DomůPersonální agentura | HR recruitment agencyZnačka: Hledáme talenty - High potentials

Značka: Hledáme talenty – High potentials

Možná nadešel čas na to, abych se pokusil vymezit to, co míním talentem. Způsob, jakým přitahujeme, nabíráme, udržujeme a rozvíjíme naše zaměstnance, které potřebují naši zaměstnavatelé, se postupně a výrazně mění. A stejně tak naše pracovní role, kterou každodenně hrajeme a možná i celkový způsob, jak fungujeme jako zaměstnanci. Přesto nalézáme stále mnoho organizací, které pokračují v náboru a obecně v rozvoji HR stále stejným způsobem. Vykazující nedostatek dovedností, růst nákladů na zaplnění volných pracovní pozic, fluktuace atd. Toto se musí bohužel nebo možná bohudík změnit.

Nejprve musíme začít znovu definovat význam slova, když říkáme „talent“. Slovo, které je příliš dlouho skloňované na moderním trhu práce. Mnoho odborníků v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanců jej používá k popisu někoho, kdo je vysoce kvalifikovaný, ​​vysoce potenciální, který je svým způsobem zvláštní. Tato úzká definice vede ke špatné náborové praxi, přičemž náboráři pronásledují tyto zvláštní „legendární“ kandidáty, aniž by tušili, kteří to vlastně jsou.

Talent = High potentials

„Za talentovaného jedince považujeme člověka, který umí něco mimořádného po odborné stránce a poskytuje svůj um a znalosti kolegům nebo klientům, dělá svou práci na sto a více procent a projevuje dlouhodobě vysokou výkonnost. Je to zaměstnanec, který se vyznačuje nadáním a potenciálem a často se označuje jako tzv. high potentials.“ Juraj Eisel

Totiž, spatříte je jen zřídka a ani není nijak prokázáno, že budou úspěšní a pro vaši firmu nějak prospěšní. Když jsou identifikováni proto, že mají vysoký potenciál, mohou se dostat do různé pasti v rámci vaší nepřipravené firmy. Jsou naplněni očekáváním ostatních a mají pocit, že je třeba dokázat a především prokázat, že jsou hodni své značky „talent“.  Jsem někdo, kdo musí věci dělat lépe než ostatní. Jsem vyvolený. Jsem ředitelem určený člověk s potenciálem, který vy nemáte atd.

Další článek:  Než se rozhodnete pro personální audit

Být talentovaný

Ve vyvíjejícím se světě trhu práce, kde nové pracovní pozice často vyžadují dovednosti, které nebyly dříve poptávané, jsou tyto úzké specializace talentů důležité, protože mohou využívat svou iniciativu a schopnosti, aby pomohly společnostem při plnění obchodních úkolů nebo jinak specifických vývojových kroků.

Nejúspěšnější specialista se kariérně rozhodne tak, že se najde prostor pro jeho růst a pomůže mu rozvíjet jeho potenciál. Každý má totiž talent. Právě lidé, kteří jsou si vědomi svého talentu, najdou sílu pro rozhodnutí rozvíjet svou pracovní roli nebo podnikání, bez ohledu na pozadí a pracovní trajektorii, na které se organizace zaměřují.

„Polovina respondentů z průzkumu uvedla, že jejich špičkové týmy investují méně než 10 % svého času do vývoje zaměstnanců s vysokým potenciálem.“

Talentem budoucnosti

Nové vymezení toho, čemu říkáme „talent“, znamená také, že bychom měli vybírat lidi za to, co mohou v budoucnu dokázat než za to, co udělali již v minulosti. Dřívější výkon je často nespolehlivou předpovědí budoucího potenciálu, a navíc dovednosti minulosti jsou skutečně minulostí.

Další článek:  Lžou Vám uchazeči u pohovoru?

Ze své praxe v korporátu si pamatuji spoustu vysoce schopných kolegů, kteří kvůli zkostnatělému korporátnímu systému neměli příležitost prokázat svůj talent. I pro mě to byl důvod, že začnu podnikat. Firemní prostředí je totiž pro řadu specifických talentů nehostinné a možná i toxické.

Místo systému náboru, nejvíce hodící se kandidát vyhrává, by se organizace měly zaměřit na nábor takovým způsobem, aby uměly vytvářet příležitosti pro lidi, aby dokázali prokázat, co mohou dělat a jak mohou přispět k budoucímu úspěchu zaměstnavatele.

Je více než obtížné adaptovat individuality do již běžícího systému, ale o to větší výzva je umět režírovat kariéru talentů, kteří mohou společnost v budoucí recesi trhu práce pomoci překlenout náročná období a významně přispět k vývoji jejich organizace.

„93 % respondentů průzkumu uvedlo, že talenti jsou rychleji povyšováni než jiní zaměstnanci.“

Talent program

Základem systematického rozvoje talentu je vhodně sestavený rozvojový plán. Ten vzniká během diskuzí účastníka tohoto programu a případně jeho nadřízeného, HR atd. Cílem diskuse je nastavit individuální rozvoj talentu tak, aby po ukončení programu umožnil co nejhladší přechod účastníka do role, na níž je v programu nebo projektu připravován. Talent management by se měl ve společnostech zaměřovat na posilování kompetencí, které jsou klíčové pro samotný úspěch. Spolupráce se zkušenějšími zaměstnanci, sdílení zkušeností, rotace práce, stáže, mentoring, koučink atd.

Správně zavedený a propracovaný talent management a jeho procesy urychlují úspěšnost růstu společnosti. Na talent programu se musí podílet víceméně všichni, aktivní zapojení managementu je samozřejmostí. Talentem je obvykle ambiciózní člověk, pro něž je zpětná vazba od nadřízených či kolegů výzvou pro další profesní a osobnostní posun. Má-li talentový program dobře plnit svou funkci, tedy vést k tomu, že v programu bude dostatek kvalitních profilů a že tito zaměstnanci budou dostatečně angažovaní a budou vnímat svou budoucí perspektivu ve firmě, musí být procesy jejich rozvoje propojeny se systémy celofiremního řízení pracovního výkonu, plánování následnictví a systému vzdělávání.

Další článek:  Strategie a aktuální trendy v náboru zaměstnanců

Závěrem

V organizacích je zapotřebí mít talenty s vysokým potenciálem, kompetencemi a s vysokou výkonností, kteří jsou připraveni sdílet své zkušenosti a také oceňují tuto příležitost. Zaměstnance s profesionálním profilem, týmové hráče s rozvinutými sociálními dovednostmi, s patřičnou zodpovědností k roli, kterou mají propůjčenou.

Klíčovým úkolem dnešních společností není tedy pouze talenty vyhledat a náležitě zaujmout, ale hledat způsoby, jak své stávající zaměstnance rozvíjet a využít jejich potenciál, který už ve společnosti dávno mají, ale kvůli provozní slepotě je tak nevnímají. Konkurenční výhodou může být nalezení talentu dříve, než ho objeví vaši konkurenti. Hledání a rozvoj talentů patří jednoznačně k činnostem HR, ale myslím si, že dominantní a aktivní roli by v náplni práce měl mít celý vrcholový management ať už se jedná o vnější identifikaci nebo hledání těchto zdrojů uvnitř organizace.

Grafika: www.shl.com

Photo by Samuel Zeller
Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Proč vás vaši zaměstnanci opouštějí?

Jaké jsou hlavní důvody odchodu ze zaměstnání? A co láká kandidáty do nové práce? Nejnovější průzkum společnosti PayScale se do této problematiky ponořil, aby...

Hledáte nejflexibilnější model náboru zaměstnanců?

Dostáváme se do doby, kdy způsob hledání zaměstnanců dostává skutečně rychlé obrátky. Dnes je také více než jasné, že nábor málokterá společnost zvládne s vypětím...

Udržení zaměstnanců není pouze problém HR

Není žádným tajemstvím, že udržení zaměstnanců je pro dnešní vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů prvořadým tématem. Stále se nacházíme uprostřed velkých změn, která...

Jaký mají hormony vliv na úspěch na trhu práce?

Proč článek o hormonech a nezaměstnaných? Protože některé rozdíly v chování při hledání zaměstnání jsou způsobeny biologickými procesy, které jsou mimo kontrolu uchazeče o...

Deepfake a pracovní pohovory. Realita budoucnosti interview

Americká FBI v úterý vydala varování, že dostává stále více stížností týkajících se používání falešných videí při přijímacích pohovorech na pracovní pozice v oblasti...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Od náborového marketingu po marketingovou značku zaměstnavatele

Náborem se zabývám od získání mé licence od MPSV v roce 2010. Za tu dobu se tato oblast poměrně významně posunula. Začínalo se s požadavkem na...

Předsudky u pohovoru. Největší přešlap personalistů?

Sám jsem se s tímto setkal na několika prvních pracovních pohovorech, když jsem vstupoval na trh práce, následně jsem absolvoval už jako náborář různá...

Nevytěžená příležitost EXIT interview  

Možná uslyším odezvu, raději se s ní/ním již nebavit a ať je klid, ale s tím já nemohu souhlasit. Exit interview – výstupní pohovor...

Toužíte po práci v náboru zaměstnanců? Nábor zaměstnanců není pro každého!

Dnešní organizace mají povinnost připravit svůj nábor tak, aby byl úspěšný. Ale aby něco směřovalo k úspěchu vyžaduje to zapojení většiny, dostatek zdrojů a přemíru...

Kam všichni zmizeli? Všude chybí lidé

Dva roky otřesů na pracovních trzích udělaly své. Na všech kontinentech došlo na významnou dynamiku pracovní síly. Od vyhnutí se infekci, zotavení z nemoci,...

Co hledáte:

Nejnovější články

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních...

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin...

Pohřben v práci? Tohle je vaše poslední židle!

Mnoho firem sice investuje do nákladných ergonomických kancelářských židlí,...

Chyťte rok 2023 za pačesy!

V první polovině roku 2022 se inflace rozběhla na...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Nemůžete nemít značku zaměstnavatele

Moc se mi líbil článek, jehož autorem je Dave...

5 Tips to Step up Gen Z Employee Engagement

There’s a massive number of millennials starting their careers...

Barva oblečení a pohovor? Když za vás mluví barvy

Našel jsem tři roky starou studii o barvách a...

Ovlivňují naše biorytmy naši kariéru?

Lidé, jejichž výkonnost má svůj vrchol ráno, mají vetší...

Průvodce: Hledání pasivních kandidátů na trhu práce

Pasivní kandidát je někdo, kdo je v současné době...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...