Top témata ke zvýšení atraktivity zaměstnavatele

1240

Doba se mění, je třeba také měnit své zažité postupy a postoje. Trh práce je trhem nejen pro kandidáty, ale také pro společnosti. Uspějí jen ty společnosti, které umí konkurovat na více trzích…

  1. Kdo tomu velí?

Popište kandidátům sebe, jako majitele společnosti, kdo jste a jaké hodnoty sdílíte. Za každou firmou stojí její majitel a jeho postoje, jednání. Vystupte z tmavého koutku Vaší kanceláře, ukažte se, kdo jste a proč vlastně podnikáte. Přilákejte kandidáty svou prezentací, Vaší vizí a kam Vaše podnikání chcete posunout. Snažte se uchazeče nadchnout Vaší osobností.

Nestačí prezentovat, že máte firmu ABC,a.s. nyní každého kandidáta zajímá kdo tomu velí.

  1. Faktor pohody

Jak je to vlastně s atmosférou ve Vaší společnosti. Víte to vůbec? Jak se lidé ve Vaší firmě vlastně cítí? Co prožívají, čemu čelí? Zajímali jste se o to někdy? Každý jednotlivý zaměstnanec Vaší společnosti je Vaší nejlepší i nejhorší referencí, pracujte na tom. Mějte pravidelnou zpětnou vazbu od Vašich zaměstnanců?

  1. Haló faktor

Proč by měl být Váš zaměstnanec pyšný na to, že pracuje právě pro Vás? Co Vás odlišuje od tuctu dalších společností na trhu práce? Upozorňuji, že informace o délce fungování vaší společnosti to opravdu není nebo snad to, že máte pravidelnou výplatu k patnáctému. Čím je skutečně Vaše společnost vyjímečná a proč by měl být Váš zaměstnanec pyšný na to, že pracuje právě pro Vás?

  1. Hodnoty a přesvědčení

Proč Vaše firma existuje a proč je dobré následovat její hodnoty? Jaké má Vaše organizace vlastně hodnoty? Jak kontrolujete jejich dodržování a znají je Vaši zaměstnanci? Ztotožňují se s nimi? S hodnotami souvisí i Vaše značka a společně s lidmi a know-how tvoří jednotný celek Vaší společnosti.

TIP:  Jak tvořit Employer Brand?

Doba se mění, je třeba také měnit své zažité postupy a postoje. Trh práce je trhem nejen pro kandidáty, ale také pro společnosti. Uspějí jen ty společnosti, které umí konkurovat na více trzích…

- Reklama -