Svěřte nábor zaměstnanců odborníkům, nikoli diletantům

595

Nezneužívejte své postavení, nechovejte se bezohledně, neukazujte svou moc, nestupňujte testování uchazečů, neprodlužujte dobu náboru nebo snad nenechte své uchazeče čekat a jakkoli je podceňovat! Kandidáti už toho zažili mnoho, stačí jen záchvěv něčeho negativního a ztratíte nadobro jejich zájem.

Nábor je pro odborníky, nikoli diletanty

Důvod proč toto píši jen ten, že chování náboráře, personalisty odpovídá kultuře celé firmy. Pokud je prostředí a atmosféra pohovoru toxická, jaký bude asi zbytek organizace? Personalista nebo náborář a nejen oni, jsou vizitkou Vaší organizace. Je důležité, aby to byl kompetentní člověk, loajální, angažovaný a disponoval patřičnou praxí, pro výkon této pozice. Často se v praxi setkávám s tím, že pozici zastává někdo, na koho tato práce takzvaně zbyla nebo je to dobrá pozice pro někoho, kdo má blízko k vedení společnosti.

Stejně jako si nedovolíte svěřit Vaší výrobu nebo obchod do rukou diletanta, nemůžete si dovolit svěřit Vaše lidi a jejich nábor.

„Negativní reference se šíří jako virus, který vás velice rychle nakazí.“

Slyšel jsem vyprávět o pohovoru, který začal po 45 minutách, byl veden zcela neprofesionálně, dotyčný se choval arogantně a nadřazeně. Mám v paměti vyprávění jedné paní, které bylo řečeno, proč si dělá děti, když nechce pracovat po 17:00. Jeden pán mi vyprávěl, že zažil výsměch, když personalistovi řekl, kolik mu je let. Lidské chování, které se promítá do chování na pohovoru, má obrovský a fatální dopad na reputaci společnosti. Negativní reference se šíří jako virus, který Vás velice rychle nakazí.

TIP:  Varování: Tyhle lidi raději nezaměstnávejte

Je velmi důležité, aby byl proces náboru a přijímání zaměstnanců veden profesionálně, protože jedna negativní zkušenost může poškodit image celé společnosti. V době nedostatku lidí je více než důležité, umět dělat svou práci dobře, chovat se slušně a zodpovědně a především profesionálně.

Svěřte nábor zaměstnanců odborníkům, nikoli diletantům.

Vysvětlivka:

Diletant označuje člověka, který má pouze povrchní znalosti v HR oboru. Tento člověk se sice o danou problematiku zajímá, bohužel však nemá potřebné vědomosti, není odborníkem na problematiku HR.

- Reklama -