Pátek, 1 července, 2022

Tradiční management končí! Přivítejte Agilní Management!

Je možné, že tradiční management dosáhl svého bodu zlomu. Dnešní manažeři jsou na hranici vyhoření. Mladí zaměstnanci by se raději přesunuli do pozice specialisty nebo odborníka a pracovali sami pro sebe, než aby se stali manažery zítřka. Vzniká unikátní příležitost pro agilní management. Agilní management původně vznikl jako aplikace principů agilního vývoje softwaru na různé procesy řízení, zejména řízení projektů.

Proč tradiční management končí?

  • 81 % manažerů si myslí, že práce je těžší, než tomu bylo před několika lety.
  • 63 % manažerů nechce zůstat v pozici v managementu.
  • 37 % manažerů věří, že jejich úroveň managementu v celkovém řízení organizace zmizí do pěti let.(1)

Pouze 9 % začínajících pracovníků si chce zvolit kariéru jako manažer. Znamená to snad to, že o klasickou roli v managementu již není zájem? Souvisí to s nejistou budoucností naší doby, zmítanou recesí, krizí, pandemií apod?

Tradiční management je nestabilní a neaktivní

- Reklama -Institut rodinných firem

Aby společnost mohla dnes prosperovat, musí mít přístup k rozmanitosti myšlenek a zkušeností. A aby bylo možné tuto kolektivní inteligenci využít, musí organizace spojit týmy, které mohou zcela svobodně sledovat různé přístupy. Společnosti musí zároveň vytvořit a řídit autonomii týmu, aby byla účelná. V agilní organizaci to vedoucí dělají tak, že stanoví jasnou vizi, cíle a mantinely pro své týmy. A pak ustoupí a nechají týmy dělat svou práci.

Další článek:  Tvoříte firemní etický kodex? Jak na to?

Agilní tým

Protože tyto týmy jsou zaměřeny hlavně na sebe, někdy mohou narážet uvnitř. Musí se ale naučit, jak se vyhnout překrývajícím se a konkurenčním prioritám. Manažeři hrají rozhodující roli při zajišťování správného rámce pro vyrovnávání agilních týmů, odstraňování překážek, jako jsou byrokratická schválení, která jim stojí v cestě.

Manažeři musí také ukázat cestu vpřed tím, že ztělesňují agilní a nové způsoby práce. Neměli by se zapojovat do chování, které fungovalo formou definice příkazů a řízení, ale měli by se naučit spolupracovat se svými vrstevníky a také sloužit jako vzory. Koučování v této roli je často nezbytné.

Agilní chování je soubor principů, které umožňují týmům vzkvétat v tomto prostředí autonomie, rovnováhy a sladění. V ideálním případě má každý tým všechny dovednosti potřebné k vyřešení problému nebo poskytnutí služby. Týmy se orientují od začátku až do konce. Jsou experimentální, ale důsledné ve sledování výsledků a jsou perzistentní. Organizace přinášejí tyto principy k životu různými způsoby. Ve většině verzí agilní role manažera, jako šéfa ve stávajících organizacích do značné míry totiž zmizí.

Další článek:  První krok manažera je budování důvěry

Agilní pracoviště

Agilní pracoviště je stále běžnější. V průzkumu společnosti McKinsey (2), který se týkal více než 2 500 lidí napříč velikostmi společností, odvětví, regionů, celých 37 % respondentů uvedlo, že jejich organizace provádějí agilní transformace celé společnosti, a další 4 % uvedla, že jejich společnosti takové implementace plně implementovaly.

Tento posun je dán důkazem, že malé, multidisciplinární týmy agilních organizací mohou rychle reagovat na rychle se měnící tržní příležitosti a požadavky zákazníků.

„Více než 80 % respondentů v agilních týmech skutečně uvádí, že celková výkonnost se od zahájení transformace mírně nebo významně zvýšila.“

Tyto malé týmy mají velkou autonomii. Obvykle se skládají z osmi až deseti jednotlivců a mají konečnou odpovědnost za konkrétní výstupy a činí vlastní rozhodnutí o tom, jak dosáhnout svých cílů. To vyvolává zjevnou a zdánlivě mystickou otázku pro lidi, kteří pracovali v tradičních, hierarchických společnostech: Kdo řídí agilní organizaci? A co přesně dělá agilní manažer?

Nový manažer = Agilní manažer

Tato podpůrná role je přitažlivější než koordinační role, kterou současní manažeři považují za nezajímavou. Agilní strukturu lze zavést relativně rychle, ale úspěšné velké organizace tráví roky budováním agilních procesů. Agilní v měřítku vyžaduje nový model fungování organizace a vyžaduje tvrdou práci, aby si zaměstnanci zvykli na velmi odlišný způsob práce. Zaměstnanci, kteří začínají svou kariéru v agilní organizaci, se obvykle snadno adaptují a následně pohybují. Ale ostřílení zaměstnanci potřebují trénink a hlavně čas, aby se v nových rolích cítili pohodlně.

Další článek:  Jak se naučit měkké dovednosti? Seznamte se s VR Barrym

Budoucnost managementu

Agilní je skutečný a efektivní přístup nejen k řízení projektů, ale i celé organizaci. Budoucnost má patřit malým a multifunkčním týmům, které se dokážou řídit prakticky zcela bez zásahu. Agilní metoda řízení nalezla uplatnění ve finančnictví, telekomunikacích, marketingu, ale i v oblasti HR a míří i do dalších odvětví. Výhodou agilního přístupu je téměř neustálá spolupráce mezi týmem a zákazníkem, který týmu poskytuje zpětnou vazbu a průběžně upřesňuje zadání.

Ve výsledku je metoda agilního managementu třikrát až pětkrát efektivnější než tradiční způsob řízení. Pro úspěšnou implementaci agilní metody řízení do praxe je nutné překonat překážky v tradičním myšlení managementu a změnu představ o tom, jak by měla vypadat organizace firmy.

Zdroje:

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové a odlišné dovednosti, které přesahují tradiční týmové vedení. Konkrétně budou organizace a podniky v blízké budoucnosti...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance jako na soubory dovedností a znalostí a opustit tradiční vnímání pracovního místa jako status idem. Většina...

SMART metoda je mrtvá, teď je tu FAST

Podle nedávného průzkumu si zaměstnanci ve většině organizací stanovují cíle sami pro sebe nebo pro své týmy. Pokud jde o stanovování cílů, většina manažerů...

Nejnovější články

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Od výplaty k výplatě. Pracující chudoba

V České republice žije pod hranicí chudoby přibližně 1 milion...

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal...

Články, předplatné a nadace

Drazí čtenáři, asi jste si všimli, že některé články...

Top články týdne

Proč vás opouští zaměstnanci?

„Zastavte odchody svých lidí jednou pro vždy nebo se...

Krize vás nezabije, ale co určitě je…

Nejdříve vám představím dva nebezpečné kamarády, kterým je třeba...

Seo tipy pro personální marketing v roce 2016

Jak na optimalizované kariérní stránky nebo celou SEO koncepci...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Jak generace sledují video obsah?

YouTube má dnes na celém světě více než jednu...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...