Trendy na trhu práce v roce 2015

318

Na trhu práce dnes chybí celá řada profesí. Na druhou stranu velké množství pracovníků ztrácí uplatnění a jejich znalosti a dovednosti požadavkům zaměstnavatelů nestačí a nemají pro ně uplatnění.

Česká ekonomika a trh práce se budou v příštích letech muset přizpůsobit situaci, kdy počet absolventů, přicházejících na trh práce, výrazně poklesne. Takže v mnoha případech tak trh práce nezíská dostatečnou náhradu za pracovníky, odcházející do penze. Většina oblastí české ekonomiky z hlediska průměrného věku pracovníků bude v dlouhodobém horizontu stárnout. Na trhu práce budou chybět pracovníci pro stále větší okruh povolání. Zároveň budou firmy muset přizpůsobovat pracovní procesy a postupy v podnicích i samotnou náplň práce pro jednotlivá pracovní místa situaci, kdy mezi zaměstnanci osoby ve věkové skupině 50+, budou tvořit podstatnou část celkového počtu pracovníků.

Generace Y (1980-1995) má již výrazně odlišné preference, životní styl a cíle, které ovlivňují rozhodování o volbě povolání. Tyto odlišnosti jsou ve velké většině ohrožením pro klasická průmyslová odvětví a profese, protože jsou touto generací vnímány mnohem více kriticky – jako málo perspektivní, nízko odměňované, nezajímavé a nepříliš prestižní.

Růst nákladů na pracovní sílu v ČR, klesající počet absolventů se středním odborným vzděláním a nutnost přiblížit se rozvíjejícím se trhům na východ od nás bude české podniky nutit k tomu, aby samy začaly potenciálu outsourcingu aktivně využívat.

Náborové trendy pro rok 2015

1) Fluktuace stoupne o 25%, je nutné se více zaměřit na péči o stávající zaměstnance.

2) Rychlost a efektivita náboru bude klíčová pro růst firem, jako nikdy předtím.

3) Je nutné aby personální oddělení mělo odborníky na nábor a rozvoj stávajících zaměstnanců. Případně, aby využívalo formou outsourcingu těchto služeb z hlediska konkurenceschopnosti.

4) Vykrádání úspěšných firem. Trend oslovování uchazečů na přímo bude posilujícím trendem.

5) Vaše kariérní stránky a standardní forma inzerce nabídek práce klesne o 15%. Uchazeči chtějí vidět konkrétní kolegy, poznat vás více do hloubky, porozumět vám.

6) Je kladen důraz na efektivitu personálních aktivit personálního oddělení a stanovují se přesné metriky a KPI.

7) Realizují se detailní konkureční analýzy mezi zaměstanavateli v oblasti pracovních podmínek, hodnocení, motivace, strategie apod..

8) Ukázka toho PROČ to děláme bude důležitější než CO a JAK.

9) Do firem se začnou cíleně náborovat uchazeči z jiných oblastí, nesouvisející s povahou a působením firmy, kteří budou mít jinou přidanou hodnotu, ale jsou klíčoví pro jejich vnitřní dynamiku a motivaci.

- Reklama -