Náborové trendy od roku 2015 do 2025

Na trhu práce chybí již od roku 2015 celá řada profesí a je tomu stále i dnes a na některých pozicích je to ještě komplikovanější. Na druhou stranu velké množství pracovníků ztrácí uplatnění a jejich znalosti a dovednosti požadavkům zaměstnavatelů nestačí a nemají pro ně uplatnění. Jaké budou náborové trendy do roku 2025 a dále?

Přečtěte si také: Firmy se rvou o lidi a co dělá stát?

Trh práce a stárnoucí populace

Česká ekonomika a trh práce se budou v příštích letech muset přizpůsobit situaci, kdy počet absolventů, přicházejících na trh práce, výrazně poklesne. Takže v mnoha případech tak trh práce nezíská dostatečnou náhradu za pracovníky, odcházející do penze. Většina oblastí české ekonomiky z hlediska průměrného věku pracovníků bude v dlouhodobém horizontu stárnout.

Na trhu práce budou chybět pracovníci pro stále větší okruh povolání. Zároveň budou firmy muset přizpůsobovat pracovní procesy a postupy v podnicích i samotnou náplň práce pro jednotlivá pracovní místa situaci, kdy mezi zaměstnanci osoby ve věkové skupině 50+, budou tvořit podstatnou část celkového počtu pracovníků.

Další článek:  Jak motivovat zaměstnance?

Přečtěte si také: Roboti nás nahradí. Trh práce je v ohrožení!

Stárnoucí generace trhu práce

Generace Y (1980-1995) má již výrazně odlišné preference, životní styl a cíle, které ovlivňují rozhodování o volbě povolání. Tyto odlišnosti jsou ve velké většině ohrožením pro klasická průmyslová odvětví a profese, protože jsou touto generací vnímány mnohem více kriticky – jako málo perspektivní, nízko odměňované, nezajímavé a nepříliš prestižní.

Růst nákladů na pracovní sílu v ČR, klesající počet absolventů se středním odborným vzděláním a nutnost přiblížit se rozvíjejícím se trhům na východ od nás bude české podniky nutit k tomu, aby samy začaly potenciálu outsourcingu aktivně využívat.

Přečtěte si také: Jak koronakrize postupně rozdrtí trh práce

Náborové trendy od roku 2015 do 2025

1) Fluktuace stoupne o 25 %, je nutné se více zaměřit na péči o stávající zaměstnance. Mít programy pro udržení zaměstnanců. Získávat zpětnou vazbu od zaměstnanců. Realizovat průzkumy zaměstnanců.

2) Rychlost a efektivita náboru bude klíčová pro růst firem, jako nikdy předtím.

3) Je nutné, aby personální oddělení mělo odborníky na nábor a rozvoj stávajících zaměstnanců. Případně, aby využívalo formou outsourcingu těchto služeb z hlediska konkurenceschopnosti a flexibility.

Další článek:  Varování: Tyhle lidi raději nezaměstnávejte

4) Vykrádání úspěšných firem. Trend oslovování uchazečů na přímo bude posilujícím trendem. Nekalé techniky k získávání uchazečů se budou vyskytovat.

5) Kariérní stránky a standardní forma inzerce nabídek práce klesne o 15 až 30 %. Uchazeči chtějí vidět konkrétní kolegy, poznat firmu více do hloubky, porozumět organizaci. Tomuto trendu se musí přizpůsobit i personální marketing a celkové PR firmy.

Přečtěte si také: Na českém trhu práce je alarmující nedostatek lidí

6) Je kladen důraz na efektivitu personálních aktivit personálního oddělení a stanovují se přesné metriky a KPI pro jejich měření. Celkově téma měření výkonu a produktivity zaměstnanců bude silným tématem.

7) Realizují se detailní konkurenční analýzy mezi zaměstnavateli v oblasti pracovních podmínek, hodnocení, motivace, strategie apod. Budou existovat sofistikované nástroje pro detailní porovnání zaměstnavatelů.

8) Ukázka toho PROČ to děláme bude důležitější než CO a JAK.

9) Do firem se začnou cíleně náborovat uchazeči z jiných oblastí, nesouvisející s povahou a působením firmy, kteří budou mít jinou přidanou hodnotu, ale jsou klíčoví pro jejich vnitřní dynamiku a motivaci.

Další článek:  Vybíráte své zaměstnance pečlivě?

Jaké náborové trendy do roku 2025 vnímáte vy?

Přečtěte si také: Generace „K“ přichází na pracovní trh, jste připraveni?

 

 

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Od náborového marketingu po marketingovou značku zaměstnavatele

Náborem se zabývám od získání mé licence od MPSV v roce 2010. Za tu dobu se tato oblast poměrně významně posunula. Začínalo se s požadavkem na...

Produktivita práce z domu? Roste nebo klesá?

Průzkum společnosti WFH research měřil výskyt práce z domova v průběhu pandemie a zaměřil se na to, jak by trvalejší přechod na práci na...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

Přestaňte se chovat hrubě! Jak na toxicitu chování v práci

Stojím na chodbě hotelu a proti mně se kymácí trojice starších turistů z Holandska, ukazují si na mě opileckým postojem a prst jednoho z...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás