Tak vy chcete být dobrým manažerem?

477

Zastavte se na chvíli a přemýšlejte o tom. Vedoucí manažerská pozice zní slibně, a také odpovídá nejen spoustě práce, ale také velké odpovědnosti. Možná už máte nějaké zkušenosti jako vedoucí týmu? Pak víte, že tato pozice vyžaduje mnohem víc než jen dosažení nějakého dílčího krátkodobého úspěchu s vaším týmem.

Musíte nejen organizovat, koordinovat a delegovat, ale také motivovat a jste dokonce kontaktní osobou číslo jedna, když se objeví nějaké problémy. Než budete připraveni odpovědět na otázku na otázku „Proč chcete být manažerem“, opravdu o tom přemýšlejte. Jste opravdu připraveni na vedoucí řídící pozici?

Jak být dobrým manažerem?

„Největší zbabělci jsou manažeři, kteří nedají lidem vědět, jak na tom jsou.“ — Jack Welch

Položte si následující otázky:

 • Baví vás organizace pracovních procesů? Máte talent, jak toho dosáhnout?
 • Dokážete přijmout odpovědnost za sebe a své zaměstnance, ale také za jejich úspěchy/neúspěchy?
 • Dokážete dobře vycházet se svými kolegy a zaměstnanci?
 • Umíte prosazovat firemní politiku?
 • Je pro vás snadné přijmout odlišné názory?
 • Zvládáte kritiku?
 • Jste schopen vyřešit konflikty?
 • Dokážete zachovat klid i ve stresových situacích?
 • Ovládáte efektivní výběr lidí?
 • Umíte vybrat a řídit týmy?
TIP:  Tyto lídry potřebujete ve své organizaci

Odpověděli jste na většinu těchto otázek ano? Pokud ano, zdá se, že jste připraveni na vedoucí pozici. Některé vlastnosti jsou však pro vůdce zásadní. Jen skutečně málo lidí se narodilo s darem být manažerem, ale naštěstí se vedení může člověk naučit. Bez ohledu na to existují stále důležité základní požadavky, které musíte s sebou přinést. Proč? Na rozdíl od vašich zaměstnanců, jejichž kompetence spočívá v jejich odbornosti, potřebujete jako začínající manažer specifické sociální dovednosti.

„Manažeři, kteří si nejsou jistí sami sebou, komplikují svět okolo sebe.“ — Jack Welch

Zde najdete vlastnosti, které manažeři potřebují:

 • Schopnost získání důvěry zaměstnanců
 • Zdravé sebevědomí a schopnost prosadit se
 • Komunikační dovednosti
 • Schopnost delegovat
 • Empatie a znalost lidí
 • Zvládání stresu
 • Organizační schopnosti
 • Řešení konfliktů
 • Schopnost motivace
 • Koncentrace
 • Ochota činit rychlá rozhodnutí a stanovit priority

Manažerské břímě

Na manažery je dnes kladena velká odpovědnost. Ztělesňují různé role, jsou to šéfové, organizátoři, motivátoři a různé další vzory rolí. Pokud jste ochotni tuto výzvu přijmout a přinést alespoň základní požadavky, již máte vše, co musíte přesvědčivě odpovědět na otázku: „Proč chcete být manažerem?“

TIP:  Čeští manažeři? Bez odvahy a víry v lidi, říká personalistka

Osobní motivace manažera

Jakmile budou vaše úspěchy uvedeny na konkrétních příkladech, měli byste se zabývat svou osobní motivací. Co vás motivuje ve vaší touze být manažerem? Uvědomili jste si svůj vášnivý zájem o rozvoj svého týmu svých lidí? Máte již nějaké dobré nápady, které byste chtěli implementovat? Možná nový přístup k motivaci zaměstnanců?

Vnitřně si vyjasněte, že jste ochotni převzít odpovědnost a naznačit své přání pozitivně ovlivnit firemní kulturu. Ukažte, že jste stoprocentně za svým rozhodnutím.

„Důvěru si získáte tak, že jste průhlední, otevření a držíte slovo.“ — Jack Welch

Buďte tím nejlepším manažerem, jakým chcete být…

Na závěr, ještě má nejlepší životní zkušenost:

„Pokud jde o strategii, méně hloubejte a více dělejte.“ — Jack Welch

Jack Welch mě velice inspiroval a stále inspiruje svým opravdovým a praktickým přístupem k lidem a k řízení firem a organizací, a proto alespoň jako formu mého respektu si dovolím v článku uvést jeho citáty.  Requiescat in pace

- Reklama -