Nestaňte se vyhořelou firmou?!

907

V nedávném průzkumu řídících a HR manažerů bylo zjištěno, že téma vyhoření zaměstnanců představuje významnou hrozbu v budování fungující a produktivní pracovní síly. Syndrom vyhoření je zodpovědný až za 50 % důvodů odchodu zaměstnanců. Dokonce čím větší organizace, tím větší jsou problémy s odchody zaměstnanců z důvodu vyhoření.

„Pokud zapálíte oba konce svíčky, získáte tím více světla. Svíčka však zároveň rychleji vyhoří. Tímto obrazem je možné věrně ilustrovat proces směřující k vyhoření. Lidé, kteří jím procházejí, zjišťují, že veškerá jejich duševní, emocionální a fyzická energie je vypotřebována. Jejich síly jsou vyčerpané a ztrácejí vůli vytrvat…“ Rush Myron

Jak řešit téma syndromu vyhoření

Existuje vůbec nějaké řešení tohoto rostoucího problému? Abychom našli řešení, je třeba nejprve pochopit, co je vyhoření zaměstnanců a také co jej způsobuje. Teprve pak dokážeme zjistit a definovat způsob, jak tomu zabránit.

Institut rodinných firem

Co je syndrom vyhoření zaměstnance

Termín vyhoření byl popsán již v sedmdesátých letech Herbert J. Freudenberger – americkým psychologem, který ho používal k popisu výsledků těžkého stresu a vysokých ideálů, včetně cílů u profesionálů, kteří mají tendenci obětovat sebe a své potřeby, aby pomáhali druhým. Stručně řečeno, Freudenberger ho definuje jako stav mentálního a fyzického vyčerpání způsobeného profesním životem.

Vyhoření se může týkat každého. Můžeme hned na poprvé definovat kariéristy, celebrity, lidé toužící po dokonalé domácnosti a také přepracované zaměstnance. Syndrom má také širokou škálu příznaků, takže může být někdy těžké je rozklíčovat hned na samém začátku. Existuje však několik běžných a ověřených příznaků vyhoření, které vám pomohou identifikovat ty zaměstnance, kteří se s prací hůře vyrovnávají, a proto potřebují vaši pomoc.

Další článek:  Úspěch firmy = Udržení a retence zaměstnanců

Tím základním je příznak duševního, fyzického a emocionálního vyčerpání. Můžeme sledovat častější změny nálad anebo náhlá potřeba izolace. Jsou také často popisovány různé nehody a chybějící dny v zaměstnání, nižší produktivita a úroveň nasazení, nedokončené úkoly atd.

Abyste mohli vybudovat úspěšnou, spokojenou a šťastnou pracovní energii ve vašich týmech, musíte být schopni nejen pomáhat těm vyhořelým zaměstnancům, ale také vědět, co způsobuje vyhoření, abyste tomu dokázali předejít. Pamatujte si, že je lepší něčemu preventivně zabránit, omezit než přejít až k léčbě.

Co vede k vyhoření zaměstnanců

Monotónní práce

Řešení stejných úkolů znovu a znovu dokola může být nejen vyčerpávající, nudné, ale také může vést k vyhoření. Zaměstnanci, kteří jsou vzdělaní, zruční a inteligentní, se rychle odpojí od opakující se a monotónní práce.  Jejich pracovní umístění bylo zkrátka nevhodné. Aby se jim dlouhodoběji dařilo, potřebují výzvy. Ujistěte se, třeba formou personálního auditu, že vaši zaměstnanci mají svou práci rádi. Lze je také povzbudit třeba začleněním do jiných projektů nebo aby kooperovali s dalšími kolegy i z jiných oddělení.

Stagnace kariéry

Pokud vaši zaměstnanci dlouhodobě pracují v režimu autopilota, obvykle pomalu, ale jistě vyhoří také. Dle jednoho průzkumu společnosti Gallup v režimu autopilota nefunguje jen 33 % zaměstnanců. Proto buďme upřímní, pokud nepomůžete svým zaměstnancům rozvíjet jejich produktivitu, pracovní spokojenost a výkonnost se postupně začne snižovat. Pro začátek můžete svým zaměstnancům nabídnout možnost v nich započít touhu po rozvoji formou účasti na různých kurzech nebo programech zaměřených na rozvoj dovedností nebo na téma budování kariéry.

Další článek:  Vyhoření manažerů? Co stojí za rostoucím trendem?

Nulové uznání

Když budete pracovat aktivně a nepřetržitě chcete vidět a vědět, že vaše práce je nějakou formou ceněna. Jinak máte pocit, že ztrácíte čas. Takže pokud neumíte děkovat svým zaměstnancům za práci, kterou dělají nebo se jich neptáte na jejich nápady a názory na daný problém, pravděpodobně se kola vyhoření roztočí také. Abyste předešli vyhoření zaměstnanců, mluvte s vašimi zaměstnanci častěji jak jen to jde. Můžete mít pocit, že jsou důležitější věci na práci než mít aktivní zájem o své lidi, ale opak je pravdou.

Rovnováha pracovního a soukromého života je blábol

Bez volného času z práce se člověk vyčerpá. Každý z nás potřebuje nějaký volný čas, čas pro svou rodinu, partnera, děti, koníčky atd. Takže se ujistěte, že vaši zaměstnanci pracují, když jsou v práci, a odpočívají, když jsou mimo ni. To, že jste majitel nebo podnikatel neznamená, že vaši zaměstnanci jsou ve stejném módu.

Práce přes hlavu

Nadbytek práce, nedodržení lhůt, neustálý multitasking, to vše může vést ke zvýšení stresu a tíhnout k tomu, že vaši zaměstnanci rychle vyhoří. I když bylo prokázáno, že určité množství stresu může zvýšit produktivitu, silný a toxický stres je škodlivý. I v době nedostatku lidí, je toto téma o to důležitější. Když nejsou kapacity neberte novou práci, nové zakázky apod. Stupňováním stresu se brzy nádoba syndromu naplní.

Další článek:  Jak na kompetenční modely?

Selhání

Všichni děláme chyby. Chyby jsou součástí osobního i pracovního života člověka. Děláte chyby v podnikání v řízení lidí, dělají chyby i vaši zaměstnanci. Jedině tímto způsobem se učíme a získáváme nové zkušenosti, v jejich zvládání a uvědomění. Bez chyb nelze učinit žádný pokrok.

Nekompetentní kolegové a manažeři

Přemýšlejte o svých činnostech, stejně jako o chování členů vašeho týmu. Je někdo na vašem pracovišti opakovaně rozrušený, často ztrácí kontrolu nad svými emocemi. Mít kolegu nebo manažera, který svou práci dlouhodobě nezvládá a ohrožuje tak celé týmy je chybná manažerská a personální práce. Ještě horší je situace, kdy někdo záměrně narušuje emoční stabilitu týmu a rozkládá ho zevnitř. K tomuto účelu je personální audit skvělým pomocníkem.

Lze se syndromu vyhoření ubránit?

Ano, můžete. Mít správnou strategii, budovat pozitivní firemní kulturu. Aktivně zvyšovat spokojenost vašich zaměstnanců, a tím snižovat pravděpodobnost, že někdo vyhoří. Takže pamatujte na výše uvedené faktory a proveďte potřebné změny, abyste měli šťastnou a produktivní pracovní sílu ve vaší firmě.

Další zdroje:

- Reklama -