Toužíte po práci v náboru zaměstnanců? Nábor zaměstnanců není pro každého!

62

Dnešní organizace mají povinnost připravit svůj nábor tak, aby byl úspěšný. Ale aby něco směřovalo k úspěchu vyžaduje to zapojení většiny, dostatek zdrojů a přemíru energie.

Snahy zaměstnavatelů rychle vyřešit problematický nábor nějakým úspěšným náborářem jsou často dost ploché. Když nastoupí očekávají se zázračné nástupy a rychlá dynamika náboru. V poslední době je těchto pozic na portálech práce více a více a já se ptám proč? Nedařilo se snad naplňovat otevřené pozice? Došlo k frustraci nebo vyhoření, je to pozice nyní nezáviděníhodná?

Institut rodinných firem

Nábor zaměstnanců

Nábor zaměstnanců je klíčový, firemní a personální proces, je přímo spojen a propojen s celou organizací, je jejím prvkem, bez něj organizace nefunguje a on nefunguje bez ní. Je součástí větší skupiny dalších navazujících procesů, ale stejně tak je součástí dalších skupin a podskupin, které utváří celou organizaci. Pokud tedy něco v tomto souboru nefunguje, nemůže fungovat ani nábor zaměstnanců. Vše se jeví propojené.

Další článek:  Svěřte nábor zaměstnanců odborníkům, nikoli diletantům

Co musí mít úspěšný náborář?

Měkké dovednosti

Tzv. jemné dovednosti, kterými musí náborář vždy disponovat v dostatečné míře. Vhodné chování, silná sociální a emoční inteligence. Celkově vyvinuté interpersonální dovednosti pro výkon práce náboráře nebo pracovníka v náboru zaměstnanců. Jako samostatnou část bych pak vyzdvihl téma důvěryhodnosti.

Důvěryhodnost

Důvěryhodnost je klíčem k práci v náboru zaměstnanců. Neschopnost tvorby důvěry nebo již patrná nedůvěryhodnost náboráře může zcela narušit náborový proces v organizaci. Náborář nebo personalista realizující nábor, jsou první tváří organizace, jsou první, koho kandidát, který přichází z trhu práce uvidí. Dále je zde důležitost etiky, kodexu organizace, pracovního řádu atd.

Komunikační dovednosti

Pracovník v náboru musí být schopen efektivně komunikovat, a to se všemi zainteresovanými stranami. Od kandidátů, zaměstnanců, vedoucích a manažerů. Každá skupina vyžaduje jiný styl komunikace a co je důležité náborář by měl být schopen prodat svá rozhodnutí.

Technické dovednosti

Tyto dovednosti jsou dnes klíčové na dynamickém trhu práce. Náborář musí rozumět své organizaci, znát některé pracovní postupy, procesy. Umět rychle rozeznat co bude třeba a co nikoli, umět se k tématům postavit i technicky. Být partnerem pro technická oddělení atd.

Další článek:  Strasti náboru a retence zaměstnanců

Technologie

Tato dnes asi nejdynamičtější oblast. Vše se dá v náboru zaměstnanců sledovat. Od výstupu z portálů, přes sledování kandidátů, po adaptaci. Důležité jsou i náklady na nábor, nákup programů, licencí, ale stejně tak propagace, efektivita příspěvků a v neposlední řadě obsah.

Prodejní dovednosti

Možná to není fér tvrdit, ale nábor zaměstnanců je také o prodejních dovednostech. Občas je třeba někoho přesvědčit, prodat mu svou organizaci, pozici nebo nějaký projekt. Někdy je zkrátka potřeba přesvědčit kandidáta, že by měl tu práci vzít. Aby byl obchodník úspěšný, musí mít také nějaké nástroje v ruce a také dobrou nabídku, s kterou může konkurovat ostatním zaměstnavatelům.

Analytické dovednosti

Schopnost vlastního hodnocení, ale i zhodnocení náboru jako takového. Náborář a náborový tým by měl být schopen kvantitativně i kvalitativně vysvětlit náborovou strategii společnosti a její efektivitu.

Tak jak vnímáte pozici náboráře ve své společnosti vy, možná uznáte, že je daleko komplexnější, než si myslíte…

- Reklama -