Náborové trendy od roku 2015 do 2025

838

Na trhu práce chybí již od roku 2015 celá řada profesí a je tomu stále i dnes a na některých pozicích je to ještě komplikovanější. Na druhou stranu velké množství pracovníků ztrácí uplatnění a jejich znalosti a dovednosti požadavkům zaměstnavatelů nestačí a nemají pro ně uplatnění. Jaké budou náborové trendy do roku 2025 a dále?

Přečtěte si také: Firmy se rvou o lidi a co dělá stát?

Trh práce a stárnoucí populace

Česká ekonomika a trh práce se budou v příštích letech muset přizpůsobit situaci, kdy počet absolventů, přicházejících na trh práce, výrazně poklesne. Takže v mnoha případech tak trh práce nezíská dostatečnou náhradu za pracovníky, odcházející do penze. Většina oblastí české ekonomiky z hlediska průměrného věku pracovníků bude v dlouhodobém horizontu stárnout.

Na trhu práce budou chybět pracovníci pro stále větší okruh povolání. Zároveň budou firmy muset přizpůsobovat pracovní procesy a postupy v podnicích i samotnou náplň práce pro jednotlivá pracovní místa situaci, kdy mezi zaměstnanci osoby ve věkové skupině 50+, budou tvořit podstatnou část celkového počtu pracovníků.

TIP:  11 klíčových otázek na téma životopis

Přečtěte si také: Roboti nás nahradí. Trh práce je v ohrožení!

Stárnoucí generace trhu práce

Generace Y (1980-1995) má již výrazně odlišné preference, životní styl a cíle, které ovlivňují rozhodování o volbě povolání. Tyto odlišnosti jsou ve velké většině ohrožením pro klasická průmyslová odvětví a profese, protože jsou touto generací vnímány mnohem více kriticky – jako málo perspektivní, nízko odměňované, nezajímavé a nepříliš prestižní.

Růst nákladů na pracovní sílu v ČR, klesající počet absolventů se středním odborným vzděláním a nutnost přiblížit se rozvíjejícím se trhům na východ od nás bude české podniky nutit k tomu, aby samy začaly potenciálu outsourcingu aktivně využívat.

Přečtěte si také: Jak koronakrize postupně rozdrtí trh práce

Náborové trendy od roku 2015 do 2025

1) Fluktuace stoupne o 25 %, je nutné se více zaměřit na péči o stávající zaměstnance. Mít programy pro udržení zaměstnanců. Získávat zpětnou vazbu od zaměstnanců. Realizovat průzkumy zaměstnanců.

2) Rychlost a efektivita náboru bude klíčová pro růst firem, jako nikdy předtím.

3) Je nutné, aby personální oddělení mělo odborníky na nábor a rozvoj stávajících zaměstnanců. Případně, aby využívalo formou outsourcingu těchto služeb z hlediska konkurenceschopnosti a flexibility.

TIP:  Špatný nábor zaměstnanců vás přijde na statisíce, nevěříte?

4) Vykrádání úspěšných firem. Trend oslovování uchazečů na přímo bude posilujícím trendem. Nekalé techniky k získávání uchazečů se budou vyskytovat.

5) Kariérní stránky a standardní forma inzerce nabídek práce klesne o 15 až 30 %. Uchazeči chtějí vidět konkrétní kolegy, poznat firmu více do hloubky, porozumět organizaci. Tomuto trendu se musí přizpůsobit i personální marketing a celkové PR firmy.

Přečtěte si také: Na českém trhu práce je alarmující nedostatek lidí

6) Je kladen důraz na efektivitu personálních aktivit personálního oddělení a stanovují se přesné metriky a KPI pro jejich měření. Celkově téma měření výkonu a produktivity zaměstnanců bude silným tématem.

7) Realizují se detailní konkurenční analýzy mezi zaměstnavateli v oblasti pracovních podmínek, hodnocení, motivace, strategie apod. Budou existovat sofistikované nástroje pro detailní porovnání zaměstnavatelů.

8) Ukázka toho PROČ to děláme bude důležitější než CO a JAK.

9) Do firem se začnou cíleně náborovat uchazeči z jiných oblastí, nesouvisející s povahou a působením firmy, kteří budou mít jinou přidanou hodnotu, ale jsou klíčoví pro jejich vnitřní dynamiku a motivaci.

TIP:  Existuje spirituální dynamika firmy?

Jaké náborové trendy do roku 2025 vnímáte vy?

Přečtěte si také: Generace „K“ přichází na pracovní trh, jste připraveni?

 

 

- Reklama -