Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání

Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci respektováni. Respekt je nejen nejdůležitějším faktorem, ale z hlediska své důležitosti stojí vysoko nad ostatními kulturními prvky organizace. Respekt je významně důležitější prvek firemní kultury, než je tomu o ostatních oblastí hodnocení.

Zaměstnanci v mé personálně auditové praxi popisují, že jsou někdy ponižováni, že jsou považováni za kolečka v soukolí nebo se cítí být pouze číslem, že jim jsou věci vysvětlovány jako dětem nebo, že jsou označováni za různé věci. Ano, zklamu vás i v dnešní době se tyto věci dějí a neděje se to pouze u dělnických pozic, ale i u THP pozic. Ještě smutnější je fakt, že to často slyší z úst majitelů nebo majitelek nebo z doslechu.

Tyto soudy, očernění, zlehčování, ponižování patří bohužel k praxi všech firem. Mají poměrně solidní dopad na odchody lidí z firem. Jakmile je totiž nerušena důvěra mezi lidmi v zaměstnání, následné kroky jsou jasné. Zaměstnanci opouští své manažery nebo kolegy, práce samotná je pro ně obvykle silnou motivací.

Další článek:  Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Respekt dle oboru

Úcta k zaměstnancům se liší podle odvětví. V oborech s vysokým podílem odborných a technických pracovníků se zaměstnanci méně často zmiňovali o respektu ve srovnání se všemi odvětvími.  Oblasti jako jsou technologické firmy, softwarové inženýrství, investiční firmy a manažerské poradenství jsou v pozitivním skóre poměrně vysoko. Možná to souvisí také s tím, že nejsou v tak intenzivní komunikaci s koncovým zákazníkem. Tempo práce může být konstantní a také vystavení se stresu může být v průměru.

Respekt ve firmě a zaměstnání
Respekt ve firmě a zaměstnání CultureX

Pravděpodobně také tyto firmy více investují do oblastí komunikace a rozvoje měkkých dovedností. Logicky se nabízí i úroveň vzdělání, ale zase naopak to charaktery jednotlivců ne vždy ovlivní.

Problematické jsou oblasti u dočasných bister, restaurací, obchodů s potravinami a specializovaných maloobchodů, zde se pracovníci častěji zmiňovali o respektu a hovořili o něm v negativním smyslu než zaměstnanci v ostatních odvětvích. Lokální pobočky bank a pojišťoven, rychlá občerstvení, hotely, logistické a skladovací firmy, obchody s potravinami.

Častý kontakt se zákazníkem, dlouhé směny, náročnější prostředí na hygienu, frekventovaná práce s lidmi a další náročnější oblasti na komunikaci dělají z těchto pracovních míst, dalo by se říct centra pro snížený respekt, což je smutné.

Další článek:  Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Jak zaměstnanci mluví o respektu

Tento graf ukazuje rozdíly v tom, jak zaměstnanci hodnotí respekt v kultuře své společnosti v 37 odvětvích. V odvětvích s vysokým podílem odborných a technických pracovníků zaměstnanci méně často zmiňovali respekt (vodorovná osa) a kladněji jej hodnotili (svislá osa). To kontrastuje s odvětvími s velkým počtem zaměstnanců v první linii, kde pracovníci častěji zmiňovali respekt (vodorovná osa) a negativněji jej hodnotili (svislá osa).

Co dělat s tématem respektu ve firmě?

  1. Začnu tím nejtěžším, zaměstnanci se musí začít cítit respektováni. Pravděpodobně budete muset jako majitel zasáhnout do chování vašich manažerů a nastavit zásady pro změnu chování, a to možná až do písemné formy.
  2. Možná bude třeba mít ve firmě jiné druhy manažerů, tzv. podporujících manažerů. Manažeři pomáhají zaměstnancům dělat jejich práci, reagovat na požadavky, vyhovět individuálním potřebám zaměstnanců, nabízet povzbuzení a být jim zády, jako opora.
  3. Definovat hodnoty podniku. Jednání vašich vedoucích bude muset být v souladu s definovanými hodnotami organizace.
  4. Nabízí se možnost zbavit se toxických manažerů. Jedná se o takové manažery, kteří ve vaší firmě systematicky vytvářejí toxické prostředí.
  5. Etika ve firmě bude vaším dalším heslem. Omezení neetického chování. Neetické jednání musí být včas zastaveno a následně definováno jako nežádoucí pro ostatní.
  6. Naučte se motivovat. Zdravé posouzení všech benefitů poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci, transparentní a pro všechny dosažitelné.
  7. Nabídněte prostor pro učení a rozvoj. Dobré, ale především efektivní a uchopitelné nastavení kariérních příležitostí zaměstnanců k formálnímu a neformálnímu učení.
  8. Snažte se zajistit bezpečí. Podpora ve vnímaní jistoty zaměstnání, omezení strachu z propouštění, krize, pandemie, automatizace atd. Zaměstnanci se musí u vás cítit bezpečně.
Další článek:  Proč přátelství do managementu nepatří?

Zdroj grafu: https://culturex.com

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Produktivita práce z domu? Roste nebo klesá?

Průzkum společnosti WFH research měřil výskyt práce z domova v průběhu pandemie a zaměřil se na to, jak by trvalejší přechod na práci na...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové a odlišné dovednosti, které přesahují tradiční týmové vedení. Konkrétně budou organizace a podniky v blízké budoucnosti...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás