Tito manažeři ničí vaše firmy!

1022

Říká se a mohu vám to i v rámci mých zkušeností z personálních auditů potvrdit, že lidé neopouštějí společnosti, opouštějí své manažery. Bohužel všichni víme, z naší praxe, jaká je to pravda. Přemýšlejte o několika posledních zaměstnáních, které jste měli. Co vás přinutilo je ukončit? Nebo můžeme jít ještě hlouběji, co nenávidíte na své práci? Více než pravděpodobné je, že váš špatný manažer s tím měl určitě něco společného. Zde jsou některá témata manažerské práce, která jsem zaznamenal v rámci mé personálně poradenské a konzultační praxe. Je zde patrné rozlišení toho, co dělá dobré manažery a vůdce skutečnými lídry.

„Všichni jsme příliš mnoho času strávili v práci, abychom pracovali pro špatné manažery, ve špatném prostředí a špatné firemní kultuře.“

Chybějící originalita

Bohužel se zdá, že existují určité opakující se vzorce, zejména u nových manažerů. Panuje jistý pocit, že by měli mluvit, jednat nebo se chovat určitým způsobem, protože mají nyní titul „Manažer“. Domnívají se, že jejich autorita anebo jejich vlastní účinnost závisí na tom, jakou formou se prezentují. Takže se pokoušejí často něco předstírat. Místo toho, aby byli skuteční, upřímní a byli tím kým skutečně jsou, opravdoví. Myslím, že je to největší manažerské klišé, začít hrát roli manažera.

Bohužel toto právě způsobuje, že mají se svými týmy povrchní a nestabilní vztah a také jim chybí skutečné a vzájemné spojení, které staví silné týmy. Má rada pro nového manažera zní: „Snažte se být autentický a zahoďte masku manažera!“

„Dobře vybudovaný tým, může dosáhnout takového úspěchu, o kterém jste nikdy ani nesnili.“ John C. Maxwell

Nejasný směr

Většina z nás chce vědět a také vidět, že jsme součástí něčeho většího, než jsme my. Chceme pracovat v práci, která každý den tvoří, dělá, vytváří něco významného, ​​něco smysluplného, ​​něco inspirativního. Nejúspěšnější vůdci a manažeři, které jsem ve své praxi viděl, mají všechny jasné a inspirativní vize, vždy o nějakém silném tématu, o něčem významném. Vědí to, kam jdou a inspirují svůj tým, aby s nimi kráčel po společné cestě, která má vliv na svět kolem nich.

TIP:  Pozor na růžovou práci. Jednou vaši firmu zlikviduje!

Když naši lídři a manažeři postrádají tento druh vizí, stává se to jenom tupým a mrtvým úkolem, kde lidé jsou v bezděčné monotónnosti. Kdo to chce? Mé doporučení: „Definujte svému týmu jasnou a srozumitelnou vizi, protkanou inspirací, silným příběhem a posláním, jedině tak je k sobě přimknete!“

Sobeckost

Bohužel se do managementu stále dostává příliš mnoho lidí s hlavním cíli, jako jsou peníze, moc nebo titul. Jakmile se jim to podaří, chtějí stále víc a víc, a to se stává závodem pro lezení po žebříku. V tomto kariérním a mocenském procesu se lidé ve svých týmech stávají pouze zdroji nebo pěšáky v obrovské šachové hře o kariérním úspěchu jejich manažera.

Naproti tomu skuteční lídři a manažeři se starají o každého jednotlivce ve svých týmech. Zaměřují se na jejich úspěch, růst a vývoj a skutečně působí jako lídři, kteří servisují a pomáhají takřka každému jednotlivci uspět. Mé doporučení zní: „Manažerské práce je o vašem týmu, nikoli o vás. Váš úspěch je opřen o váš tým. Vaše role stojí a padá s vaším týmem, to si uvědomte!“ 

„Dva jsou lepší než jeden, pokud oba jednají jako jeden. Pokud věříte, že dva jsou více než jeden, zkuste si představit co dokáže vytvořit tým, který jedná jako jeden.“ Mike Krzyzewski

Jak by to mělo vypadat

Věřím, že skutečně efektivní manažeři jsou lídři, kteří slouží svým týmům a opravdu jim záleží na jednotlivcích. Zaměřují se na mentoring, růst a rozvoj svých týmů a lidí v nich. Zaměřují se na inspiraci svých týmů s vysoce motivujícími vizemi a strategií. Zaměřují se na vybudování silné a inspirativní kultury, posilují spolupráci. Zaměřují se na budování prostředí, díky němuž jsou lidé nadšeni příchodem do práce každý den.

TIP:  Tajemství produktivity zaměstnanců

Byl jsem velmi šťastný, když jsem viděl především ty inspirativní příklady. Byl jsem také nadšený z toho, když jsem u sezení s podřízenými slyšel to, jak kladně hodnotí práci svého nadřízeného a jaký je pro ně skutečný lídr. Bohužel, a to mi věřte, realita je jiná, to byl i důvod tvorby tohoto článku.

Stále nám sedí v manažerských pozicích lidé, kteří firmám doslova škodí, firmy samotné je nezajímají a o lidech v nich ani nemluvě. Stav managementu je spíše odrazem myšlení organizace a odkazem toho, jakou váhu dávají kvalitě náboru a rozvoji svých týmů.

„Existuje pět základních vlastností, které dělají každý tým skvělý: komunikace, důvěra, kolektivní odpovědnost, starostlivost a hrdost. Rád si představuji každou z nich jako oddělený prst na pěsti.“ Mike Krzyzewski

Jsem moc rád za dobu managementu, která přichází. Byl bych velice rád, kdyby to byla doba intenzivní zpětné vazby. Mít možnost beztrestně a strachu ovlivnit to, jak se k nám kdo chová a jak s námi jedná. Jaký pocit máme z našeho nadřízeného, jak nás podporuje, jak nás motivuje, jaký je to člověk. Zaměstnanci by měli mít možnost aktivně ovlivňovat svůj management a poskytovat mu pravidelnou zpětnou vazbu.

TIP:  Proč úspěch vyvolává naši temnou stránku

Všichni jsme příliš mnoho času strávili v práci, abychom pracovali pro špatné manažery, ve špatném prostředí a špatné firemní kultuře. Moje naděje a přání pro vás je, abyste našli manažera, který vás motivuje a inspiruje způsobem, který jsem popsal výše. Hodně štěstí.

Spojme se na sociálních sítích a nic vám již neuteče nebo odebírejte můj newsletter na téma personalistiky, HR marketingu a HR poradenství.

LinkedIn | Twitter | Facebook | Odebírejte Newsletter

 

- Reklama -