Věřím, že tento článek bude zajímavou úvahou. Obecně řečeno, ze sběru informací, co jsem za svou praxi zatím nasbíral, stížnosti lidí na HR jsou vesměs takové, že profesionálové v oblasti lidských zdrojů jsou:

 • příliš orientování na procesy,
 • nejsou příliš důvěřiví a sdílní,
 • nerozumí datům a statistikám,
 • nemají přehled o tom, co firma dělá,
 • nemají ponětí o tom, co dělají lidé tam dole,
 • chybí jim realistický pohled,
 • nejsou na straně zaměstnanců atd.

Zatímco některé z těchto skutečností možná mohou být pravdivé, věřte nebo ne, je to velice těžké a náročné povolání, které obzvláště nyní prochází hodně změnami najednou. Moje převažující zkušenost s řadou HR profesionálů spočívá v tom, že patří mezi nejdůvěryhodnější, nejvášnivější a tvrdě pracující zaměstnance, s nimiž jsem pracoval po celou svou kariéru. Přechod, který se nyní uskutečňuje, je posun směrem k novému typu HR profesionálů a každý z nás se musíme nějak vyvíjet. V mnoha ohledech dochází k významné epické změně v celé profesi HR.

HR miluje lidi

Studie z roku 2009 pod názvem HR Career Facts zjistila, že lidé z HR chodí do práce z několika hlavních důvodů:

 • 73 % chce pomoci své organizaci zlepšit se,
 • 63 % ráda pomáhá ostatním,
 • 56 % miluje organizační učení,
 • 52 % miluje práci s lidmi.

Obecně řečeno, mnoho HR lidí přišlo na to, že hlavní rovince jejich kariéry je

Lidé = Lidé

a nikoli proto, že jsou HR konzultanty, HR odborníky nebo specialisté na HR procesy.

Výzkum ukázal, že profesionálové v oblasti lidských zdrojů postupují ve své kariéře tehdy, pokud se zajímají i o další související oblasti, jako je analytika, obchod, marketing, výroba, management, strategie apod. Dnes, se všemi technologiemi, údaji a průhledností, které máme v organizacích, jsou silní lídři v oblasti lidských zdrojů analytičtější a obchodněji orientovaní více než kdy předtím.

Takže můj argument pro kritiky není v tom, že HR je rozbité, ale spíše v tom, že jsme v profesi uprostřed významné transformace.

HR transformace

Například dnes organizace mají samoobslužné HR systémy, HR AI a ATS systémy, které lidem umožňují dělat většinu své vlastní správy lidských zdrojů. Takže potřeba HR administrátorů je značně omezena. Máme vysoce transparentní organizace, ve kterých jsou data a zpětná vazba týkající se uživatelů snadno sdílena. HR musí být velmi dobré v tématech firemní kultury, transparentnosti, koučinku a zpětné vazbě. A pokud jste náborář, dobře víte, že celý svět byl transformován sociálními sítěmi, takže se musíte stát expertem ve všech těchto nových nástrojích, technologiích a procesech.

Nejdůležitější je to, že věci, které musí silné HR týmy udělat, jsou zcela odlišné od toho, co HR ředitel a personální manažer dělal v osmdesátých letech. Vzpomínám si na jednání z minulého týdne z jedné firmy z Pardubic. Na otázky typu: „Jak naplníme výrobu kvalifikovanými lidmi“, jsme odpověděli skrze mix věcí a jednou z nich bude HR marketing. Obdržel jsem nepochopený výraz, že takto si to nepředstavují, že takto to v minulosti nedělali a proč to dělat jinak.

Celou svou kariéru věnuji a budu věnovat, abych pomohl této krásné profesi se neustále zlepšovat, což tak činím skrze své podnikání, každodenní práci, projekty, kampaně, články, školení atd. prostě se stále učím a vyvíjím. Musím a samozřejmě chci!

Jak zdůrazňuje jeden další průzkum, dnešní HR profesionál je „Konzultant s talentem“ a nikoli pouze návrhář HR procesů. To znamená, že musíme trávit více času v jádru podnikání a ujistit se, že se chystáme uspět ve stále se měnícím prostředí, praktikách a oblastech.

Co dělat, když se HR rozbíjí

 • Neustále se vzdělávejte v technologiích, nové praxi, potřebách a motivacích mladších generací.
 • Čtěte články, navštěvujte konference, sdílejte a sbírejte podněty a náměty. Vyjděte ven a otevřete oči.
 • Zjistěte vše o HR datech, analýzách, statistikách. Pracujte s daty a analýzami vaší společnosti.
 • Čtěte o obchodních trendech, ekonomických, demografických a kulturních.
 • Poznejte podnikatelské prostředí vaší společnosti konkrétně. Jakým konkurenčním tlakům čelíte, jaké výzvy v oblasti produktu nebo služby máte? Jaké zákaznické problémy řešíte?
 • Vezměte si nové vývojové HR úkoly.
 • Vypracujte novou personální strategii.

HR je vážná profese a musíme brát svůj vlastní profesní rozvoj vážně!

- Reklama -