Tuhle krizi přežijí jen odolní. Jak vybudovat odolnou firmu?

703

V poslední době jsem vedl s různými specialisty diskusi nad směřováním podnikání v poradenském oboru a jeho dalším vývojem. Jak to celé bude nebo nebude zapadat do přicházející krize a celkového ekonomického propadu v následující měsících a letech. Víceméně jsem si všiml, a to podporuje i nová studie, že role HR poradenství a podpora manažerů v personálním řízení má a bude mít stále své místo.

Firmy čelí, a především budou čelit zcela novým výzvám. Problémy s produktivitou a morálkou zaměstnanců, rychlá flexibilita pracovního místa a procesů, optimalizované personální plánování, změna firemní kultury, úprava odměňování, evaluace manažerů atd.

„Lidé se cítí pohodlněji se starými problémy než s jejich novými řešeními.“ — John C. Maxwell

Do popředí se dere téma odolnosti firem

Společnosti, které zabudují odolnost do své DNA, budou mít před sebou lepší časy. Odolnost firmy jde do popředí, protože se stále mohou v budoucnosti množit zdroje možného narušení podnikání: infekční choroby, změny životního prostředí, finanční šoky nebo politická nestabilita, která se začíná také významně prohlubovat.

TIP:  Přichází krize zdrojů, a nejen těch lidských!

Zjištění ukazují, že neexistuje žádný plán pro navigaci v krizi, ale dá se již nyní zcela odhadnout, že odolnost bude klíčová. Data naznačují, že firmy přijímají nové způsoby práce, aby lépe sloužily zákazníkům. Mnoho z nich upřednostňuje změnu v kultuře, aby se stala agilnější. Faktory, jako je adaptace a rozhodování v oblasti řízení, byly identifikovány jako klíčové charakteristiky odolných podniků.

Jak mít odolnou firmu?

Zabývejte se těmito tématy:

  • Važte si svých zákazníků a dokažte je ocenit.
  • Dobře zacházejte se svými zaměstnanci a naučte se je motivovat a rozvíjet.
  • Naučte se rychle přizpůsobovat vlivům externích událostí.
  • Mějte silnou a dobře zvládnutou ekonomickou rozvahu a zajistěte stabilní peněžní tok.

Firemní kultura jako základní kámen odolnosti

V době velké výzvy a změn se kultura firmy stává základním kamenem odolnosti. Kultura může vytvořit udržitelnou výhodu, protože je pro firmu jedinečná. Firmy podnikají kroky ke zlepšení pohody zaměstnanců prostřednictvím důrazu na inovace a začlenění. Dělají to proto, že agilita posiluje odolnost a umožňuje společnostem pochopit dlouhodobé příležitosti vytvořené inovací, technologií a udržitelností. Objevují se nové způsoby práce, které tuto kulturní změnu umožňují.

TIP:  Firmy a podnikatelé v krizi. Zlá a nemilosrdná doba pokoronavirová

Překážky v budování odolnosti firmy

33 %  – morálka zaměstnanců
31 % – dostatečný peněžní tok
27 % – schopnost rychle přivést zaměstnance k novým způsobům práce
24 % – náklady na pracovní kapitál
24 % – faktory, které jsou mimo naši kontrolu

(Zdroj: Resilience: Building back better)

Odolná firma + agilní firma = vítěz krize

Tato krize donutí podniky pracovat jinak. Ke změně dojde především v oblasti rychlosti rozhodování, vzniku plošších struktur vedení. Společnosti budou usilovat o to, aby se staly agilnějšími. Firmy již dnes uznávají, že dobré kulturní postupy mohou dlouhodobě budovat loajalitu zaměstnanců. Více než čtvrtina společností uvedla, že budování kultury na podporu udržení a náboru je klíčem k přípravě na budoucí nejistotu. Dobré zacházení se zaměstnanci je jednou z hlavních vlastností odolného podniku.

„Problémem je, jak tento problém vidíme.“ — Stephen Covey

Není čas čekat

Štěstí přeje připraveným. Mohu vám s jistotou sdělit, že již nic nebude jako dříve. Je čas rychle analyzovat dopady přicházející krize na vaše podnikání. Bublina dotací a odkládání problémů je zjevná. Začněte připravovat redukční plány a reagujte na snižující poptávku, vybírejte klíčové lidi pro udržitelnost podnikání, optimalizujte náklady, zajišťujte cash flow, řešte dluhy, hledejte nové akviziční kanály atd. Především však nečekejte a budujte odolnou firmu.

„Žijeme v scestné představě, že lídři se dají vyprodukovat kurzy a školeními. Nesmysl. Lídra dělá lídrem jeho životní zkušenost a životní postoje. Tedy nic z toho, co by se dalo koupit nebo okecat. Možná jsem tichý blázen, ale já ty budíky, co tikají, slyším.“ — Miroslav Bárta

Photo by Jon Tyson on Unsplash
- Reklama -