Tajemství produktivity zaměstnanců

381

Již jsem ve své praxi pár desítek personálních auditů realizoval a mohu vám potvrdit, že většina lidí vám řekne, že pracuje tak tvrdě, jak je to jen možné. Ono to samo tvrzení není o sobě špatné, protože existuje stále dost pracovníků, kteří dávají do své práce maximum. Problémem tohoto tvrzení je především jeho subjektivita, která vzniká postupně v čase zaměstnání.

Lze totiž prokázat, že jako pracovníci nejsme schopni dlouhodobě držet krok s pracovní zátěží. Další úhel pohledu je ten, že není umění pracovat tvrději, ale jde o to pracovat chytřeji.

Pozorování

Manažer musí mít jistotu, že jeho sdělení a delegované úkoly jsou jasné, druhá strana ví co má dělat a existují zdroje k jejich realizaci. Když si firma objedná audit s cílem zvýšení své produktivity, po úvodní analýze přichází část pozorování. Samo o sobě dobré pozorování je základem pro identifikaci problémů a překážek v produktivitě firmy.

Stanovení cílů

Často shledávám v rozboru procesu nebo etapě úkolu problém s nějakým cílem. Když chcete dobrý výkon, musíte mít jasný cíl. Takže začínáme s jasnými očekáváními, jako je třeba výstup, který někdo potřebuje dosáhnout, a do kdy. To je podstata inteligentního stanovení cílů úkolu. Cílem by mělo být vytvoření jasného obrazu o tom, jak vypadá správně odvedená práce a jaké je naše očekávání.

TIP:  Bez živnostníků a podnikatelů se bude vládnout těžko...

Porozumění

Když uvažujeme o stanovení jasných očekávání od našich kolegů, vždy je důležité si uvědomit naše rozdíly v komunikačních a učebních stylech. Naše očekávání toho, že jsme úkol předali vhodným způsobem a byl druhou stranu přijat několika slovy nebo pouze pokývnutím, ne vždy znamená porozumění toho, jak má být úkol odveden.

Odhodlání

Jakmile jsou stanoveny cíle, pak je důležité odhodlání. Někdy je třeba lidem pomoci zjistit, v jaké fázi úkolu jsou a podpořit je motivačně. Motivace může být různá, a především se liší člověk od člověka. Často představuje základní esenci pro úspěšné zdolání úkolu.

SMART

Já vím, otřepané, ale stále fungují SMART. Specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a sledovatelné. Aby ale byla vaše firma co nejproduktivnější změňte M místo na měřitelné na motivační. Aby sdělení bylo specifické, motivační, dosažitelné, relevantní a samozřejmě sledovatelné.

Lidé vždy chtějí ve svém zaměstnání vidět dopad své práce a chtějí vědět, že bude mít vliv na jejich další vývoj. Původní verze SMART začíná specifickým a měřitelným, který funguje dobře pro identifikaci toho, co se má vytvořit a do kdy. Bohužel však nezohledňuje to, jestli je podoba práce s našimi osobními cíli a hodnotami.

TIP:  Jaké jsou skryté problémy rodinných firem?

Tajemství produktivity

Někdy se lídři zajímají, proč je nutné se starat o to, jak je přijímáno zadání nebo úkol. Je tedy důležité, aby vůdce měl velmi jemně vyladěný smysl pro pozorování. Sledujíc to, jak je přijato jeho sdělení a zprávy a aby se přijetí dále neodkloňovalo od jeho záměru.

To, co shledávám jako největší problém produktivity firmy je neschopnost vhodné a správné komunikace. Jde o to komunikaci držet v režimu kontinuální a plynoucí. To je tajemství produktivity firmy. Jasný cíl, s kterým jsou lidé v souladu a také schopnost diagnostikovat a poskytnout to, co je nezbytné k úspěšnému zajištění dokončení úkolu. Když tohoto tajemství dosáhnete, začnete pracovat vysoce produktivní způsobem.

- Reklama -