši ekonomickou situaci a potřebujeme se uživit a mezitím nám došla energie a síla. Odpovídám na to vždy stejně, peníze za zdraví nestojí a každý problém má své řešení. Možná bude třeba někde významně ustoupit ze svých vybudovaných pozic. Možná bude někde třeba významně omezit a předefinovat své kariérní cíle a možná naposled bude třeba někde snížit svůj standard a úroveň na tolik, aby bylo možné se s touto situací vypořádat.

Jsme na prahu doby, která nás bombarduje informacemi, názory, postoji, propagandou, očekáváními, prezentacemi, reklamami a dalším informačním balastem. Horší se mezilidské vztahy, dochází nám čas, nemáme trpělivost a vytrvalost, jsme v opratích finančních, bankovních a korporátních lídrů. Jsme poháněni různými touhami, potřebami a někdy toto vše vede k jednomu, zastavení se a uvědomění si, že toto není správná cesta, toto není náš cíl, naše téma, takto nebudeme již dále žít a přežívat.

Další odborné zdroje:

Další články

- Reklama -